Artículos: Realizados · Eginak

Mejoras en el campo de fútbol – Futbol-zelaiko hobekuntzak

Share

Compromiso 41. Se llevarán a cabo distintas acciones encaminadas a mejorar las instalaciones del campo de fútbol: sustitución del césped de los campos de fútbol y mejora de los campos complementarios: campo fútbol sala, zona de entrenamientos, sustitución de los asientos de la grada…

El pasado lunes y tras finalizar las obras de sustitución del césped del campo principal y de las luminarias por otras de tipo LED, la Federación Vizcaína de Fútbol ha dado el visto bueno a su uso en el marco de la propia normativa de la federación.

A lo largo del verano, estas instalaciones han sufrido una importante reforma que mejorará el uso deportivo de la misma:

– Sustitución del césped del campo principal.
– Mejora del sistema de regadío y elevación de los aspersores.
– Instalación de porterías de fútbol 11 y fútbol 7 nuevas.
– Aprovechamiento del césped antiguo para sustituir el césped del campo de fútbol sala y del llamado “triángulo” justo a la entrada de las instalaciones.
– Sustitución de los focos por otros de tecnología LED, mucho más eficientes, sostenibles y que optimizan el consumo eléctrico.
– Acceso para vehículos de emergencia hasta pie de campo y nueva puerta.

RECICLAJE Y MEJORAS ENERGÉTICAS
En estas obras se han tenido muy en cuenta el aprovechamiento y reciclaje de materiales existentes. Tanto el caucho como la arena del césped antiguo han tenido que ser reutilizados ya que son materiales inertes con una durabilidad muy alta.

La sustitución de los focos generará un ahorro un ahorro de unos 6.500 € al año (48.672,00 KWh menos al año) que servirá para amortizar la inversión.

A esto hay que unir al sistema de regadío de las instalaciones. Los dos campos de fútbol cuentan con una recogida de agua perimetral que permite reutilizar tanto el agua que se utiliza para regar como el agua de lluvia. Un depósito de compensación hace las veces de acumulador de agua que sólo utiliza agua de la red cuando es necesario.

El coste total de estas inversiones supera los 400.000 €.

41. konpromisoa: Futbol-zelaiko instalazioak hobetzeko zenbait lan eta ekintza egingo dira: Futbol-zelaien soropilaren aldaketa eta zelai osagarrien hobekuntza: Areto futboleko zelaia, entrenamendu eremua, harmailetako eserlekuen aldaketa…

Pasa den astelehenean eta futbol-zelai nagusiko soropila aldatzeko lanak eta LED  argiztapena berriaren aldaketa behin amaituta, Bizkaiko Futbol Federazioak oniritzia eman dio instalazioa erabiltzeari federazioak ezartzen duen araudia kontua hartuta.

Uda osoan zehar instalazio hauetan berrikuntza lan handia egin da, lan honek nabarmen hobetuko du kirol-erabilera:
– Futbol-zelai nagusiko soropila aldatzea.
– Ureztatze sistema hobetzea eta aspertsoreak gorako jartzea.
– Futbol 11 eta futbol 7 modalitaeetarako ate berriak  jartzea.
– Soropil zaharra,  areto-futboleko zelaiko eta instalazioen sarreran dagoen “triangulo” izeneko inguruan   soropila ordezkatzeko aprobetxatu.
– Argi-fokoak aldatu eta LED teknologia dutenak jarri, askoz eraginkorragoak, iraunkorragoak eta kontsumo elektrikoa optimizatzen dutenak.
– Larrialdietako ibilgailuen sarbidea zeiraino bertaraino eta ate berria jarri.

BIRZIKLAIA ETA ENERGIA-HOBEKUNTZAK
Lan hauetan aintzat hartu izan dira lehen zeuden materialen aprobetxamendua eta birziklaia. Bai kautxoa bai sorospil zaharreko  hondarra berrerabili egin dira, izan ere material hauek oso geldoak dira eta iraupen oso luzekoak baitira.

Argi-fokoak ordezkatzeak urtero 6.000 € inguru aurreztea eragingo du (48.672,00 KWh gutxiago urtero), honek inbertsioa amortizatzeko balio izango du.

Honi ureztapen-sistema gehitu behar zaio. Bi futbol-zelaiek perimetroko ur-bilketa dute, honek ura berrerabiltzea ahalbidetzen du, bai ureztatzeko ura bai euriaren ura. Konpentsazio-gordailu batek ur-biltegiaren funtzioa betetzen du , honek sareko ura behar denean baino ez du erabiltzen.

Inbertsio honen kostua 400.000 € tik gorakoa da.

3. LINEA, gure herrira azkenean iritsi den proiektu baten argi-itzalak

Share

16. Metro Linea 3. 2016aren amaieran/2017aren hasieran Metro Linea 3 abian jarriko da eta berarekin batera udalerriko auzo garrantzitsuenak lotuko dituen igogailua.

ARGIAK

Herriko gune garrantzitsu zenbaitek trenbide sarearekin konekzio zuzena izan dezaten ahalbidetzen du, kanpoaldeko komunikazioa hobetzen du eta, gainera, igogailuari esker, auzogune ezberdinak konektatuz barne komunikazioa errazten du.

ITZALAK

Etxebarritarren bizitza kalitatea hobetzen duen proiektu bat dela argi badugu ere, ezin dugu alde batera utzi “publikoaren” kudeaketan egin behar diren hobekuntzak:

  • Hasierako 153 milioiko aurrekontu batetik, 279 milioietara pasatu da. Gainkostu hau Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak hartu behar izan dute bere gain. Aurrekontuaren ia bikoitza eta 5 urte baino gehiagoko atzerapenarekin.
  • 279 Milioi euro, baina gure herritik pasatzean sortzen duen zarata, estetika eta segurtasun arazoa konpontzeko eta ETSko Zuzendariak agindu zuen horma ekologiko baten eraikuntzarako beharrezkoak diren 150.000 €-rik ez dago.
  • Igogailuaren txartelaren salneurria. Mota hontako igogailuentzako irizpide bakarra ez dago. Herri batzuetan ordaintzen den bitartean… beste batzuetan, ez. Muturreko egoera da gainera gure herrian duguna, non herritar batzuek ordaindu behar duten, eta beste batzuk ez ordea. Egoera hau konpontzeko lanean jarraituko dugu, nahiz eta konponbide bat jartzeko beharrezkoa litzatekeen inbertsioa onartezina dela esan dioten jadanik arduradunek Udaletxeari.
  • Inaugurazioarekin bueltaka… 3. Linea gure herrira iristen zela ia ahaztu egiten dute. Azken orduan, eta mirariz, benetan guk partehartzea aurreikusita ez zuten inaugurazioan partehartzera gonbidatu zituzten gure ordezkariak. Oso ohikoa den bezala, “dena etxean geratzen da”, eta beste alderdi politikoek gobernatutako Udalenganako inolako erakunde errespeturik ez dago.

Udalak, igogailuaren erdibideko geltokiaren mantenua eta bertaraino doan konekzio bidearen zaintza hartuko ditu bere gain, eta bidean zehar zaintzarako kamarak instalatzeko baimena egon dadin egin beharrekoak egiten ere hasi da.

LÍNEA 3 ¡luces y sombras de un proyecto que por fin llegó a nuestro pueblo!

Share

Compromiso 16. Línea 3. A finales de 2016/principios de 2017 se pone en marcha la Línea 3 y con ella el ascensor que salvará la orografía del terreno y conectará los principales barrios del municipio.

LUCES

Este proyecto favorece la conexión directa de zonas importantes del municipio con la red ferroviaria, mejora la comunicación con el exterior y, además, facilita en la comunicación interna con el ascensor que conecta los distintos núcleos urbanos del municipio.

SOMBRAS

Tenemos claro que es un proyecto que mejora la calidad de vida de los/as etxebarritarras pero no podemos dejar de lado que se debe mejorar en la gestión de “lo público”:

  • De un presupuesto inicial de 153 millones se ha pasado a 279 millones de euros. Un sobrecoste que han tenido que asumir Diputación y Gobierno Vasco. Casi el doble del presupuesto y más de 5 años de retraso.
  • 279 Millones de euros y no hay dinero para la construcción de un muro ecológico de unos 150.000 € y prometido públicamente por el Director del ETS que solucione los problemas de seguridad, estética y ruido del paso del tren por nuestro pueblo.
  • El precio del billete del ascensor. No hay un criterio único para el pago en este tipo de ascensores. Mientras que en unos pueblos se paga, en otros no. El colmo es que en nuestro municipio unos/as vecinos/as pagan y otros/as no. Seguiremos trabajando para que se resuelva esta situación aunque se ha trasmitido al Ayuntamiento que la solución requiere de una inversión inasumible.
  • A vueltas con la inauguración… casi se olvidan de que la Línea 3 llega a nuestro pueblo. A última hora y de milagro se invitó a nuestros/as representantes a participar en una Inauguración en la que realmente no tenían previsto que participaramos. Como suele ser demasiado habitual “todo queda en casa” y no hay ningún tipo de respeto institucional para los municipios gobernados por otros grupos políticos.

El Ayuntamiento asumirá el mantenimiento y la vigilancia del camino de conexión a la parada intermedia del ascensor y ha iniciado las gestiones para que se permita instalar cámaras de vigilancia a lo largo de todo el recorrido.

Terminada la Cubierta-pasillo de Kukullaga-Barandiaraneko estalki-pasabidea amaituta

Share

49. KONPROMISOA. Kukullaga-Barandiaranen eraikin nagusia eta moduluen arteko ibilbidea estaliko dugu.

Amaitu dira Haur Hezkuntzako Kukullaga-Barandiaran ikastetxeko hiru eraikinak lotzea ahalbidetuko duen estalkia instalatzeko lanak. Lan hauek ikastetxeko zuzendaritzarekin eta Elkar IGEarekin adostu dira eta gelak, jantokia eta gimnasioa lotu dituen estalki-pasabidea jarriz gauzatzen da. Era honetan, haur hezkuntzako ikastetxe honetako ikaslegoa ez da bustiko hiru eraikinetan mugitzen denean.

Portiko itxura duen eta oinplanta erregularreko metalezko egitura arina da, jolastokira joateko arrapalarekin, gimnasioarekin eta jantokiarekin lotura egin duena. Ikuspegirik ez kentzeko, eraikin nagusiko 2.solairuko gelen azpitik instalatu da.

Udalak proiektu honen kostua bere gain hartu du (53.029,46 euro BEZ barne) eta “Udalaguntza” deialdiaren bidez (Administrazioko hezkuntza arloko ikastetxeei zuzendutako eraikinetan lanak egiteko gastuen finantzaziorako laguntzak) sustatzen dituen  Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailetik %60ko diru-laguntza jasotzea espero da.

Horretaz gain jantokiko komunak hobetu dira eta gimnasioko zorua aldatu egin da.

cubierta-barandiaran

 

COMPROMISO 49. Cubrir las comunicaciones entre el aulario y los módulos del Centro de Infantil de Barandiaran

Finalizadas las obras de instalación de la cubierta que facilitará la conexión entre los tres edificios que conforman el Colegio de Infantil Kukullaga-Barandiaran. Esta intervención ha sido consensuada con la dirección del centro y el AMPA Elkar y generará un pasillo cubierto de comunicación entre el aulario, el edificio en el que se encuentra el comedor y el gimnasio. De esta manera, los niños y niñas de este colegio de infantil no tendrán que mojarse en las comunicaciones entre los tres edificios.

Se trata de una estructura metálica ligera de planta rectangular en forma de pórtico que cubre la rampa de acceso al patio y las comunicaciones con el gimnasio y el comedor. Instalada por debajo de las aulas del 2º piso del edificio principal para no impedir las vistas.

El Ayuntamiento ha asumido el coste de este proyecto (53.029,46 euros, IVA incluido) y espera recibir subvención del 60% en el marco de la convocatoria “Udalaguntza” (Ayudas a la financiación de los gastos destinados para la ejecución de obras en edificios de propiedad municipal en los que funcionan centros docentes dependientes de la Administración educativa) que promueve el Dpto. de Educación del Gobierno Vasco.

Además, se han mejorado los baños del edificio del comedor y se ha sustituido el suelo del gimnasio.

 

 

La flota del EtxebarriBus se renueva

Share

Compromiso 14. EtxebarriBus. Dos nuevos autobuses mejorarán el servicio de transporte interno. Más modernos, con portabicis y pantallas informativas en el interior, más silenciosos y respetuosos con el medio ambiente.

EtxebarriBus

El Pleno del Ayuntamiento de Etxebarri en sesión celebrada el martes 29 de septiembre aprobó la ampliación de la prórroga del contrato del EtxebarriBus hasta el 9 de mayo de 2020.

Esta decisión ha permitido a la empresa adjudicataria del servicio Leintz Garraioak adquirir dos nuevos autobuses que se incorporan al Servicio de Transporte Urbano EtxebarriBus.