Aprobada la propuesta de congelación de impuestos y de la mayoría de las tasas para el año 2021 como medida «anti-COVID19»

Votos a favor: LVP, EH Bildu y PSOE · Abstención: PNV

 • Congelados los impuestos y la mayoría de tasas por tercer año consecutivo.
 • Se trata de una medida adoptada debida a la situación de crisis económica provocada por el Coronavirus y que redudan en beneficio de todos los y las etxebarritarras.
 • LVP, EH Bildu y PSOE votaron a favor de la propuesta, mientras que EAJ-PNV se abstuvo.

En el pleno celebrado el pasado 6 de octubre se aprobó la propuesta presentada por el equipo de gobierno en la que se recogía la congelación de los impuestos y de la mayoría de las tasas de cara al año 2021. Esta iniciativa contó con los votos a favor de LVP, EH Bildu y PSOE y la abstención de EAJ-PNV.

Según la propuesta que se publicó previamente en la página web, se mantienen congelados el IBI, el impuesto de Vehículos, el impuesto de construcciones y obras, la tasa de apertura de actividades, la tasa de alcantarillado y basuras, las tasas del cementerio, el servicio EtxebarriBus, la retirada de vehículos, etc.

Sigue leyendo
Publicado en Vive ETXEBARRI Bizi | Deja un comentario

2021erako zergak eta tasa gehienak izozteko proposamena onartu dute, osoko bilkuran eztabaidatu eta gero.

Aldeko botoak: LVP, EH Bildu eta PSOE · Abstenzioak: EAJ-PNV

 • Zergak eta tasa gehienak izoztuta hirugarren urtez jarraian.
 • Koronavirusak eragindako krisi ekonomikoaren ondorioz hartutako neurria da, etxebarritar guztien mesederako.
 • LVPk, EH Bilduk eta PSOEk proposamenaren alde bozkatu zuten, eta EAJ-PNV abstenitu egin zen.

Urriaren 6an egindako osoko bilkuran, gobernu-taldeak aurkeztutako proposamena onartu zen. Proposamen horretan, 2021erako zergak eta tasa gehienak izoztea jasotzen zen. Ekimen honek LVP, EH Bildu eta PSOEren aldeko botoak eta EAJ-PNVren abstentzioa jaso zituen.

Aldez aurretik web orrian argitaratu zen proposamenaren arabera, izoztuta daude OHZ, ibilgailuen gaineko zerga, eraikuntza eta obren gaineko zerga, jardueren irekiera-tasa, estolderia eta zaborren tasa, hilerriko tasak, EtxebarriBus zerbitzua, ibilgailuen erretiratzea, etab.

Sigue leyendo
Publicado en Posicionamiento · Jarrera, Vive ETXEBARRI Bizi | Deja un comentario

Abierto el paso en soportal que facilita la accesibilidad a los portales 1, 3 y 5 de la calle Galicia.

Compromiso 16. Mejorar la accesibilidad de los portales 1-3-5 de la calle Galicia.

Votos a favor: LVP y PSOE · Abstención: EH Bildu · En contra: PNV

Una vez finalizadas las obras se ha procedido a la apertura del soportal que facilita la accesibilidad a los portales 1, 3 y 5 de la calle Galicia.

Se trata de un soportal que une el patio en el que se encuentran esos portales con la calle Galicia y que supone una alternativa accesible a las escaleras que hasta ahora eran la única forma de acceder a esos portales.

Sigue leyendo
Publicado en Vive ETXEBARRI Bizi | Deja un comentario

Galizia kaleko 1., 3. eta 5. atarietarako sarbidea errazten duen arkupeko pasabidea ireki da.

16. Konpromisoa. Galizia kaleko 1-3-5 atarien irisgarritasuna hobetu.

Aldeko botoak: LVP eta PSOE · Abstenzioak: EH Bildu · Kontrakoak: EAJ-PNV

Lanak amaitu ondoren, Galizia kaleko 1., 3. eta 5. atarietarako sarbidea errazten duen arkupea ireki da.

Atari horiek dauden patioa Galizia kalearekin lotzen duen arkupe bat da, eta orain arte atari horietara sartzeko modu bakarra ziren eskaileretara iristeko beste aukera bat da.

Sigue leyendo
Publicado en Proyectos · Proiektuak, Realizados · Eginak | Deja un comentario

REUNIÓN DE GRUPO JUNIO – EKAINEKO TALDE BILERA

Desde el Grupo Independiente La Voz del Pueblo seguimos trabajando por mejorar Etxebarri y ahora que la situación es complicada, nos seguimos reuniendo telemáticamente para tratar temas importantes para todas/os los vecinas/os de nuestro pueblo. Estos son los temas tratados este mes de junio:

 • Fases de la desescalada, nuevas aperturas y afecciones de los servicios suspendidos durante el estado de alarma
  • Servicio de OTA
  • Zonas de juegos infantiles y aparatos biosaludables
  • Piscina exterior del Polideportivo (campa)
  • Etc.
 • Modificaciones presupuestarias y ayudas puestas en marcha a comerciantes, autónomos, etc.
 • Revisión de la ordenanza de tráfico, fomentar el uso de la bicicleta en el municipio, regular aparcamientos para moto. Intentar conseguir que la velocidad máxima de circulación de vehículos por todo el municipio sea de 30km/hora. Está habilitada la opción de recogida de propuestas de la ciudadanía en la página web del ayuntamiento.
 • Servicio de UDALAGUN para la conciliación de las familias durante los meses de verano y actividades de asociaciones y entidades socioculturales y deportivas.
 • Posibilidad de reanudar algunas actividades culturales (cine al aire libre, teatro de calle…).
 • Valoración del Bono Etxebarri, se han agotado y ha tenido una acogida muy positiva.
 • Puesta en marcha de un servicio de acompañamiento para personas mayores que pueden tener miedo en el inicio de las salidas, o que al estar tanto tiempo en casa tienen mayores dificultades de movilidad.
 • Limpiezas y desinfecciones en haurreskolas y centros escolares de cara a la vuelta a las aulas el próximo curso.
 • Seguimiento de las obras en marcha: Reurbanización de la C/ Sta. Marina y Accesibilidad del patio de la C/ Galicia.

La Voz del Pueblo/Herriaren Ahotsa Talde Independentean Etxebarri hobetzeko lanean jarraitzen dugu, eta orain, egoera zail honetan, herritar guztientzat garrantzitsuak diren gaiak jorratzeko telematikoki biltzen jarraitzen gara. Hilabete honetan landutako gaiak hauek izan dira:

 • Deseskaladaren faseak, irekiera berriak eta Alarma-egoeran etendutako zerbitzuen eraginak.
  • TAO Zerbitzua
  • Haurrentzako jolasguneak eta tresna bioosasungarriak
  • Kiroldegiko udako igerilekua (kanpa)
  • Etab.
 • Aurrekontuen aldaketak eta merkatariei, autonomoei eta abarrei martxan jarritako laguntzak.
 • Trafiko ordenantzaren berrikuspena, herrian bizikletaren erabilera sustatzea, motorrarentzako aparkalekuak arautzea. Ibilgailuen zirkulazioaren gehieneko abiadura udalerri osoan orduko 30 kilometrokoa izatea lortzen saiatzea. Herritarren proposamenak jasotzeko aukera dago udaletxeko webgunean.
 • Udako hilabeteetan lana eta familia bateragarri egiteko UDALAGUN zerbitzua eta elkarte eta erakunde soziokulturalen eta kirol-elkarteen jarduerak.
 • Kultura-jarduera batzuk berriz martxan jartzeko aukera (aire zabaleko zinema, kaleko antzerkia…).
 • Etxebarri Bonuaren balorazioa, agortu egin dira eta harrera oso positiboa izan du.
 • Adinekoentzako laguntza-zerbitzu bat martxan jartzea, irteeren hasieran beldurra izan dezaketenentzat, edo etxean hainbeste denbora egotean mugitzeko zailtasun handiagoak dituenentzat.
 • Haureskoletako eta ikastetxeetako garbiketak eta desinfekzioak, datorren ikasturteko itzulerari begira.

Martxan dauden obren jarraipena: Sta. Marina kaleko berrurbanizazioa eta Galizia Kaleko patioaren irisgarritasuna.

Publicado en Boletines Informativos · Informazio Buletinak | Etiquetado , , , , , | Deja un comentario