Daily Archives: 2019-05-21T19:59:41+00:000000004131201905

Promoción de la cultura.

Share

Proponemos habilitar una nueva Biblioteca, Salas de Estudio, Euskaltegi, Ludoteca y espacios para asociaciones en los locales municipales en la nueva “Euskaltzaleak plaza”.

Nuestro grupo apuesta por un MUNICIPIO VIVO en el que las asociaciones, los clubes y los/as propios/as vecinos/as son los/as protagonistas. Gracias al trabajo realizado y a las facilidades que se ofrecen, cada vez son más las asociaciones y colectivos que se comprometen y que, por tanto, plantean nuevas necesidades.

La Euskaltzaleak Plaza se encuentra actualmente en construcción y es la última fase de la promoción de vivienda de los terrenos de la antigua fábrica de Metacal. En esa plaza el Ayuntamiento cuenta con 4 locales que suman en total 1.150 metros cuadrados.

Proponemos trasladar los siguientes servicios a esa plaza para ampliarlos, actualizarlos y mejorar la accesibilidad:

  • Nueva Biblioteca y Salas de Estudio. Se propone trasladar la Biblioteca de Bekosolo (235 m2) a la plaza. Un lugar mucho más accesible y amplio (372 m2) que albergue la nueva biblioteca y salas de estudio.
  • Se trasladaría el Euskaltegi (218m2) a un local de 313 m2, lo que permitiría contar con más espacio, actualizar las instalaciones y mejorar la accesibilidad para sus más 230 alumnos/as.
  • Se propone trasladar la ludoteca de Metacal (110 m2) a un espacio más amplio (150 m2) y que mejore el actual.
  • 313 m2 más para cursos y talleres, asociaciones, clubes y entidades que contarán con locales polivalentes.

Además, proponemos Impulsar la puesta en marcha de una Emisora de Radio Local a través de Internet.

En todo caso, no podemos olvidar que desde el Área Sociocultural nos gustaría mantener y mejorar la ya potente agenda cultural del municipio: programa navideño, Carnavales, conciertos, actividades para personas adultas… En esta línea nos gustaría seguir potenciando el patrimonio cultural, lingüístico y social de nuestro pueblo, mediante diversas actividades: visitas guiadas, encuentros, edición de mapas y documentación.

Kulturaren sustapena

Share

Liburutegi berri bat, ikasketa gelak, euskaltegia, ludoteka eta elkarteentzako guneak “Euskaltzale plazan” dauden udal lokal berrietan egitea proposatzen dugu.

Gure taldeak UDALERRI BIZI baten aldeko apustua egiten du, non elkarteak, klubak eta bizilagunak protagonista diren. Egindako lana eta emandako erraztasunei esker, geroz eta gehiago dira konprometitzen diren eta behar berriak planteatzen dituzten elkarte eta taldeak.

Gaur egun Euskaltzaleak Plaza eraikitzen ari dira, aintzinako Metacal fabrika zegoen lurzoruan egiten ari diren etxebizitzen azkeneko fasea. Enparantza horretan guztira 1.150 m2-ko azalera duten lau lokal izango ditu Udalak.

Handitu, eguneratu eta duten irisgarritasuna hobetze aldera, ondorengo zerbitzuak enparantza horretara eramatea proposatzen dugu:

  • Liburutegia eta Ikasketa gela berriak. Bekosoloko liburutegia (orain 235 m2) enparantzara mugitzea proposatzen da. Liburutegi berria eta ikasketa gelak egoteko askoz ere irisgarriagoa eta zabalagoa den leku bat (372 m2).
  • Euskaltegia. Euskaltegia (orain 218 m2) 313 m2-tako lokal batetara mugituko litzateke, gaur egun dituen 230 ikasle baino gehiagorentzat leku gehiago, instalakuntza eguneratu eta irisgarritasuna hobetzea ahalbidetuko lukeena.
  • Ludoteka. Egungo espazioa (110m2) hobetzeaz gain, haundiagoa (150m2) den leku batetara mugitzea proposatzen da.
  • Elkartegunea. Ikastaro eta tailer, elkarte, klub eta entitateentzako erabilera anitzeko gelak egongo diren 313m2  

Gainera, Internet bidezko Udal Irrati kate bat martxan jartzen laguntzea proposatzen dugu.

Edozein kasutan ere, ezin dugu ahaztu, Arlo Soziokulturaletik herrian dugun agenda kultural indartsua mantendu eta hobetzea gustatuko litzaigukeela: gabonetako programa, inauteriak, kontzertuak, adin nagusiko pertsonentzako jarduerak… eta honekin lotuta ere, ekimen ezberdinen bitartez, herriko ondare kulturala, linguistikoa eta gizarte ondarea indartzen jarraitzea gustatuko litzaiguke: bisita gidatuak, topaketak, mapa eta dokumentazioaren edizioa.