Langabeziak berriz ere behera egin du Etxebarrin eta %8,9an kokatzen da. 

Jarraian azken 3 urteotan Etxebarrin izandako langabezia datuen grafikoa aurkezten da eta 2019an Bizkaiko batazbestearekin konparazioa.

Ikus daitekeenez, 2019an zehar Etxebarrin langabezia indizea 0,6 puntu jeitsi da, urtarrilean % 9,5 izatetik abenduan %8,9 izatera pasatu da. Bizkaian urtea itxi da %11,7 ko langabeziarekin eta  Euskadiko batazbestekoa  %10,7 koa da.

Inguruko udalerrietan hauek dira 2019ko abenduko langabezia-datuak:

Bilbao           %13,3
Basauri         %13,7
Galdakao        %9,0
Arrigorriaga   %10,5
Ugao             %10,2

Estatuan langabezia %15a baino handiagoa da, baina datu honek erreferentzia gisa ez du balio gure udalerriarentzat.

Egun Etxebarrin langabezi tasa %8,9koa da, biztanleria aktibotik 536 pertsona.

Langabetu kopuru osotik, %43a  25 – 44 urte bitartekoa da, %49a 45 urte baina gehiagokoa da eta soilik %8ak 25 urte baino gutxiago ditu. Genero aldetik, langabetuen %38a gizonezkoa da eta %62a berriz emakumezkoa.

Udalak martxan jarritako neurriak: formazioa eta enplegua

Enplegua Udalaren eskuduntza ez izan arren, irtenbidearen zati bat ba garela uste dugu, gizarteak larritasunez hobetzea eskatzen duten esparru baten inguruan ekimenak proposatuz.

Hori dela-eta, Etxebarriko Udala erabat inplikaturik dago enpleguaren eta formazioaren garapenean, eta ondorioz ildo horretan herritarrei baliabide hauek eskaintzen dizkie:

* Basauri-Etxebarri Behargintza. Basauriko eta Etxebarriko Udalek Sozietate Publiko hau sortu zuten bertako garapen osoa sustatzeko, pertsonen enplegutasuna hobetzeko neurriak eta enpresen sustapena konbinatuz. Hainbat zeregin ditu: enplegurako prospekzio eta informazio-ekintzak garatzea, besteen kontura lan munduan-txertatzen laguntzea, autoenpleguari eta ekintzailetzari babesa, enpresen eraketa, enpresei lehiakortasunaren hobekuntzan zerbitzua ematea, toki-garapenean laguntzeko jarduerak burutzea eta langabetuei zuzendutako 2018ko Formazio planak osatzea.
Era berean, iaz martxan jarri zen lan eta justizia arloko Aholkularitza zerbitzua. Zerbitzu honek lan izaerako gaiei buruzko informazioa eta aholkularitza errazteko helburua du.

Etxebarriko Udal Berrikuntza Zentroa (CIME). Tokiko berrikuntzaren sustapenean eta babesean gakoa den Udal Zerbitzu hau, lurraldean identifikatutako teknologia-lekune guztietara helduz, sarean lan egitea sustatuz eta ekimen berritzaile bateratuak kudeatuz.

Enplegagarritasunaren hobekuntzari dagokionez, langabetuen kontratazioan eragiten duten 2 akzio burutzen ari dira:

1. Lanbiderekin elkarlanean 5 kontratu zuzen: Udalak Lanbideren laguntzarekin 6 lagun kontratatu ditu 3 proiektu zehatz aurrera eramateko: mantenimendu-brigada ( 2 lagun), administrari 1 artxibo lanetarako, 3 dinamizatzaile udal-plan desberdinak burutzeko (elkarbizitza, merkataritza/enpresa eta ingurumena).

2. Klausula sozialak lan-kontratuetan: enpresak langabezian dauden pertsonak kontratatzera behartzen dituzten klausulak.

Publicado en Vive ETXEBARRI Bizi | Deja un comentario

Aprobado el presupuesto para la instalación de un ascensor que conecte las calles Galicia y Navarra y la mejora de la accesibilidad en la zona.

En el último pleno celebrado el día 26 de noviembre y con los votos a favor de La Voz del Pueblo (LVP) y la abstención de PNV, EH Bildu y PSOE se ha dado luz verde al proyecto de mejora de la accesibilidad en la calle Navarra que traerá consigo la puesta en marcha de un ascensor y la mejora de la urbanización en clave de accesibilidad.

En ese pleno se aprobó una modificación presupuestaria de 461.000 € que permitirá iniciar el proceso de contratación y la ejecución de las obras a lo largo del año 2020.

El proyecto que ya había sido consensuado con los/as vecinos/as de la zona implica la mejora de la accesibilidad en una zona en la que, como elemento fundamental, se instalará un ascensor que conectará la calle Galicia con la calle Navarra a la altura del número 14.

Dada la peculiaridad de la zona y las diferentes cotas el ascensor tendrá dos paradas:
* La parada 1 facilitará el acceso al propio número 14 y a los portales 8 y 10 que verán salvadas las escaleras con la construcción de una rampa.
* La parada 2 se situará a la altura de los números 18 y 20 de esa calle a través de una pasarela lo que, a la vez, facilitará la conexión con los portales 12 y 16.

Cuando finalicen las obras se habilitará un apeadero del EtxebarriBus justo a la altura del paso de peatones de la calle Galicia de tal manera que los/as vecinos/as de la zona mejorarán notablemente en movilidad y conectividad.

Está acción está recogida dentro del Plan de Legislatura del equipo de Gobierno en el marco de la mejora de la movilidad y la accesibilidad y con el ambicioso plan de llegar a todos los portales del municipio de manera accesible.

Publicado en En marcha · Martxan, Proyectos · Proiektuak, Vive ETXEBARRI Bizi | Etiquetado , , , , | Deja un comentario

Onartua aurrekontua Galizia eta Nafarroa arteko kaleak lotzeko igogailu bat instalatuz eremuko irisgarritasuna hobetzeko.

Azaroaren 26an burututako azken osoko bilkuran, eta LVP alderdiaren aldeko bozkekin eta EAJ, EH Bildu eta PSOE alderdien abstentzioarekin, Nafarroa kalearen irisgarritasunaren hobekuntza proiektuari onespena eman zaio. Ondorioz, igogailu bat martxan jartzeaz gain, irisgarritasuna ildo nagusia duen urbanizazioaren hobekuntza lortuko da.

Aipatutako osko bilkura horretan 461.000 euroko aurrekontu aldaketa onartu zen. Horrek kontratazio prozesuari hasiera ematea eta lanak 2020an zehar burutzea ahalbidetuko du.

Proiektua aurretik guneko bizilagunekin adostu zen. Aipatutako proiektu honen bidez gune horren irisgarritasuna hobetuko da, oinarrizko elementu bezala igogailu batek Galizia eta Nafarroa kaleak lotuko dituelarik 14. zenbakian.

Eremuaren berezitasunak eta kotak kontuan hartuta, igogailuak bi geldialdi izango ditu:
* 1. geldialdiak 14. zenbakira eta 8. eta 10. atarietara irisgarritasuna ahalbidetuko du, azken hauetan arrapala batzuek eraikiz eskailerak saihestu ahal izango direlarik.
* 2. geldialdia kale horretako 18. eta 20. zenbakien parean kokatuko da pasabide baten bitartez, horrek 12. eta 16. atariekin lotura ahalbidetuko duelarik.

Lanak bukatzean Etxebarribus zerbitzuaren geraleku bat martxan jarriko da Galizia kaleko oinezkoen pasabidearen ondoan, bertako bizilagunek mugikortasunean eta konektagarritasuenan irabaziko dutelarik.

Akzio hau Gobernu taldearen Legealdi Planean kokatua dago, mugikortasunaren eta irisgarritasunaren hobekuntza esparruan, helburua udalerriko atari guztietara era irisgarrian heltzea delarik.

Publicado en En marcha · Martxan, Proyectos · Proiektuak, Vive ETXEBARRI Bizi | Etiquetado , , , , , | Deja un comentario

Aprobada la congelación de los impuestos por segundo año consecutivo.

En el último pleno se aprobó la propuesta de impuestos y tasas para 2020 que había sido publicada en la web para que la ciudadanía pudiera opinar al respecto con los votos a favor de LVP y PSE-PSOE y las abstenciones de EAJ-PNV y EH Bildu.

Según esto, en 2020 se mantendrán congelados el IBI, el Impuesto de Vehículos, el impuesto de construcciones y obras, la tasa de alcantarillado y recogida de basuras, las tasas del cementerio y las de la OTA.

Las principales novedades aprobadas de algunas de las tasas son las siguientes:

ETXEBARRIBUS
Se amplía la edad del Bono Joven del EtxebarriBus a los 26 años (inclusive) en coherencia con la consideración de persona joven en otras tasas. Además, se ofrece la posibilidad de ampliar el bono al mes de julio.

ÁREA SOCIOCULTURAL
El Área Sociocultural modifica en las ordenanzas de actividades culturales, deportivas y el Euskaltegi municipal la bonificación a familias monoparentales, retirando el 15% por el mero hecho de pertenecer a este colectivo, estableciendo un 33% o un 50% de bonificación en función de la renta estandarizada.

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
En cuanto al Polideportivo Municipal, se retoman los abonos de año completo (en 2019 se redujeron por el cierre temporal de la piscina) y se reducen en base a la aplicación del nuevo contrato del Polideportivo y descuento de los días de paros y huelgas.
Según esto, los/as Etxebarritarras van a pagar en los abonos anuales y trimestrales un 3,5% menos que si en 2019 no hubiera existido el cierre. El resto de tarifas del polideportivo se actualiza un 1,7%.

Se plantean varias novedades en las bonificaciones del Polideportivo:
– Se crea una tasa reducida para el abono de jóvenes empadronados/as hasta 26 años del 20% con respecto a la anterior.
– Se amplían las bonificaciones para familias con miembros en situación de desempleo.
– Y, además, se crea una bonificación específica para personas con diversidad funcional que al igual que las familias numerosas y monoparentales se beneficiarán de bonificaciones en función de la renta estandarizada.

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
La cuota mínima del Servicio de Ayuda a Domicilio pasa a ser de 12,50 € al mes, aunque se mantiene la de 10 € para caso de máxima vulnerabilidad.

RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA
Se actualizan las tasas de Retirada de Vehículos de la Vía Publica a los precios actuales aplicando el IPC desde el 2005, año de su última actualización.

Para tomar esta decisión se tenido en cuenta una primera proyección del presupuesto 2020 con la información con la que se cuenta actualmente y todo apunta a que el presupuesto del año que viene será estable y equilibrado con respecto al del 2019, pudiendo mantener los servicios y con margen para algunas inversiones.

Publicado en Posicionamiento · Jarrera | Deja un comentario

Bigarren urtez jarraian zergak izoztearen onarpena.

Azken udalbatzak herritarren iritzia jaso asmoz, web orrian argitaratutako 2020ko zergen eta tasen proposamena onartu zen.  LVP eta PSE-PSOE taldeek aldeko bozka eman zuten, eta EAJ-PNV eta EH Bildu alderdiak abstenitu egin ziren.

Honela bada, 2020an zerga hauek bere horretan geldituko dira:  OHZ, Ibilgailuen gaineko zerga, eraikuntzen eta obren gaineko zerga, Estolderiagatiko eta zabor bilketagatiko tasa, hilerri-tasa eta TAOkoak.

Tasen inguruko berrikuntza nagusiak hauek dira:

ETXEBARRI-BUS ZERBITZUA
EtxebarriBus zerbitzuaren Gazte Bonoaren adin tartea 26 urteetara (barne) luzatzen da, beste tasetan pertsona gaztea nor den zehazten denaren arabera. Gainera bonua uztailaren 26ra zabaltzeko aukera eskaintzen da.

ARLO SOZIOKULTURALA
Arlo soziokulturalak Kultur, Kirol eta Euskaltegiko jardueren ordenantzetan guraso bakarreko familiei zuzendu beharreko hobaria aldatu egiten du, talde honetakoa izategatik %15arena ezabatuz, eta %33ko edo %55eko  hobaria ezarriz errenta estandarizatuaren arabera.

UDAL KIROLDEGIA
Udal Kiroldegiari dagokionez, urte osoko abonuak berrartzen dira (2019an igerilekuen behin-behineko itxieragatik gutxitu egin ziren) eta Kiroldegiaren kontratu berriaren aplikazioagatik eta geldialdien deskontuagatik gutxitu.
Honela bada, etxebarritarrek urteko eta hiru hileko abonua %3,5 gutxiago ordainduko dute, 2019an itxierarik egon ez baldin bazen kontuan hartuz. Kiroldeko beste tarifa guztiak %1,7 eguneratzen dira.

Kiroldegiko hobarietan Berrikuntza batzuk planteiatzen dira:
– Tasa murriztu bat eratzen da aurreko 26 urte arteko gazte erroldatueen abonurako, %20 aurrekoarekiko.
– Hobariak zabaltzen zaizkie kideak langabezian dituzten familiei.
– Eta gainera,  dibertsitate funtzionalak dituztenei hobari berezitu bat eratzen zaie. Familia ugariei eta guraso bakarreko familiei bezala, errenta estandarizatuaren araberako hobariak jasoko dituzte.

ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA
Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren gutxieneko kuota 12,50 € hilabetean izango da. Hala ere gehieneko ahuleziko kasuetako 10 euroak mantendu egiten dira.

IBILGAILUAK BIDE PUBLIKOTIK ATERATZEA
Ibilgailuak bide publikotik ateratzearen gaineko tasak eguneratu egiten dira, KPI-a 2005etik aplikatuz, azken eguneraketako urtea.

Erabaki hau hartzeko 2020ko aurrekontuaren lehen proiekzioa kontuan hartu da, egun esku artean dugun informaizioarekin. Aurreikuspenaren arabera, 2019ko aurrekontuarekin alderatua, 2020koa egonkorra eta orekatua izango da, zerbitzuak manteduz eta tartea egonik inbertsio batzuei aurre egiteko.

Publicado en Posicionamiento · Jarrera, Vive ETXEBARRI Bizi | Deja un comentario