Tag Archives: etxebarri

Onartua aurrekontua Galizia eta Nafarroa arteko kaleak lotzeko igogailu bat instalatuz eremuko irisgarritasuna hobetzeko.

Share

Azaroaren 26an burututako azken osoko bilkuran, eta LVP alderdiaren aldeko bozkekin eta EAJ, EH Bildu eta PSOE alderdien abstentzioarekin, Nafarroa kalearen irisgarritasunaren hobekuntza proiektuari onespena eman zaio. Ondorioz, igogailu bat martxan jartzeaz gain, irisgarritasuna ildo nagusia duen urbanizazioaren hobekuntza lortuko da.

Aipatutako osko bilkura horretan 461.000 euroko aurrekontu aldaketa onartu zen. Horrek kontratazio prozesuari hasiera ematea eta lanak 2020an zehar burutzea ahalbidetuko du.

Proiektua aurretik guneko bizilagunekin adostu zen. Aipatutako proiektu honen bidez gune horren irisgarritasuna hobetuko da, oinarrizko elementu bezala igogailu batek Galizia eta Nafarroa kaleak lotuko dituelarik 14. zenbakian.

Eremuaren berezitasunak eta kotak kontuan hartuta, igogailuak bi geldialdi izango ditu:
* 1. geldialdiak 14. zenbakira eta 8. eta 10. atarietara irisgarritasuna ahalbidetuko du, azken hauetan arrapala batzuek eraikiz eskailerak saihestu ahal izango direlarik.
* 2. geldialdia kale horretako 18. eta 20. zenbakien parean kokatuko da pasabide baten bitartez, horrek 12. eta 16. atariekin lotura ahalbidetuko duelarik.

Lanak bukatzean Etxebarribus zerbitzuaren geraleku bat martxan jarriko da Galizia kaleko oinezkoen pasabidearen ondoan, bertako bizilagunek mugikortasunean eta konektagarritasuenan irabaziko dutelarik.

Akzio hau Gobernu taldearen Legealdi Planean kokatua dago, mugikortasunaren eta irisgarritasunaren hobekuntza esparruan, helburua udalerriko atari guztietara era irisgarrian heltzea delarik.

Cubierta patio Colegio Infantil Kukullaga-Barandiaran

Share

Compromiso 63. Cubrir la zona del patio del Colegio Infantil Kukullaga-Barandiaran en la que se ubican los juegos infantiles.

Desde el lunes 7 de octubre se encuentra operativa la nueva zona cubierta del patio del Colegio Infantil Kukullaga-Barandiaran.

A falta de remates y tras algo más de dos meses de obra ya se puede disfrutar de la nueva zona cubierta que se encuentra en el patio del centro de Infantil Kukullaga-Barandiaran.

Se trata de la 2ª fase de la mejora de las zonas cubiertas del propio centro que ya en septiembre de 2016 estrenó una cubierta que facilitaba la comunicación entre los tres edificios de los que consta este centro (aulario, comedor y gimnasio).

Esta intervención supone una mejora para los/as niños/as que cursan sus estudios en ese centro con una nueva zona cubierta de 300 m2 que ya pueden disfrutar desde el pasado lunes. Faltan las protecciones de las columnas definitivas y la instalación de luz que permitirá integrar este espacio como zona de ocio cubierta en el horario extraescolar.

El coste de la intervención ha sido de 143.148,47 € (IVA incluido) y ha sido ejecutada por E3D 2008 S.L. El coste ha sido asumido íntegramente por el Ayuntamiento que solicitará subvención al Departamento de Educación, entidad a la que le corresponden realizar estas inversiones y que, en su caso, subvencionará al Ayuntamiento con un máximo del 60%.

Además, a lo largo de los meses de verano se ha procedido al pintado integral (paredes, techos, puertas, zócalos…) del aulario y del edificio que alberga el gimnasio de ese centro escolar. Esta intervención ha supuesto 47.500 € y ha sido adjudicada a Aplicaciones de Pintura Josean.

Kukullaga-Barandiran ikastetxean haur jolasak dauden patioren eremua estalia

Share

63. Konpromisoa. Ikastorduetatik kanpo bere erabilgarritasuna errazte aldera, Kukullaga-Barandiran ikastetxean haur jolasak dauden patioren eremua estali.

Kukullaga-Barandiaran Haur Hezkuntza ikastetxeko jolastokiko estalpea martxan dago urriak 7 astelehenetik.

Zenbait erremateren faltan eta bi hilabetez lanetan egon ondoren Kukullaga-Barandiaran Haur Hezkuntzako ikastetxeko jolastokiko estalpeaz disfrutatu daiteke .

Zentro honetako gune estalien hobekuntzarako 2.fasea litzateke hau, izan ere 2016ko irailean ikastetxe hau osatzen duten hiru eraikinen komunikazioa errazten zuen estalpea estreinatu zen (gelak, jantokia eta gimnasioa).

Jarduera honek hobekuntza nabarmena dakarbertan  ikasketak burutzen dituen ikaslesgoarentzat, izan ere 300 m2 ko estalpe berria dute gozatzeko pasa den astelehenetik. Behin betiko zutabeen babesak eta argikuntza instalazioa falta dira, honek guztiak espazio hau eskola ordutegitik kanpo aisialdi-gune izatea ahalbidetuko du.

Jarduera honen kostua 143.148,47 eurokoa izan da (BEZ barne) eta E3D 2008 S.L enpresak burutu du. Obra honen kostu osoa Udalak bere gain hartu du eta  Hezkuntza Sailari diru-laguntza eskaera egingo zaio, berez, halako inbertsioak egitea erakunde honi baitagokio , laguntza hori onartuko balitz gehienez ere %60 ko laguntza jasoko luke Udalak.

Horretaz gain, udako hilabeteetan zehar eraikin osoko gelak eta eraikina margoztu da (hormak, sabaiak, ateak, zokaloak…) Jarduera honen kostua 47.500 eurokoa izan da eta Aplicaciones de Pintura Josean enpresak burutu du.

CUIDADO DE NUESTROS/AS MAYORES

Share

Proponemos impulsar la construcción de una Residencia para Personas Mayores.

Las personas mayores merecen el mejor de los cuidados y deben contar con servicios que atiendan sus necesidades y mejoren su calidad de vida.

Esta legislatura por fin se puso en marcha en la calle Amamen eta Aititeen Kalea el Centro de Día y el Centro de Promoción de la Autonomía en unos locales municipales cedidos gratuitamente a la Diputación que es la responsable de ofertar este tipo de servicios.

Para la próxima legislatura proponemos:

  • Impulsar la construcción de una residencia para personas mayores en la parcela que se encuentra entre el Parque Bekosolo y “Tu Sofá”. Es uno de los proyectos que nuestro grupo impulsará en el caso de que decaiga la idea de Partaide (Federación de Ikastolas) de construir una Ikastola en esa parcela y que fue una de las primeras ideas que se planteó para ese terreno.

  • Nos marcamos como objetivo ser un municipio CARDIOPROTEGIDO. Además de los desfibriladores con los que ya se cuenta, se pretende instalar nuevos en los Hogares de Jubilados/as. Además de la compra, se formará a las personas gestoras y a las directivas para que puedan utilizarlos.

  • Reformar los baños del Hogar de Jubilados/as Behekoa para que pueda contar con baños accesibles para personas con movilidad reducida y estudiar la idoneidad de insonorizar el salón.
  • Continuar con el Plan de Actividad Física gratuita para personas mayores, un programa aplaudido por Osakidetza y que permite que 180 etxebarritarras realicen actividad física de manera rutinaria.

  • Organizar actividades deportivas para personas mayores: acciones en el polideportivo, charlas y asesoramiento sobre el uso de los juegos biosaludables, olimpiadas…

GURE NAGUSIEN ZAINTZA

Share

Adineko Pertsonentzako Egoitza baten eraikuntza sustatzea proposatzen dugu.

Adineko pertsonek zaintzarik onena merezi dute, eta euren beharrak asetu eta beraien bizi – kalitatea hobetzen dituzten zerbitzuak izan behar dituzte eskura.

Azkenean Amamen eta Aititeen kalean Eguneko zentrua eta autonomia sustatzeko zentrua martxan jarri da legeadi honetan. Lokal horiek, Udalak dohainik utzi dizkio horrelako zerbitzuak eskaintzeko ardura duen Foru Aldundiari.

Hurrengo legealdirako proposatzen duguna:

  • Bekosoloko parkea eta “Tu Sofa” artean dagoen lurzoruan Adineko Pertsonentzako Egoitza bat sustatu. Bere garaian ideia hau ere baloratua izan zen, eta Partaidek (Ikastolen Elkarteak) bertan egin behar zuen ikastolaren proiektua bertan behera geratuko balitz, gure taldeak bultzatuko lukeen proiektuetako bat da.

  •  Udal KARDIOBABESTUA izatearen helburua jartzen diogu gure buruari. Herrian dauden defibrilatzaileetatik aparte, Jubilatuen Etxe bietan berriak instalatzeko nahia dago. Baina instalazioaz haratago, horiek erabili ahal izateko, Jubilatuen Etxeetako kudeatzaileei eta zuzendaritza taldeei formakuntza emango zaie.

  • Mugikortasun gutxiagotua duten pertsonentzako komun irisgarriak izan ditzan, Jubilatuak Behekoa Etxeko komunak berriztatu eta bertako aretoa intsonorizatzeko egokitasuna aztertu.
  • Adineko Pertsonentzako doako Ariketa Fisikoa bultzatzeko Planarekin jarraitu; Programa hau, Osakidetza txalotua izan da eta 180 etxebarritarrek ariketa fisikoa ohikotasunean egin dezaten ahalbidetzen du.

  • Adineko pertsonentzako kirol ekimenak antolatu: kiroldegiko ekimenak, jolas osasuntsuen gaineko hitzaldi eta aholkularitza, olinpiadak…