Artículos: Prensa · Prentsa

Loren Oliva, candidato para las próximas elecciones.

Share

Loren Oliva será el candidato de nuestro grupo vecinal, La Voz del Pueblo, para las próximas elecciones que iniciamos con un completo proceso de recogida de propuestas para conseguir el MEJOR ETXEBARRI POSIBLE

Nuestro grupo, La Voz del Pueblo ha reiterado su confianza en Loren Oliva para ser su candidato de cara a las elecciones municipales del mes de mayo. Esta decisión se ha tomado tras un proceso totalmente democrático en el que han participado todos/as los/as componentes de LVP.

Loren Oliva ha agradecido a sus compañeras/os la confianza depositada en él tras 8 años de trabajo al frente del Ayuntamiento de Etxebarri y ha animado a todas las personas que conforman LVP a seguir trabajando por “conseguir el mejor Etxebarri posible. Hemos gestionado los recursos con responsabilidad y respondiendo a las necesidades de nuestros/as vecinos/as en época de crisis y me siento ilusionado y capacitado para llevar a cabo proyectos estratégicos en una situación económica que parece más favorable, siempre que las vecinas y vecinos así lo consideren”.

En las próximas semanas desde LVP llevaremos a cabo una asamblea para presentar al resto de personas que asumen el compromiso de trabajar por mejorar Etxebarri y para informar sobre el proceso electoral. Un proceso que nos obligará a LVP a recoger 500 firmas sólo para poder participar en las elecciones, un requisito obligatorio al tratarse de una agrupación electoral, y no un partido político.

LVP, en el marco de la participación ciudadana, iniciamos un potente proceso de recogida de propuestas de cara a elaborar el programa de trabajo de cara a la legislatura 2019-2023. Para ello se han buzoneado 4.500 dípticos, para recoger sugerencias y una encuesta con 12 proyectos sobre los que las/os vecinas/os pueden priorizar.

También se podrá acceder a la encuesta a través del blog www.lvpetxebarri.org  y enviar las propuestas a través de diversos canales:

 • Correo electrónico info@lvpetxebarri.org
 • WhatsApp o directamente por teléfono 665 408 727
 • Redes sociales: Twitter – @LVPEtxebarri / Facebook – La Voz del Pueblo (LVP) Etxebarri.

Además, también se ofrece la posibilidad de charlar y compartir esas ideas personalmente con responsables de LVP. Estarán a disposición de la ciudadanía el lunes 4 de febrero en el CIME y el miércoles 6 en la Casa de Cultura de 19:00 a 21:00 horas ambos días.

Desde LVP agradecemos la colaboración de todos/as aquellos/as que se sumen a conseguir El mejor Etxebarri posible.

 

Loren Oliva, hautagaia hurrengo udal-hauteskundeetan.

Share

Loren Oliva izango da LVP-ko hautagaia hurrengo udal-hauteskundeetan; Hauteskunde horiek, gure taldeak, POSIBLE DUGUN ETXEBARRIRIK ONENA lortzeko helburuarekin proposamenak biltzeko prozesuarekin abiatzen ditu.

LVP auzotarren taldeak bere konfiantza ezarri du berriro Loren Olivarengan, maiatzeko Udal-hauteskundeei begira bere hautagaia izateko. Erabaki hori LVPko taldekide guztien artean hartu da, prozesu guztiz demokratiko baten bitartez.

Loren Olivak bere taldekideei eskertu die, Etxebarriko Udalaren buruan egindako 8 kudeaketa eta lan urteen ondoren berarengan ezarritako konfiantza eta LVP osatzen duten taldekide guztiak animatu ditu, “posible dugun Etxebarririk onena lortzeko” lan egiten jarraitzera. “Baliabideak arduraz kudeatu ditugu krisialdi garaian gure bizilagunen beharrei erantzunak emanez eta itxura hobeagoa duen egoera ekonomiko batetan proiektu estrategikoak aurrera ateratzeko ilusioz eta gai sentitzen naiz, beti ere gure herritarrok horrela erabakiko balute”.

Hurrengo asteetan LVPk asanblea bat egingo du, Etxebarri hobetzeko lan egiteko konpromisoa hartu duten gainontzeko pertsonak aurkeztu eta hauteskunde prozesuaz informatzeko. Prozesu horrek, hauteskundeetan parte hartu ahal izateko, 500 sinadura jasotzera derrigortzen du LVP, ezinbesteko baldintza hauteskunde taldea izanagatik, ez alderdi politikoa.

LVPk, herritarren parte-hartzea oinarri, 2019-2023 legealdirako lan-egitaraua osatzeko proposamenen bilketa indartsu bat hasi du. Horretarako, iradokizunak jasotzeko 4.500 diptiko postontziratu ditu, baita 12 proiektuen inkesta bat non auzokoek lehentasunak adieraz ditzaketen.

Inkesta www.lvpetxebarri.org blogean egongo da eskuragarri, eta proposamenak hurrengo bideetatik ere bidali daitezke:

 • Posta elektronikoa: info@lvpetxebarri.org
 • WhatsAppa edo zuzenean telefonoz: 665 408 727
 • Sare sozialak: Twitter – @LVPEtxebarri / Facebook – La Voz del Pueblo (LVP) Etxebarri.

Gainera, ideia horiek zuzenean LVPko arduradunekin hitz egin eta partekatzeko aukera eskeintzen da. Auzotarren esanetara egongo dira CIME-n Otsailaren 4ean (astelehena) eta Kultur Etxean 6an (asteazkena), 19:00etatik 20:00etara egun bietan.

LVPtik, posible dugun Etxebarririk onena lortzeko bidean bat egiten dutenen laguntza eskertzen du.

 

Servicio de Mediación en conflictos vecinales | herritarren arteko gatazketan Bitartekaritza zerbitzua

Share

El Ayuntamiento de Etxebarri pone en marcha un Servicio de Mediación en conflictos vecinales.

Liderado por los Servicios Sociales del Ayuntamiento y en colaboración con la Comisión Socioeducativa que trabajo en el marco del Plan de Convivencia de Etxebarri, se pone en marcha un nuevo servicio que pretende ser una herramienta de mediación en la resolución de conflictos vecinales.

La mediación es una forma dialogada de abordar los conflictos que busca que las partes implicadas puedan llegar a acuerdos que puedan resultar satisfactorios para ambas partes. El proceso está acompañado por profesionales de la mediación que ayudarán a resolver los conflictos planteados.

El Servicio pivota sobre 5 principios fundamentales: voluntariedad, flexibilidad, confidencialidad, neutralidad y respeto al marco legal. Está abierto a toda la ciudadanía y se puede acudir a él para solucionar los siguientes tipos de conflictos:

 • Conflictos vecinales: ruidos, elementos comunes, animales, olores, malas relaciones, etc…
 • Conflictos derivados del uso del espacio público: uso del espacio, gestión del espacio…
 • Conflictos familiares en casos de no ruptura.

La Fundación Gizagune es la adjudicataria del servicio y ya se ha puesto en contacto con las diferentes áreas municipales, administradores de comunidades de vecinos/as y entidades sociales para dar a conocer este nuevo servicio.

En el año 2018 se inicia como proyecto piloto y concluirá con la elaboración de un mapa de conflictos que ayude a identificar patrones y pautas que se puedan prevenir.

El horario de atención directa será los miércoles de 10:00 a 14:00 en el primer piso del Ayuntamiento. Es necesario concertar cita bien a través del teléfono 603 409 275 (operativo de lunes a viernes), bien a través del mail bitartekaritza@etxebarri.eus

Etxebarriko Udalak herritarren arteko gatazketan Bitartekaritza zerbitzu bat jarri du martxan.

Udaleko Gizarte Zerbitzuek herritarren arteko gatazketan bitartekaritza egiteko zerbitzu bat eramango dute aurrera, Hezkuntza eta Gizarte batzordearen laguntzarekin, Etxebarriko Elkarbizitza Planaren esparruan.

Bitartekaritzaren sistema gatazkak konpontzeko bide bat da, elkarrizketan oinarritutakoa. Helburua da inplikatutako pertsonek akordioak adostea, alde guztientzako onurak bilatuz.  Prozesu horretan bitartekaritzan adituak diren langileek emango dute laguntza, planteatzen diren gatazkak konpontzeko.

Zerbitzu hau oinarrizko 5 printzipiok eusten dute: boluntariotasuna, malgutasuna, konfidentzialtasuna, neutraltasuna eta lege- markoarekiko errespetua. Herritar guztientzako izango da eta mota honetako gatazkak konpontzera bideratuta egongo da:

 • Auzokideen arteko gatazkak: Zaratak, elementu komunak, animaliak, usainak, harreman txarrak…
 • Eremu publikoaren erabileraren ondoriozko gatazkak: eremuen erabilera, eremuen kudeaketa…
 • Familia arteko gatazkak, haustura kasuak ez direnak.

Gizagune Fundazioari esleitu zaio zerbitzua eta harremanetan jarri da dagoeneko udal sailekin, auzokideen erkidegoen administrariekin eta gizarte erakundeekin, zerbitzuaren berri emateko.

2018an proiektu pilotu berri bat jarri da martxan eta amaitu orduko gatazka-mapa bat burutzea da asmoa, saihestu daitezkeen irizpide eta patroiak identifikatzen laguntzeko.

Zuzeneko arreta emateko ordutegia asteazkenetan izango da, 10:00etatik 14:00etara, Udaletxeko lehenengo solairuan. Hitzordua lotu behar da aldez aurretik, 603 409 275 telefonora deituz (astelehenetik ostiralera), edo e-posta bidez (bitartekaritza@etxebarri.eus).

Legez kanpoko zaborguneak – Vertidos ilegales

Share

Azken hilabeteotan Ganguren mendi-magaleko zenbait puntutan , mota guztietako hondakinak agertu izan dira legez kanpo eta gizabiderik gabe. Ondorioz, gune hauek  legez kanpoko zabortegi bihurtu dira.

Jarduera hau erabat legez kanpo dago, ingurumenari eraso egiten dio eta gune natural hau hondamendirantz darama.

Zaborrak

Talde independienteen batzarra Zaratamon

Share

Aurreko ostiralean, martxoak 4, Talde Independenteen batzarra burutu zen Zaratamon.

Batzar horretan, honako udalerrietako  ordezkariak izan ziren: Muskiz, Mungia, Laudio, Orozko, Balmaseda, Santurtzi, Bermeo, Karrantza, Arrigorriaga, Abanto-Zierbena, Etxebarri, Zalla eta Zaratamo.

Ezin izan ziren batzarrera etorri baina bat datoz prentsa oharrarekin Abadiño, Gorliz eta Plentziako Independenteen Taldeak