Tag Archives: herribarri

Etxebarritarras de «los/as que se mojan» – «Bustitzen» diren etxebarritarrak

Share

Somos parte del grupo independiente La Voz del Pueblo, etxebarritarras que antes de participar en este grupo ya trabajábamos por conseguir el mejor Etxebarri posible.

Personas comprometidas, con experiencia, vecinos y vecinas de “los/as que se mojan”, pero sobre todo, personas con mucha ilusión y con ganas de seguir trabajando por el pueblo en el que vivimos y al que queremos.

La Voz del Pueblo talde independienteko kide batzuk gara, etxebarritarrak, eta Etxebarri onena lortzearen alde lan egiten genuenak eta horretan jarraitzen dugunak taldean parte hartu baino lehen.

Pertsona konprometituak, esperientzadunak, «bustitzen» diren bizilagunak, baina gehienbat, bizi garen eta maite dugun herriaren alde lanean jarraitzeko ilusio eta gogo handia duten pertsonak.

Abian da Barandiaraneko Kukullaga Haur Hezkuntzako Ikastetxeko estalpea instalatzeko proiektuaren kontratazioa, espazio hau eskolaz kanpoko ordutegian jolasgune estali gisa erabiliko da.

Share

49. konpromisoa. Kukullaga-Barandiaranen eraikin nagusia eta moduluen arteko ibilbidea estaliko dugu, baita patioaren zati bat estaltzea aztertu ere.

Barandiaraneko Kukullaga Haur Hezkuntzako Ikastetxean  estalpea instalatzea legegintzaldi planean jasotako proiektua da eta   abenduan onartuta dagoen 2019ko Aurrekontuan jasoa.

Udal Bulego Teknikoak abian jarri du estalpe berria instalatzeko proiektuaren kontratazioa, ondoren esleituko diren lanen aurreko urratsa da hau, izan ere lanak udako hilebeteetan burutuko dira  ikasturte berriaren hasieran dena prest egon dadin.

Neurri honen bitartez  asmoa da Barandiaran Haur Hezkuntzako ikastetxeko ikaslegoari zuzendutako erabilera libreko espazioak hobetzea. Zentro honetako gune estalien hobekuntzarako 2.fasea litzateke hau, izan ere 2016ko irailean ikastetxe hau osatzen duten hiru eraikinen komunikazioa errazten zuen estalpea estreinatu zen (gelak, jantokia eta gimnasioa).

Ekimen honek Kukullaga Ikastetxea osatzen duten 3 eraikinen  jolas zein kirol azpiegiturak borobiltzen ditu, urteotan ikastetxeko zuzendaritzarekin eta ELKAR IGErekin hartutako konpromisoei erantzuna emanez.

Horretaz gain, lan hauek behin bukatuta espazio hau ESPAZIO ESTALIEN proiektuan txertatuko da, izan ere eskolaz kanpoko ordutegian erabiltzeko aukera emango du,  udalerrian laugarren jolasgunea ahalbidetuz ( lehendik dauden San Antonio Haur Hezkuntzakoak, Kukullaga parkekoak eta Ametzola parkekoak kontuan harturik). Instalazio estaliak erabiltzea errazten duen proiektu honen baitan frontoia eta Kukullaga Ikastetxeko jolastokiak  ere badaude.

Garrantzitusa da gogoan izatea hau INBERTSIOA dela eta honenbestez  Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari dagokiola honen ardura, interbentzio honen kostua bere gain hartzeari uko egin badio ere. Udalak  interbentzio osoaren %60 ko laguntza jaso ahal izango du gehienez ere gai honi dagokion diru-laguntza deialdiaren bitartez.

Aurrekontu osoaren kostua, proiektuaren garapena eta estalpearen instalazioa barne, 175.000 € koa da ( BEZ barne).

Sustitución de los contenedores de basura – Zarama edukiontziak ordezkatzea

Share

La semana pasada comenzaron a llegar los nuevos contenedores de basura que servirán para sustituir la totalidad de los contenedores tipo resto (verdes).

En total son 121 contenedores de 3.200 litros de capacidad, de carga lateral, con el sistema de pedal para poder abrirlos sin tocar la tapa, son 100% reciclables y los pigmentos utilizados en la coloración no contienen metales pesados.

La tapa es de color verde y el contenedor viene serigrafiado con el logotipo del Ayuntamiento de Etxebarri y “Udaleko”, nombre que se ha adoptado para la recogida de residuos mancomunada con 9 municipios de la comarca.

Del total de contenedores, 11 son accesibles ya que cuentan con una abertura lateral que permite el acceso al contenedor para personas que se desplazan en sillas de ruedas o que, simplemente, no alcalzan a la altura del contenedor.

Se han depositado en los nuevos locales de la brigada de obras y poco a poco se irán colocando en la vía pública para ir sustituyendo a los anteriores.

Parte de los contenedores retirados, los que se encuentren en mejor estado, se quedarán para sustituciones puntuales, y el resto serán convenientemente tratados y reciclados.

La empresa adjudicataria de este contrato ha sido CONTENUR con un coste de 103.866,40 € (IVA incluido).

————–

Aurreko astean hasi ziren zarama edukiontzi berriak heltzen, aurretik zeuden edukiontziak ordezkatuko dituena (berdeak).

Guztira 121 edukiontzi dira, alboko karga duten  3.200 litroko kapazitatekoak, irekitzea pedal sistema bidez eta tapa ukitu gabe ahalbidetzen dutenak, %100 birziklagarriak dira eta kolorazioan erabilitako pigmentoek ez daukate metal astunik.

Tapa berde kolorekoa da eta edukiontzia Etxebarriko Udala logotipoarekin serigrafiatuta dago eta “Udaleko” izena eman zaio eskualdeko 9 udalerrik antolatutako hondakin-bilketari.

Edukiontzi guztiak kontuan harturik, 11 irisgarriak dira, izan ere, albotik irekita daude eta gurpil aulkian dagoenarentzat edo altuera gutxiko batentzat egokiak dira.

Obra brigadaren lokal berrian utzi dira eta apurka-apurka bide publikoan jarriko dira besteak ordezkatzen diren heinean.

Kenduko diren edukiontzietako batzuk, egoerarik onenean daudenak, unean-unean ordekatzeko gordeko dira eta gainontzekoak modu egokian tratatuko eta birziklatuko dira.

Kontratu honen enpresa adjudikatzailea CONTENUR da eta 103.866,40 € ko (BEZ barne) kostua du.

Bukatu dira Kukullaga ikastetxeko estalpea handitzeko eta pista estalia hobetzeko lanak

Share

52. Konpromisoa. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin aztertuko ditugu Kukullaga Ikastetxeko patioaren estalkia hobetzeko eta alboetatik ura sartzea ekiditeko aukerak.

Udan zehar Kukullaga Ikastetxeko jolastokiaren estalpea handitzeko lanak eta alboak hobeto ixteko lanak burutu dira.

Gaurko egunean, jolastokiak lotura zuzena du hezkuntza-zerbitzu guztiak dauden gunearekin eta sarrera nagusiarekin, era honetan, mugimenduak modu egokian egiten dira eta horretaz gain eremu estalia 540 m2 zabalagoa da.

Inbertsioa izanik ere, ( hezkuntza zentroetako inbertsioak Eusko Jaurlaritzak hartzen ditu bere gain)  lan hau Etxebarriko Udalak burutu du Ikastetxeko Zuzendaritzarekin eta Elkar IGErekin honen beharra erabaki ostean.

Lan honen kostua 159.510 + BEZ da ,  Udalak diru-laguntza eskatu ahal izango du egindako lanengatik, guztira gastatutakoaren %60 arteko laguntza jaso ahal izango du.

Pistaren alboak babestea

Era berean, pista estaliaren bi alde itxi dira, ondorioz, pista erdi-itxia bihurtuko litzateke. Hain zuzen ere, ikastetxearen kanpoaldera begira dauden azalak  estali dira, ura bertatik sartzea saihestu nahi baita. Polikarbonato azal hau, egungo eraikinaren azalaren barrualdean jarri da, bandeleta baten bidez bukaera eman zaio leiho-isurki gisara eta gaur egungo hormigoi armatuko hormaren burua babesteko helburua du.

Ampliación de la cubierta del Colegio Kukullaga ikastetxeko alde estalia zabalkuntza

Share

Compromiso 52. Estudiar con el Dpto. de Educación la posibilidad de mejorar la cubierta del patio del colegio Kukullaga y evitar la entrada de agua por los laterales.

El Ayuntamiento ha iniciado el proceso para la contratación de la obra de ejecución de cubierta en el espacio situado entre el edificio principal y la pista cubierta y la protección de los laterales de la misma por los que entra agua en días de lluvia, en el CEIP Kukullaga.

Se trata de una intervención en el patio del CEIP Kukullaga de Etxebarri en la zona que separa el edificio existente con el patio cubierto y el frente de la entrada principal del mismo en forma de “L”.

Según el diseño del proyecto, esa ampliación de la zona cubierta se lleva a cabo mediante pórticos ejecutados con estructura metálica y tres cubiertas en diferentes niveles acabadas en policarbonato transparente y chapa grecada de color negro.

La instalación “abraza” al edificio y además de ampliar la zona cubierta mejora la comunicación de la pista cubierta actual con los accesos al edificio (tanto el principal como el secundario), los vestuarios, baños y la zona que habitualmente ocupa el público.

Protección de los laterales de la pista.

A su vez, el proyecto también establece el cerramiento de dos de los lados de la pista cubierta que pasaría a ser una pista semi-cerrada. Concretamente serían las fachadas que dan al exterior del colegio, a fin de impedir la entrada de agua al mismo. Esta piel de policarbonato se colocará por la cara interior del fachada existente, rematándose con una bandeleta a modo de vierte aguas y protección de la cabeza del muro de hormigón armado existente.

Esta intervención se pretende llevar a cabo en los meses de verano y el presupuesto de licitación es de 159.510 € + IVA. Para esta inversión que mejora las condiciones del Colegio Kukullaga se solicitará subvención al Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

 

52. Konpromisoa. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin aztertuko ditugu Kukullaga Ikastetxeko patioaren estalkia hobetzeko eta alboetatik ura sartzea ekiditeko aukerak.

Udalak kontratazio prozesua abian jarri du Kukullaga HLHI eraikinean, estalpea egiteko obra kontratazioa gauzatzeko, eraikuntza nagusiaren eta alboetako babesen artean, izan ere bitarteetatik ura sartzen baita.

Etxebarriko Kukullaga HLHI eraikineko jolastokian gauzatuko da lan hau, eraikina eta patio estalia banatzen dituen zonaldean eta eraikin honen sarrera nagusiko aurrealdean dagoena, “L” forma duena.

Proiektuaren diseinuaren arabera, estalpearen handitzeko lana metalezko egitura duen portikoek osatzen dute eta hiru estalpe ditua maila desberdinetan polikarbonato gardenez eta txapa grekatu beltzez bukatuak.

Instalazioak eraikina “besarkatzen” du eta zonalde estalia handitzeaz gain gaur egungo pista estaliaren eta erakinaren sarbideen arteko komunikazioa hobetuko du ( bai nagusiarekikoa, bai bigarrenarekikoa), aldagelak, bainugelak eta erabiltzaileek bete ohi duen espazioa.

Pistaren alboak babestea.

Era berean, proiektu honek pista estaliaren bi alde ixtea ere aurreikusten du, ondorioz, pista erdi-itxia bihurtuko litzateke. Hain zuzen ere , ikastetxearen kanpoaldera begira dauden azalak dira estaliko dira, ura bertatik sartzea saihestu nahi baita. Polikarbonato azal hau, egungo eraikinaren azalaren barrualdean jarriko da , bandeleta baten bidez bukaera emango zaio leiho-isurki gisara eta gaur egungo hormigoi armatuko hormaren burua babesteko helburua du.

Lan hau udako hilabeteetan burutuko da eta lizitazio-aurrekontua 159.510 + BEZ izango da. Kukullaga ikastetxearen baldintzak hobetuko dituen inbertsio hau aurrera ateratzeko Euskao Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari diru-laguntza eskatuko zaio.