Artículos: Realizados · Eginak

Etxebarri Martxan ekimenak Jarduera Fisikoaren Orientazio Zerbitzua (JFOZ) aktibatu du.

Share

45. Konpromisoa. Kirol aholkularitzarako lanabes bat sortuko dugu.

Gure taldeak jarduera fisikoa eta bizimodu osasuntsu baterako ohiturak sustatzeko apustu garbia egiten du, hala ikus daiteke udaleko kirol jardueren egitarauan.

Udaletik Etxebarrin bizi diren pertsonei bizimodu osasuntsu baterako ohiturak garatzen laguntzeko  lan egiten dugu. Hori dela eta Mugiment proiektuarekin bat egiten dugu, Etxebarri Martxan Sarea abian jarriz.

Sare honen helburua jarduera fisiko osasuntsua sustatzea da eta Etxebarritarren artean sedentarismoa murriztea, horretarako Mugiment proiektuak ezartzen dituen ildoak jarraituko dira.

Sare hau , une honetan eragile hauek osatzen dute: Etxebarriko Osasun Zentroa, Udal Kiroldegia, Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoa, Kukullaga Ikastetxea, Bizipoz Nerbioi Autonomia Sustatzeko Zentroa, Mugikon enpresa, Bizkaiko Foru Aldundiko Kirol Saila, Eusko Jaurlaritza eta Etxebarriko Udala eta Mugiment proiektuko idazkaritza teknikoa.

ZERTARAKO?

  • Etxebarrin bizi diren pertsonen osasuna zaintzeko. Helburu bera daukaten eagile desberdinak koordinatuz : medikuak, irakaslegoa, begiraleak, kirol instalazioetako arduradunak…
  • Udalerrian gero eta pertsona gehiago izan daitezen aktibo eta sedentarismo mailak murriztu daitezen.
  • Udalerrian dagoeneko barneratuta dauden jarduera fisikoaren osasuna sustatzen duten ekimenei jarraipena eta babesa emateko.
  • Pertsona inaktiboek bere jarrera alda dezaten bultzatzeko ekimenen Eskaintza eta Kalitatea handitzeko.

Mugiment proiektuaren ildo estrategikoetako bati jarraituz, ETXEBARRI MARTXAN jarduera fisikoa sustatzeko Sareak JARDUERA FISIKOAREN ORIENTAZIO ZERBITZU ( JFOZ) berria aktibatzen du.

Jarduera fisikoaren orientazio zerbitzura jo dezakete pertsona inaktiboek aholkularitza, orientazioa eta pertsona aditu baten laguntza jasotzeko , berak lagunduko die jarduera fisikorako ohiturak hobetzen, erregulartasunez egitea lortu arte.

Zerbitzua dinamizatzen duen pertsonaren funtzio nagusia kasu partikular bakoitzean ariketa fisikoari buruzko gomendioak eta arreta pertsonalizatua ematea izango da. Horretaz gain taldeak eta jarduera zehatzak dinamizatuko ditu, Etxebarrin pertsona sedentarioei zuzendutako jarduerak sustatuko ditu eta udal baliabideak eta jarduerak baliatuko ditu Etxebarri udalerri osasuntsuago bihurtu asmoz.

Zerbitzu honekin buruz-buru arituko dira sarean inplikatutako beste eragile batzuk, esaterako, osasun zentroa, herriko eskola (Kukullaga), Bizipoz zentroa eta gizarte zerbitzuak, zerbitzu hau pertsona inaktiboak detektatzeaz arduratuko da eta orientazioa zerbitzuaren berri emango du.

Zerbitzua erabili ahal izateko hitzordua eskatu behar izango da ordutegi eta leku hauetan: Osasun Zentroan astearteetan 11.00 etatik 13.00 etara eta Udal Kiroldegian ostegunetan 17.00 etatik 19.00 etara.

Horretaz gain zerbitzuarekin harremanetan jartzeko aukera egongo da orientatzailea@etxebarri.eus helbidean edota Udal Kiroldegiaren telefonoan 944 493 416.

Edozein  Jarduera fisikoaren praktika funtsezkotzat jotzen dugu zenbait balio garrantzitsu lantzeko, esaterako elkarbizitza, adiskidetasuna , erregulartasuna, antolamendua, elkartasuna etabar…balio hauek gure auzokideen bizimoduak oso modu positiboan markatu ditzakete. Honengatik guztiagatik, Udalaren inplikazioa %100 ekoa izango da beti ,  auzokideen  bizitza-kalitatea hobetzeko  bideratuko diren jarduerak sustatuz.

Sustitución de los contenedores de basura – Zarama edukiontziak ordezkatzea

Share

La semana pasada comenzaron a llegar los nuevos contenedores de basura que servirán para sustituir la totalidad de los contenedores tipo resto (verdes).

En total son 121 contenedores de 3.200 litros de capacidad, de carga lateral, con el sistema de pedal para poder abrirlos sin tocar la tapa, son 100% reciclables y los pigmentos utilizados en la coloración no contienen metales pesados.

La tapa es de color verde y el contenedor viene serigrafiado con el logotipo del Ayuntamiento de Etxebarri y “Udaleko”, nombre que se ha adoptado para la recogida de residuos mancomunada con 9 municipios de la comarca.

Del total de contenedores, 11 son accesibles ya que cuentan con una abertura lateral que permite el acceso al contenedor para personas que se desplazan en sillas de ruedas o que, simplemente, no alcalzan a la altura del contenedor.

Se han depositado en los nuevos locales de la brigada de obras y poco a poco se irán colocando en la vía pública para ir sustituyendo a los anteriores.

Parte de los contenedores retirados, los que se encuentren en mejor estado, se quedarán para sustituciones puntuales, y el resto serán convenientemente tratados y reciclados.

La empresa adjudicataria de este contrato ha sido CONTENUR con un coste de 103.866,40 € (IVA incluido).

————–

Aurreko astean hasi ziren zarama edukiontzi berriak heltzen, aurretik zeuden edukiontziak ordezkatuko dituena (berdeak).

Guztira 121 edukiontzi dira, alboko karga duten  3.200 litroko kapazitatekoak, irekitzea pedal sistema bidez eta tapa ukitu gabe ahalbidetzen dutenak, %100 birziklagarriak dira eta kolorazioan erabilitako pigmentoek ez daukate metal astunik.

Tapa berde kolorekoa da eta edukiontzia Etxebarriko Udala logotipoarekin serigrafiatuta dago eta “Udaleko” izena eman zaio eskualdeko 9 udalerrik antolatutako hondakin-bilketari.

Edukiontzi guztiak kontuan harturik, 11 irisgarriak dira, izan ere, albotik irekita daude eta gurpil aulkian dagoenarentzat edo altuera gutxiko batentzat egokiak dira.

Obra brigadaren lokal berrian utzi dira eta apurka-apurka bide publikoan jarriko dira besteak ordezkatzen diren heinean.

Kenduko diren edukiontzietako batzuk, egoerarik onenean daudenak, unean-unean ordekatzeko gordeko dira eta gainontzekoak modu egokian tratatuko eta birziklatuko dira.

Kontratu honen enpresa adjudikatzailea CONTENUR da eta 103.866,40 € ko (BEZ barne) kostua du.

Bukatu dira Kukullaga ikastetxeko estalpea handitzeko eta pista estalia hobetzeko lanak

Share

52. Konpromisoa. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin aztertuko ditugu Kukullaga Ikastetxeko patioaren estalkia hobetzeko eta alboetatik ura sartzea ekiditeko aukerak.

Udan zehar Kukullaga Ikastetxeko jolastokiaren estalpea handitzeko lanak eta alboak hobeto ixteko lanak burutu dira.

Gaurko egunean, jolastokiak lotura zuzena du hezkuntza-zerbitzu guztiak dauden gunearekin eta sarrera nagusiarekin, era honetan, mugimenduak modu egokian egiten dira eta horretaz gain eremu estalia 540 m2 zabalagoa da.

Inbertsioa izanik ere, ( hezkuntza zentroetako inbertsioak Eusko Jaurlaritzak hartzen ditu bere gain)  lan hau Etxebarriko Udalak burutu du Ikastetxeko Zuzendaritzarekin eta Elkar IGErekin honen beharra erabaki ostean.

Lan honen kostua 159.510 + BEZ da ,  Udalak diru-laguntza eskatu ahal izango du egindako lanengatik, guztira gastatutakoaren %60 arteko laguntza jaso ahal izango du.

Pistaren alboak babestea

Era berean, pista estaliaren bi alde itxi dira, ondorioz, pista erdi-itxia bihurtuko litzateke. Hain zuzen ere, ikastetxearen kanpoaldera begira dauden azalak  estali dira, ura bertatik sartzea saihestu nahi baita. Polikarbonato azal hau, egungo eraikinaren azalaren barrualdean jarri da, bandeleta baten bidez bukaera eman zaio leiho-isurki gisara eta gaur egungo hormigoi armatuko hormaren burua babesteko helburua du.

Finalizada la obra de ampliación de la cubierta y mejora de la pista cubierta del colegio Kukullaga

Share

Compromiso 52. Estudiar con el Dpto. de Educación la posibilidad de mejorar la cubierta del patio del colegio Kukullaga y evitar la entrada de agua por los laterales.

A lo largo del verano se han llevado a cabo las obras de ampliación de la cubierta del patio del Colegio Kukullaga y la mejora de los cierres laterales.

A día de hoy, el patio se encuentra conectado con el edificio que alberga todos los servicios educativos y la entrada principal, de tal manera que los tránsitos se realizan de manera adecuada y se amplía la zona cubierta en unos 540 m2.

A pesar de tratarse de una inversión (las inversiones en centros educativas deben ser asumidas por el Gobierno Vasco), esta intervención ha sido llevada a cabo por el Ayuntamiento de Etxebarri, tras determinar su necesidad junto a la Dirección del Centro y el AMPA Elkar.

El coste de la intervención asciende a 159.510 + IVA y el Ayuntamiento podrá solicitar subvención por la realización de estas obras, pudiendo recibir hasta un 60 % del coste de la misma.

Protección de los laterales de la pista

Asimismo, se ha llevado a cabo el cerramiento de dos de los lados de la pista cubierta que pasaría a ser una pista semi-cerrada. Concretamente serían las fachadas que dan al exterior del colegio, a fin de impedir la entrada de agua al mismo. Esta piel de policarbonato se colocará por la cara interior del fachada existente, rematándose con una bandeleta a modo de vierte aguas y protección de la cabeza del muro de hormigón armado existente.

Asturias eta Extremadura kantoi eta kaleen urbanizazio lanak bukatu dira Extremadura kaleko umeentzako jokoak instalatzearekin batera.

Share

6. Konpromisoa. Extremadura kalea erdi-oinezkoentzakotuko dugu, haurrentzako jolas-parke berriak jarri, eta kale hori eta Asturias kalearen arteko kantoiak berrurbanizatuko ditugu.

Asturias eta Extremadura kantoi eta kaleen urbanizazio lanak bukazearekin zonalde horretako irisgarritasuna eta mugikortasuna nabarmen hobetu da.

Eskailera eta arrapala berriak eraiki dira, horretaz gain irisgarritasuna hobetzeko hainbat helduleku instalatu da. Kantoietan zenbait pasabide berri ireki da, Extremadura kalean batipat hezetasunak saihesteko ur-bilketa hobetu da, hainbat espaloi berritu dira eta beste zenbait berriak eraiki dira mugikortasuna eta oinezkoen segurtasuna hobetze aldera. Horretaz gain, oinezkoak babesteko mutiloiak jarri dira kantoi eta atarien irteeretan, sarritan ibilgailuek ixten dutena.

LED argiak instalatu dira eta kantoien barruan argiztapena zoruan jartzeko apostua egin da, era honetan, kanpoko kale-argietatik zeharka proiektatzen zen argia hobetu egin da.

Espazio publikoan egin den hobekuntza nabaria da eta umeentzako jokoan instalazioak  ingurumariaren aprobetxamendua eta hobekuntza helburua bete dute.