eta Etxebarriko plaza zaharra neurri batean berreskuratzen badugu?

Etorkizunari begira, gure herriaren funtsa galdu Gabe… eta Etxebarriko plaza zaharra neurri batean berreskuratzen badugu?

Erdialdeak espazio handiagoa eta erosoagoa merezi duela uste dugu, gure herriaren mailakoa.

Esan beharrik ez dago 60ko eta 70eko hamarkadetako hirigintza-erabakiak ez zirela egokienak izan erdialdeari zegokionez. Aintzinako Udaletxe ederra egun dugunarekin ordezkatzea eta frontoiaren eraberritzea. Baliteke ideia onak izatea, baina, egia esaterako, estekikoki asko hobetu zitezkeenak.

Gure taldeak Hiri Antolamenduko Plan (HAPO) berrirako Udaletxeko zonaldearen erreforma integrala proposatzen du, garai batekoaren antzekoagoa, baina egungo beharretara eta gure herriaren mailara egokitua.

Eraberritze integral bat proposatzen dugu, plaza askoz handiago bat izatea ahalbidetuko lukeena; oinezkoentzako izango denez, seguruagoa eta San Esteban eliza handientsura begira egongo dena, espazio erakargarriago eta erosoago bat sortuz.

Erreforma honek ondorengo jarduketak suposatzen ditu:

 • Proiektu honi ekiteko lehen urratsa CIMEren eraikinean eskaintzen diren zerbitzuak eta Santa Anako maisu-maistren etxeetako etxebizitzak lekuz aldatzea da. CIME eta Arlo Soziokulturala Metacaleko Zentro Soziokultural berrira lekualdatuko lirateke, eta etxebizitzak, berriz, Udalak “Mirador” proiektuan izango dituen berrietara.
 • Zerbitzu horiek lekuz aldatu ondoren, bi eraikin horien eraistearekin hasi ahalko litzateke eta erdialde osoa berrurbanizatu eta oinezkoentzat jartzea, gaur egun dagoen espazioa izugarri handituz.
 • Bekosolorekiko lotura hobetuko litzateke; izan ere, 5. Linearen hiri-integrazioa proposatzen bait da San Esteban etorbideko zubiaren zabaltzearekin. Gai hau ETSri planteatu zaio jadanik.
 • Udaletxearen eraikina eta frontoiaren fatxada berritzeko aukera legoke, erdiguneko espazio berri horren integrazioa osatu ahal izateko.
 • Erreforma honek eztabaida interesgarria ekar lezake etorkizun hurbilean: eta Santa Ana baseliza bere jatorrizko lekura itzultzen badugu?

Ideia hau gogo biziz luzaten dugu, etorkizunari begira, baina gure herriaren funtsa galdu gabe.

Publicado en Boletines Informativos · Informazio Buletinak, Proyectos · Proiektuak | Etiquetado , , , , | Deja un comentario

PROPUESTA DE TRABAJO 2023-2027 LAN PROPOSAMENA

En Etxebarri decides tú.

Te lo hemos hecho saber desde el principio. Hace unos meses te invitamos a participar en la recogida de propuestas para definir nuestro plan de trabajo para los próximos 4 años. Más de 300 personas aportaron ideas y priorizaron los proyectos que proponíamos.

Según los datos recogidos, las mayores preocupaciones de los/as etxebarritarras son: el “soterramiento de la N-634”, “activar el comercio y la pequeña empresa”, “reforzar los servicios de atención a personas mayores”. Estas acciones y muchas de las propuestas han sido tenidas en cuenta a la hora de definir el Plan de Trabajo que te presentamos en este documento.

Sortearemos 60 VPOs y 35 Viviendas Tasadas. Planteamos establecer en el Municipio un Plan de vivienda de alquiler para jóvenes, que permita a los y las jóvenes etxebarritarras opciones de salida del domicilio familiar sin la necesidad de salir del municipio en el que han crecido. Para ello proponemos comprar 21 viviendas y destinarlas al alquiler para jóvenes etxebarritarras.

Proponemos que el PGOU recoja la demolición de los edificios del CIME y casa de los maestros/as, para ampliar y hacer más amable la plaza del Ayuntamiento y generar un espacio con vistas a la Iglesia desde la propia plaza.

Estas son dos de las 118 propuestas que llevamos trabajando los últimos años.
¿Quieres saber más? Descárgate nuestro programa en PDF.

Etxebarrin zuk erabakitzen duzu.

Hasieratik jakinarazi dizugu. Hurrengo 4 urteetan gure lan plana definitu ahal izateko proposamenen bilketan partehartzera gonbidatu zintugun duela hilabete batzuk. 300 pertsona baino gehiagok eman zituzten ideiak eta proposatzen genituen proiektuen artean lehentasunak markatu ere bai.

Jasotako datuen arabera, Etxebarritarren lehentasunak ondorengoak dira: N-634-aren lurperatzea, “Merkataritza eta enpresa txikia” aktibatzea eta “Adinekoentzako arreta zerbitzuak indartzea”. Ekimen hauek, eta jasotako proposamen asko ere, kontutan hartuak izan dira dokumentu honetan aurkezten dizugun Lanerako Plan hau definitzerako garaian.

Babes Ofizialeko 60 eta Tasatutako 35 etxebizitza zozketatuko ditugu. Udalerrian gazteentzako alokairuko etxebizitza-plan bat ezartzea planteatzen dugu, etxebarritar gazteei hazi diren udalerritik irtetzeko beharrik gabe familiaren etxebizitzatik irteteko aukera emateko. Horretarako, 21 etxebizitza erostea eta etxebarritar gazteentzako alokairuan eskeintzea proposatzen dugu.

HAPOk CIMEa dagoen eraikina eta irakasleen etxearen eraispena jasotzea proposatzen dugu, Udalaren plaza handitzeko eta atseginagoa egiteko asmoz eta enparantza bertatik Elizarako begira gune bat sortzeko.

Hauek dira azken urteotan lantzen ari garen 118 proposamenetako bi.
Gehiago jakin nahi duzu? Deskargatu gure programa PDF formatuan.

Publicado en Boletines Informativos · Informazio Buletinak, Posicionamiento · Jarrera, Prensa · Prentsa, Proyectos · Proiektuak | Etiquetado , , , , | Deja un comentario

PROPUESTA DE VIVIENDA – ETXEBIZITZA PROPOSAMENA

La vivienda no es una competencia directamente municipal. Durante nuestros años en el gobierno hemos promovido más de 1.000 viviendas protegidas. 

Como creemos que somos parte de la solución, allá van nuestras propuestas vinculadas al desarrollo urbanístico del Proyecto Mirador y otras oportunidades: 

 • Sorteo de 60 VPOs y 35 viviendas tasadas para etxebarritarras. 
 • Proponemos comprar 21 viviendas y destinarlas al alquiler para jóvenes etxebarritarras. 
 • Trasladaremos el proyecto de cesión de viviendas municipales con acompañamiento social para personas/familias desfavorecidas a las nuevas viviendas que el Ayuntamiento ha conseguido en el «Proyecto Mirador». Viviendas nuevas y accesibles que mejorarán el servicio notablemente.
 • Esas viviendas que quedarán libres en el bloque de Santa Ana proponemos destinarlas a su vez para alquileres compartidos y rotativos para jóvenes.

El inicio de las obras del Proyecto Mirador es inminente y en los próximos meses se iniciará la construcción de viviendas. Entre ellas un gran número de viviendas protegidas. 

Nuestra propuesta es la de realizar este mismo año 2023 el sorteo de 60 VPOs y 35 viviendas tasadas dirigidas a etxebarritarras. Las bases del sorteo se aprobaron en febrero con los votos a favor de LVP y PSOE y la abstención de PNV y EH Bildu.

Por otro lado, apostamos por la compra de 21 viviendas en esa zona. Se trata en su mayoría de viviendas de 1 habitación destinadas SIEMPRE a jóvenes etxebarritarras y que podrán acceder a ellas en alquiler y hasta los 35 años.

Supondrá un esfuerzo económico muy importante ya que la propiedad será del Ayuntamiento. Este matiz es importantísimo: las viviendas que construye el Gobierno Vasco en alquiler en suelo cedido gratuitamente por el Ayuntamiento se adjudican en primera instancia a etxebarritarras. Cuando éstos/as cambian de vivienda es el Gobierno Vasco quien adjudica esas viviendas según sus prioridades. ¿A cuántos etxebarritarras conoces que hayan accedido a esas viviendas en segunda adjudicación? Lo que suele ocurrir es que el Gobierno Vasco aprovecha esos suelos cedidos gratuitamente por nuestro Ayuntamiento para solucionar el problema de vivienda de otros. ¿Todos los Ayuntamientos han cedido suelo público para la construcción de vivienda protegida?

La mejora de las viviendas gestionadas por la Fundación Eguzkilore y el aprovechamiento de esas viviendas de manera temporal para un programa piloto de alquiler rotatorio para jóvenes son otras de las propuestas claras para favorecer la emancipación del colectivo juvenil. 

Entre otros temas vinculados a vivienda también destacamos el favorecer la instalación de terrazas gracias a la modificación de las Normas Subsidiarias impulsadas por nuestro grupo. 

Etxebizitza ez da udalaren eskumen zuzena. Gobernuan gaudenetik, babestutako 1.000 etxebizitza baino gehiago sustatu ditugu.

Konponbidearen parte garela uste dugunez, hona hemen “Mirador” proiektuaren hirigintza-garapenari eta beste aukera batzuei lotutako gure proposamenak:

 • Babes Ofizialeko 60 eta Tasatutako 35 etxebizitza zozketatuko ditugu. 
 • 21 etxebizitza erostea eta etxebarritar gazteentzako alokairuan eskeintzea proposatzen dugu. 
 • Behar hori duten pertsona/familientzako gizartelaguntzako udal-etxebizitzak lagatzeko proiektua udalak «Mirador Proiektuan» lortu dituen Etxebizitza berrietara eramango dugu. Etxebizitza berri eta irisgarriak, zerbitzua nabarmen hobetuko dutenak.
 • Aurrekoarekin Santa Anako blokean libre geratuko diren etxebizitza horiek gazteentzako alokairu partekatuak eta txandakakoak egiteko erabiltzea proposatzen dugu.

“Mirador” proiektuko obrak berehala hastear dira, eta datozen hilabeteetan etxebizitzak eraikitzen hasiko dira. Horien artean, babestutako etxebizitza ugari.

Gure proposamena etxebarritarrei zuzendutako babes ofizialeko 60 etxebizitza eta 35 etxebizitza tasaturen zozketa aurten bertan egitea da. Zozketaren oinarriak otsailean onartu ziren, LVP eta PSOEren aldeko botoekin eta EAJ eta EH Bilduren abstentzioarekin.

Bestalde, inguru horretan 21 etxebizitza erostearen aldeko apustua egiten dugu. Etxebizitza gehienak logela batekoak izango dira, BETI etxebarritar gazteentzat zuzendutak, eta alokairuan eta 35 urte bete arte eskuratu ahal izango dituztenak.

Ahalegin ekonomiko handia suposatuko du, jabetza Udalarena izango baita. Nabardura hori oso garrantzitsua da: Eusko Jaurlaritzak Udalak doan lagatako lurzoruan alokairuan eraikitzen dituen etxebizitzak etxebarritarrei esleitzen zaizkie lehenik eta behin. Lehenengo bizilagun horiek etxebizitzaz aldatzen direnean, Eusko Jaurlaritza da, bere lehentasunen arabera, etxebizitza horiek berriro ere esleitzen dituena. Zenbat etxebarritar ezagutzen dituzu bigarren esleipen horietan etxebizitza horietara sartu direnak? Gertatzen dena, Eusko Jaurlaritzak gure Udalak doan lagatako lurzoru horiek beste batzuen etxebizitza-arazoak konpontzeko aprobetxatzen dituela da. Udal guztiek lurzoru publikorik utzi al dute etxebizitza babestuak eraikitzeko?

Eguzkilore Fundazioak kudeatutako etxebizitzak hobetzea eta etxebizitza horiek aldi batean gazteentzako txandakako alokairuko programa pilotu baterako aprobetxatzea dira gazteen emantzipazioa bultzatzeko beste proposamen argi batzuk.

Etxebizitzari lotutako beste gai batzuen artean, gure taldeak bultzatutako Arau Subsidiarioen aldaketari esker terrazak instalatzeko laguntza nabarmentzekoa da.

Publicado en Proyectos · Proiektuak | Etiquetado , , , , , , , | Deja un comentario

DEBATE RADIO BILBAO EZTABAIDA

Pocas ideas se han hecho por parte del resto de partidos, con unos representantes que hablan de colaboración institucional como uno de sus ejes principales insinuando quizás que las instituciones son los partidos.

Como bien ha dicho nuestro compañero Iker “las instituciones son la Diputación Foral de Bizkaia, el Gobierno Vasco, los Ayuntamientos… no los partidos”. Es tan habitual este hecho, que se les escapa que deben gestionar para todos/as los/as vizcaínos/as por igual.

Por otro lado, parece que les moleste que seamos independientes… dicen que también son vecinos/as de Etxebarri ¡¡faltaría más!! Lo que no dicen es que ellos tienen órdenes de partido y que hay unas jerarquías y que si te “portas bien” quizás tengas asegurado un “sillón” en otro sitio o que alguna puerta gire así por casualidad.

¿Todas las decisiones que afectan a Etxebarri se toman teniendo en cuenta a nuestro pueblo? ¿Cuál es la posición de esos partidos cuándo estas instituciones toman una decisión sobre Etxebarri?

Demasiadas dudas, algunos reproches infundados, demasiados comentarios sin conocimiento y poquísimas propuestas novedosas.

En breve, tendrás nuestro programa en tu buzón con 118 acciones y proyectos concretos para nuestro pueblo.

Oso ondo Iker!!! Sigamos haciendo Etxebarri si así lo quieren los/as etxebarritarras!!!

Puedes escuchar el debate entero en Radio Bilbao.

Gainerako alderdiek ideia gutxi egin dituzte, erakundeen arteko lankidetza ardatz nagusitzat hartuta, eta, agian, erakundeak alderdiak direla iradoki dute.

Iker gure lankideak ondo esan duen bezala, erakundeak Bizkaiko Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta Udalak dira, eta ez alderdiak. Hain ohikoa denez, bizkaitar guztientzat berdin kudeatu behar dute.

Bestalde, badirudi enbarazu egiten diela gu independenteak izateak, Etxebarriko bizilagunak ere badirela diote, gehiago faltako litzateke!! Ez dute esaten alderdi-aginduak dituztela eta hierarkia batzuk daudela, eta ondo portatzen bazara, agian besaulki bat ziurtatuta izango duzula beste nonbait, edo ateren bat horrela jiratuko dela kasualitatez.

Etxebarriri eragiten dioten erabaki guztiak gure herria kontuan hartuta hartzen dira? Zein da alderdi horien jarrera erakunde horiek Etxebarriri buruzko erabaki bat hartzen dutenean?
Zalantza gehiegi, funtsik gabeko gaitzespen batzuk, ezagutzarik gabeko iruzkin gehiegi eta oso proposamen berritzaile gutxi.

Laster, gure programa zure postontzian, 118 ekintza eta proiektu zehatzekin gure herriarentzat.

Oso ondo Iker!!! Jarrai dezagun Etxebarri egiten etxebarritarrek hala nahi badute!!!

Eztabaida osoa entzun dezakezu «Radio Bilbao»-n.

Publicado en Posicionamiento · Jarrera | Etiquetado , , , | Deja un comentario

MEMORIA 2019-2023

Si aún no te ha llegado nuestra memoria de todo lo que se ha realizado esta legislatura, aquí lo puedes descargar y leer detenidamente desde cualquier dispositivo.

Legegintzaldi honetan egindako guztiaren gure memoria oraindik iritsi ez bazaizu, hemen deskarga dezakezu eta edozein gailutatik arretaz irakurri.

Publicado en Boletines Informativos · Informazio Buletinak | Etiquetado , , , , , , | Deja un comentario

Entrevistas con información «muy resumida»

Hoy en El Correo se ha publicado una entrevista a nuestro candidato a la alcaldía Iker López. Como bien es sabido, estas entrevistas o bien se hacen grabadas con una grabadora de audio, o bien se facilitan las preguntas previamente por email, para que la persona entrevistada pueda redactar las respuestas tranquilamente. A veces por cuestión de agenda, otras veces por agilizar el trabajo.

Es el trabajo posterior de la/el periodista, redactar un resumen con el menor sesgo de información posible, por una ética periodística que debe mantener de información fiel y veraz a la realidad.

Aquí podéis ver la entrevista que El Correo ha redactado de nuestro candidato, muy resumida de lo que realmente se ha enviado para completar la sección.

Y por aquí os dejamos la entrevista íntegra, sin cortes, ni resúmenes sesgados. Con total transparencia. Las agrupaciones independientes somos incómodas hasta para algunos medios. Esas han sido las noticias, ahora os contamos la verdad.

Aupa Iker!!! ¡¡EN ETXEBARRI, LA VOZ DEL PUEBLO!!

1. ¿Por qué se presenta a las elecciones? 

Soy una persona a la que siempre le ha gustado colaborar, participar y ayudar allí donde ha estado. Cuando empecé a participar en La Voz Pueblo me di cuenta que desde aquí podía hacer muchas cosas para facilitar la vida y el día a día de los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Así que cuando los y las compañeras me propusieron para encabezar la lista en las próximas elecciones, además de asumir una gran responsabilidad, entendí que ese era el lugar desde el cual más podía hacer para seguir trabajando en favor de nuestros vecinos y vecinas y de los problemas que se encuentran en su día 

2. ¿Cuál es el principal problema que tiene su pueblo? 

El problema principal de Etxebarri es que es un pueblo en el que se han hecho las cosas bien en las últimas décadas, con incremento de zonas verdes, de parques, de instalaciones deportivas, de promoción de vivienda VPO, de agenda cultural… transformando el que era un entorno muy industrializado en un pueblo residencial. Eso ha hecho muy atractivo Etxebarri para la llegada de nuevos y nuevas vecinas, que sumado a su cercanía con grandes urbes como Bilbao y Basauri y la gran red de comunicaciones y medios de transporte que tenemos, ha disparado el precio de la vivienda, dificultando mucho a las generaciones más jóvenes el poder acceder a la misma y poderse quedar en el pueblo en el que han nacido y se han criado. 

Además, el crecimiento de población que ha sufrido el municipio, hace que algunas de las infraestructuras de ocio y culturales que tenemos se nos hayan quedado un poco justas 

3. ¿Qué hará usted para solucionarlo? 

Una de nuestras propuestas estrella es la creación de un nuevo espacio socio-cultural, que nos permita seguir ofreciendo una agenda cultural de calidad y adaptada a la dimensión que requiere el municipio en la actualidad. 

En cuanto a vivienda, tenemos varias líneas de acción previstas; en primer lugar sortear 95 viviendas VPO y tasadas en el proyecto residencial “Mirador”, pero además, en ese mismo ámbito queremos adquirir hasta 21 viviendas para destinar al alquiler social de gente joven, que permita a los y las etxebarritarras dar el paso de la emancipación fuera del domicilio familiar de una manera asequible y sin tener que abandonar Etxebarri para ello. 

4. Si fuera necesario, ¿pactaría con otra fuerza política para gobernar? 

Nunca me ataría con nadie en un programa de gobierno que limitara la capacidad de decisión que tienen los y las vecinas del municipio. 

En cualquier caso, dudo que el resto de partidos políticos estuvieran por la labor de pactar con LVP, porque el que seamos un grupo independiente nos convierte en “incómodos/as” para los partidos políticos al uso, ya que están asentados sobre estructuras jerarquizadas que adolecen de nuestra independencia para la toma de decisiones; por eso estoy convencido de que si tuvieran ocasión, harían lo imposible para no tener que pactar con nosotros. 

5. ¿Piensa que hay que respetar la lista más votada? 

Pienso que las leyes de la democracia están claras y bien marcadas y que una vez la sociedad ejerce su derecho al voto, corresponde a los y las representantes electas ser capaces de llegar a los acuerdos necesarios que permitan empezar a trabajar lo antes posible en defensa de esa población que ha depositado en ellos y ellas su confianza. 

6. ¿Por qué hay que votarle a usted y no al resto? 

Antes de nada matizar, NO hay que votarme a mí, yo pido el voto para el grupo que represento, porque en nuestro caso tiene que quedar claro que esto no se trata de un proyecto unipersonal, sino de un proyecto de grupo y de pueblo. Hay que votar La Voz del Pueblo porque son las únicas siglas que pueden garantizar que todas las decisiones, y cuando digo todas son todas, van a tomarse en Etxebarri y pensando solo, única y exclusivamente en lo mejor para nuestro pueblo y quienes en él viven; sin ningún afán partidista, sin ninguna mira puesta en sillas alejadas de la realidad y el sentir de nuestros y nuestras vecinas, escuchando a los y las etxebarritarras y trabajando en la defensa de sus necesidades. 

Publicado en Posicionamiento · Jarrera, Prensa · Prentsa | Etiquetado , , , , , | Deja un comentario

¿Ellos/as lo harían? – Haiek egingo lukete?

 El grupo independiente La Voz del Pueblo cede parte de su espacio electoral al resto de partidos. 

La Ley Electoral indica el modo en el que deben repartirse los espacios electorales de los paneles que pone el ayuntamiento a disposición de los partidos para la publicidad electoral según los resultados electorales de las últimas elecciones municipales. 

En el caso de Etxebarri a LVP le corresponde el 67,02 % de cada cartel, a EAJ-PNV un 12,39 %, a EH Bildu 10,76 %, PSE-EE 7,5% y PP 1,62 %. 

Siendo esto así y en clave de “salud democrática”, nuestro grupo ha decidido ceder parte de su espacio para que otros grupos pueden ubicar sus carteles y favorecer que se utilicen de manera adecuada estos espacios electorales. 

En esta línea pedimos que no se utilicen otros espacios públicos no autorizados para la publicidad electoral como los paneles de uso público, mobiliario urbano, fachadas… 

Todo para favorecer que los/as etxebarritarras voten en libertad y responsabilidad el próximo 28 de mayo. 

La Voz del Pueblo talde independienteak dagokion publizitate-espaziotik zati bat lagatzen du. 

Udalak alderdi politikoek erabiltzeko jartzen dituen publizitate espaziorako panelak, azkeneko udal hauteskundeen araberako banaketa nolakoa izan behar duen markatzen du Hauteskunde Legeak. 

Etxebarriren kasuan panel bakoitzaren %67,02a dagokio LVP-ri, %12,39a EAJ-PNV-ri, %10,76a EH Bilduri, beste, %7,5 PSE-EE eta %1,62a PP-ri. 

Hori horrela izanik, eta “osasun demokratikoaren” ikuspegitik, gure taldeak bere espazioaren zati bat lagatzea erabaki du, beste alderdiek beren kartelak koka ditzaten eta hauteskunde-gune horiek modu egokian erabiliak izan daitezen errazteko. 

Honekin lotuta, baimendu gabeko beste espazio publikoak hauteskunde publizitatearentzako erabiliak izan ez daitezen eskatzen dugu, hala nola erabilera publikoko panelak, hiri-altzariak, hormak… 

Hau guztia, datorren maiatzaren 28an etxebarritarrak askatasunez eta arduraz bozkatu dezaten errazteko. 

Publicado en Posicionamiento · Jarrera | Etiquetado , , , , , , , , | Deja un comentario

Seguimos haciendo ETXEBARRI egiten jarraitzen dugu

3 Candidatos, 39 representantes distintos en el ayuntamiento, 32 años y un mismo proyecto: Etxebarri.

Seguimos con el mismo espíritu que el primer día y es que en La Voz del Pueblo lo tenemos claro: “Seguimos haciendo Etxebarri”.

3 Hautagai, 39 ordezkari ezberdin udaletxean, 32 urte eta proiektu bakarra: Etxebarri.

Lehenengo eguneko espiritu berdinarekin jarraitzen dugu, La Voz del Pueblon argi dugu eta: Etxebarri egiten jarraitzen dugu.

Publicado en Vive ETXEBARRI Bizi | Deja un comentario

¡¡953 Firmas!! – 953 Sinadurak!!

¡¡953 firmas!! Y ¡¡un millón de gracias!!
Entre todas y todos lo hemos conseguido una vez más, gracias a estos avales, nuestro Grupo Independiente La Voz del Pueblo podrá participar en las próximas elecciones del 28 de Mayo.

Nuestro grupo no es un partido político, LVP es una agrupación de vecinos y vecinas de Etxebarri. Por este motivo, y al no ser parte de la política convencional, la junta electoral nos pide el aval de al menos 500 firmas para presentarnos a las elecciones municipales del 28 de Mayo. Cada vez más dificultades solamente para poder participar.

Esto nos anima a seguir trabajando en el programa electoral que se presentará antes de las elecciones y en el que han participado cerca de 300 personas, priorizando y aportando soluciones e ideas para mejorar Etxebarri.

¡¡Un millón gracias!!


953 sinadura!! eta, milioi bat esker!!

Guztion artean berriz lortu dugu, abal hauei esker, gure La Voz del Pueblo talde independenteak parte hartu ahal izango du maiatzaren 28ko hauteskundeetan.

Gure taldea ez da alderdi politikoa, LVP Etxebarriko bizilagunen elkartea da. Horregatik, eta politika konbentzionalaren parte ez garenez, hauteskunde-batzordeak gutxienez 500 sinaduren abala eskatzen digu maiatzaren 28ko udal-hauteskundeetara aurkezteko. Gero eta zailtasun gehiago bakarrik parte hartu ahal izateko.

Horrek hauteskundeen aurretik aurkeztuko den hauteskunde-programan lanean jarraitzera bultzatzen gaitu. Programa horretan 300 pertsonak inguru parte hartu dute, Etxebarri hobetzeko konponbideak eta ideiak lehenetsiz eta emanez.

Milioi bat eskerrik asko!!!

Publicado en Boletines Informativos · Informazio Buletinak | Etiquetado , , , , | Deja un comentario

El Ayuntamiento pone fin a las obras de accesibilidad de la calle Santa Ana con la apertura del nuevo ascensor que conecta la Avda. San Esteban con la propia calle Santa Ana.

Compromiso 13. Mejorar la accesibilidad de la calle Santa Ana para conectar adecuadamente la plaza del Ayuntamiento con la Av. San Esteban.

Votos a favor: LVP y PSOE · Abstención: EH Bildu · En contra: PNV

 • Se trata de un ascensor con 3 paradas que une la Avda. San Esteban con la calle Santa Ana y provee también de accesibilidad al portal número 4 de esta última. 
 • La obra ha sido realizada por la empresa UTE Santa Ana Onetan/Orizon por un precio final de 276.189,08 € (IVA incluido).

Hoy miércoles día 22 de marzo ha quedado abierto al público el nuevo ascensor que conecta de manera accesible la Avda. San Esteban y la calle Santa Ana, además dispone de una parada intermedia que dota también de accesibilidad al portal número 4 de la calle Santa Ana. 

Sigue leyendo
Publicado en Vive ETXEBARRI Bizi | Deja un comentario