Tag Archives: san antonio

Arrapala mekanikoen martxan jartzea.

Share

Jarrita daude martxan Andaluzia kaleko arrapala estaliak. Etxebarrirentzako egun garrantzitsua da, goiko aldetik mugitzea askoz errazagoa izango baita hemendik aurrera.

Proiektu hori bat dator Tokiko Agenda 21 proiektuaren edukiarekin. 3. Ildo estrategikoaren barruan hauxe dago jasota: herritarren beharrizanak beteko dituen mugikortasun eraginkorra, lehiakorra, bidezkoa, osasungarria eta segurua garatzea”.   Helburu hori 3.3.4. ekintzan zehazten da: “Andaluzia kalean arrapala mekanikoak jartzeko proiektua idatzi eta eraikuntza lana egitea”. Inguru horretako oinezkoentzako mugigarritasun arazo nabariari irtenbidea emateko proposamena izan da.

San Antonio auzoko ardatz nagusian egin den esku-hartze hori bat dator 3. Linearen igogailua eraikitzearekin ere. Igogailu horrek auzoa lotuko du Metro Bilbao eta Euskotrenen geltokiekin, eta gainera, toki mailako mugigarritasuna hobetuko da, gure udalerriko hiru gune jendetsuenak lotuz.

Azpiegitura horrek bizitegi eta zerbitzu eremuko oinezkoentzako komunikazioa hobetuko du (dendak, ostalaritza, kultur etxea, jubilatuen etxea, haurtzaindegia, liburutegia, ikastetxea, institutua…).   Gainera, eremu horretan daude herriko pertsona nagusienak.

minifoto4

Puesta en marcha de las rampas mecánicas.

Share

Ya están en marcha las rampas mecánicas cubiertas de la calle Andalucía, un día importante para Etxebarri, ya que se mejorará notablemente la movilidad en la zona alta del municipio.

Este proyecto es coherente con el contenido de la Agenda Local 21, que recoge dentro de la Línea Estratégica 3 el «desarrollar una movilidad eficiente, competitiva, equitativa, saludable y segura que satisfaga las necesidades de la población«. Este objetivo se concreta en la Acción 3.3.4 «Redacción del proyecto y construcción de rampas mecánicas en la calle Andalucía» que se propone como solución al evidente problema de movilidad peatonal y accesibilidad de la zona.

Esta intervención sobre el eje principal del Barrio San Antonio es coherente, además, con la futura puesta en marcha del ascensor de la Línea 3 que conectará este barrio con el Metro y Euskotren, que supondrá una mejora en la movilidad a nivel local, conectando los tres núcleos poblacionales más importantes de nuestro municipio.

Esta infraestructura mejora las comunicaciones peatonales en un entorno residencial y de servicios (comercios, hostelería, casa de cultura, hogar de jubilados/as, guardería, biblioteca, centro de infantil, instituto…) en el que, además, se concentra la población de mayor edad del municipio.

Presentación rampas

Rampas mecánicas / Arrapala mekanikoak.

Share

15. KONPROMISUA. Andaluzia kaleko arrapala mekanikoen instalazioa, San Antonio auzoaren mugikortasun eta garapenerako funtsezko proiektua.

Arrapalak martxan jarriko dira bihar bertan, azaroaren 6a, ostirala, 12:00etatik aurrera. Proiektu berezi honek komunikazioak hobetuko ditu eta San Antonio auzoaren inguruan mugikortasuna erraztuko du nabarmen.

Azpiegitura berri hau egun honetatik aurrera izangod a erabilgarri nahiz eta hilabete batzuetan zehar egokitze-fasean izango den arren.

Printzipioz, ordutegia 7:30etik 23:00era izango da egunero. Ordutegi hau erabilerari egokitu ahal izango zaio.

Era berean, arrapalek bideo-zaintza sistema daukate, Izaera Pertsonaleko Datuen Babesaren Legeari atxiki zaion auzokide guztien ongizateari begira.

Bizi Etxebarri!!

rampas5