Artículos: Vive ETXEBARRI Bizi

Cubierta patio Colegio Infantil Kukullaga-Barandiaran

Share

Compromiso 63. Cubrir la zona del patio del Colegio Infantil Kukullaga-Barandiaran en la que se ubican los juegos infantiles.

Desde el lunes 7 de octubre se encuentra operativa la nueva zona cubierta del patio del Colegio Infantil Kukullaga-Barandiaran.

A falta de remates y tras algo más de dos meses de obra ya se puede disfrutar de la nueva zona cubierta que se encuentra en el patio del centro de Infantil Kukullaga-Barandiaran.

Se trata de la 2ª fase de la mejora de las zonas cubiertas del propio centro que ya en septiembre de 2016 estrenó una cubierta que facilitaba la comunicación entre los tres edificios de los que consta este centro (aulario, comedor y gimnasio).

Esta intervención supone una mejora para los/as niños/as que cursan sus estudios en ese centro con una nueva zona cubierta de 300 m2 que ya pueden disfrutar desde el pasado lunes. Faltan las protecciones de las columnas definitivas y la instalación de luz que permitirá integrar este espacio como zona de ocio cubierta en el horario extraescolar.

El coste de la intervención ha sido de 143.148,47 € (IVA incluido) y ha sido ejecutada por E3D 2008 S.L. El coste ha sido asumido íntegramente por el Ayuntamiento que solicitará subvención al Departamento de Educación, entidad a la que le corresponden realizar estas inversiones y que, en su caso, subvencionará al Ayuntamiento con un máximo del 60%.

Además, a lo largo de los meses de verano se ha procedido al pintado integral (paredes, techos, puertas, zócalos…) del aulario y del edificio que alberga el gimnasio de ese centro escolar. Esta intervención ha supuesto 47.500 € y ha sido adjudicada a Aplicaciones de Pintura Josean.

¡¡Lo habéis hecho posible otra vez!! Berriro ere posible egin duzue!! Eskerrik asko!!

Share

¡¡Lo habéis hecho posible otra vez!! Eskerrik asko!!

¡¡3.885 votos, el 67%, 12 concejales/as, 6ª fuerza de Euskadi!!

Se nos ponen los pelos de punta con las muestras de afecto y confianza y nos entra un poco el vértigo ante el reto de seguir mejorando nuestro pueblo otros 4 años más.

Ya nos hemos puesto manos a la obra para no perder ni un minuto y es que vamos a trabajar por intentar conseguir cumplir con las 111 soluciones del programa de trabajo que os hemos presentado.

Este respaldo nos llena de energía y nos anima a seguir creyendo que “otra forma de gestionar nuestro Ayuntamiento es posible”.

Seguiremos haciéndolo con total honestidad, transparencia y cercanía, con participación y apertura y con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas y de nuestro pueblo en general.

Aquí seguimos, aquí estamos y contamos contigo.

Muchísimas gracias.

Berriro ere posible egin duzue!! Eskerrik asko!!

3885 bozka, %67-a, 12 zinegotzi, Euskadiko 6. Indarra!!

Helarazi dizkiguzuen maitasun eta konfiantzak ilea laztu egiten digu, eta gure herria beste 4 urteetan hobetzen jarraitzeko erronkak bertigo pixka bat ere sortzen digu.

Minutu bat ez galtzearren lanean jarri gara jadanik, lan programan aurkeztu dizkizuegun 111 soluzioak betetzeko lanean jardungo bait dugu.

Jasotako babesak energiaz betetzen gaitu, eta “gure Udaletxea kudeatzeko beste modu bat posible dela” ideian sinisten jarraitzea animatzen gaitu.

Zintzotasunez, gardentasunez eta gertutasunez egiten jarraituko dugu, parte-hartze eta era irekian, gure bizilagunen bizi-kalitatea eta gure herria orokorrean hobetzeko helburu bakarrarekin.

Hemen gaude, hemen jarraitzen dugu eta zurekin kontatzen dugu!

Mila esker!!

64. Ezhoiko Buletina. 2015-2019 legealdiko memoria.

Share

BI URTE IRAUN DITUEN legealdia

Ohikoa denez, hauteskundeen ostean berri txarrak iritsi ziren: Aurreikuspenetan huts egin zuen Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluak, eta kalkulatuta baino diru gutxiago sartu zenez, 2016ko aurrekontuan, 2015ean jaso zutenaren parte bat itzuli behar izan zuten Udaletxe guztiek. Egoera hau berriro ere 2016. Urtean errepikatu zen, Udaletxe guztietan eragin larriak izanik. Gurearen kasuan, bi urteetan 1,1 milioi € itzuli behar izatea suposatu zuen, eta horrek nola ez, Udaletxearen inbertsio erritmoan eragina izan zuen.

2018 eta 2019. Urteetan egoera aldatu egin da, antza “Diru biltzearen errekorra hautsi egin da” ere (hauteskundeen gertutasunak eragina izan dezake?), eta honek gure Lan Plangintzaldian genituen hainbat proiektu garrantzitsu aurrera ateratzea ahalbidetu du. Hauteskundeak igarotzean “oparoaldi” hau ordaindu behar ez izatea espero dugu, azkeneko 2 legealdietan gertatu denaren antzera.

KONPROMEZUAK BETE eta KONTUAK EMATEN

LVP-k 111 ekimen zituen lan proposamena aurkeztu zuen 2015. urtean. Horietatik 103 bete edo betetzeko abian daude, hauteskunde programaren %93-a bete izan dela esan nahi du horrek. Baina Legealdi Plan horri beharrezkoak, aukera sortu delako edo premiazkoak zirelako egin diren beste 77 ekimen gehitu beharko litzaizkioke.

Gure taldearen kudeaketa lanari esker, beste erakundeekin (publikoak nahiz pribatuak) egindako elkarlanari esker, eta konponbideak bilatzeko egindako lan nekaezinari esker, 4 urte hauetan Etxebarri hazten jarraitu da, 5,5 milioi € baino gehiagoko inbertsioak eginez, 0 €-ko zorrarekin eta gure herria hobetzen jarraitzeko 2 milioi € baino gehiagoko aurrezkiei esker.

 

HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA, OBRAK ETA ZERBITZUAK, MUGIKORTASUNA, HIRITARREN SEGURTASUNA, UDALA

Zerbaitek ezaugarritu badu legealdi hau, horiek mugikortasun eta irisgarritasunean egindako aurrerapausoak izan dira. Azken legealdietan egindako inbertsio nagusienetako bat jarri zen martxan 2015eko bukaeran, Andaluzia kaleko arrapala mekanikoak. San Antonio auzoan mugikortasunean konponbide oso garrantzitsua izan den hirigintza proiektua.

EtxebarriBuseko autobus biak berritu egin ziren 2016ean, modernoagoak, eraginkorragoak eta ingurumenarekin begirune haundiagoa zuten autobus birengandik. Eta 2017.enean historia egin zen, eta 3. Linea udalerrira heldu zen, hori bai, 5 urteko atzerapenarekin eta hasierako aurrekontua ia bikoiztu ostean. Baina geratu gaitezen gauza onekin, Bilboko beste auzoekin, Lezama eta etorkizunean aireportuarekin ere lotura eskaintzen du. Baina igogailuak Herri barruko mugikortasunean eskaintzen duen aukera berria da onurarik haundiena. Barruko mugikortasuna hobetu eta San Antonio eta Kukullagako auzuneak metroarekin lotura errazago bat izan zezaten gure taldeko ordezkariek proposatutako igogailua.

Forua enparantza eta Asturias eta Extremadura kaleetako kantoiak nabarmenki hobetu dituzten hirigintza proiektuak gauzatu egin dira. Bestalde, Metakaleko hormak bota dira azkenik, eta horrek San Esteban Etorbideko sarrerako irudian aldaketa nabarmena ekarri du: gune irekiagoak, enparantza eta ezpaloi berriak, Barrondo kaleko irekierarekin aparkaleku gehiago, Metakal kalean baterian aparkatzea, bidegorria…

Santa Marina kaleko berurbanizazio lanak hasiak dira, lehen bait lehen bukatzea espero ditugunak; eta Egetiaga Uribarri kaleko berurbanizazioak ere hitza emanda dauka, hala nola Nafarroa kaleko irisgarritasunaren hobekuntzek ere.

Gainerako buletina hemen deskarga dezakezu.

¡NUEVO SERVICIO! Dinamización del Plan de Igualdad de Género.

Share

Si bien ya se contaba con un Plan de Igualdad de Género, se hacía necesario dotarlo de mayores recursos para poder desarrollarlo. En ese sentido, se juzgó necesario proveer a dicho plan de una dinamización por parte de personal especializado que pudiera desarrollarlo tanto dentro del propio consistorio como en el ámbito social.

En ese sentido, el Ayuntamiento inició el proceso de contratación y la adjudicataria ha sido la empresa AZ Participación con gran trayectoria en el ámbito de las políticas de igualdad así como en el de la participación social.

La prestación de dicho servicio se realizará de lunes a viernes por espacio de 20 horas semanales. Este servicio está dirigido a desarrollar el I Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Etxebarri y, por lo tanto, atenderá tanto a cuestiones relacionadas con el Ayuntamiento a nivel interno como a todas aquellas relacionadas con el tejido asociativo y el municipio en general, que resulta imprescindible a la hora de desarrollar a nivel local las políticas de igualdad de género.

Dicho servicio está abierto a toda la ciudadanía y quiere acoger y promover a todas aquellas personas y entidades que de una manera u otra se sientan implicadas y sensibilizadas con el desarrollo de las políticas de igualdad.

LVP apuesta por la promoción de la igualdad de género en todos los ámbitos iniciándose una nueva fase a nivel municipal.

ZERBITZU BERRI BAT!! Genero Berdintasuneko Plana Dinamizatzeko Zerbitzua.

Share

Genero Berdintasuneko Plana bazegoen ere, plan honen garapenerako baliabide gehiago jarri beharra zegoen. Zentzu honetan, planaren dinamizazioa pertsona espezializatu batez hornitu beharra zegoen, bai udalaren barruan zein gizarte eremuan garatu ahal izateko.

Hau honela, Udalak kontratazio-prozesua baian jarri zuen eta adjudikazioduna AZ Participacion enpresa izan da ,enpresa honek esperientzia zabala du berdintasun politiketan baita gizarte parte-hartzean ere.

Zerbitzu-ematea astelehenetik ostiralera burutuko da, astean 20 orduz. Zerbitzu hau Etxebarriko Udalaren I. Berdintasun Plana garatzeko helburuarekin sortu da ,honenbestez, Udal barneko gaiak zein elkartegintzari lotutakoak landuko dira , baita udalerrikoak orokorrean ere. Hau guztia beharrezkotzat jotzen da genero berdintasunerako politikak garatzeko unean.

Aipatutako zerbitzua herritarrei irekita egongo da eta modu batean edo bestean berdintasun politikekin inplikatuta eta sentsibilizatuta sentitzen diren pertsona zein entitate guztiak batu eta sustatu nahi ditu.

Era honetan, gure taldeak genero berdintasuna sustatzen lagundu nahi du eremu guztietan eta udal mailan fase berria jarri nahi da martxan.