Daily Archives: 2019-05-19T11:15:06+00:000000000631201905

Urbanismo – Proyecto Mirador.

Share

Seguimos apostando por el Proyecto Mirador como gran proyecto urbanístico y de vivienda protegida.

El fallecimiento del promotor del llamado Proyecto Mirador ha traído consigo un parón en este proyecto que representa una mejora clara de esta zona del barrio San Antonio.

Los herederos están en fase de venta de esta promoción que traerá consigo las siguientes ventajas para nuestro municipio:

 • Construcción de 160 viviendas: 20 viviendas de alquiler, 60 VPOs, 40 tasadas, 40 libres (números aproximados). El Ayuntamiento ya cuenta con un borrador de convenio con el Gobierno Vasco para las viviendas de alquiler.
 • Plaza con soportales y espacios comerciales que se convertirá en el centro neurálgico de esa zona del municipio.
 • Nueva zona de aparcamientos por encima del instituto y aparcamientos en batería en la zona alta de la calle Santa Marina.

Además, nos comprometemos a llevar a cabo las siguientes mejoras urbanísticas:

 • Reurbanizar la calle Egetiaga Uribarri de cara a mejorar la accesibilidad y la zona comercial y hostelera de esta zona de San Esteban.
 • Finalizar las obras de la calle Santa Marina, un proyecto que se encuentra al 50% y que supone una mejora de la zona baja de esa calle.
 • Reurbanización de los accesos a los portales 1-13 (impares) de la Av. San Antonio y mejorar la comunicación entre la propia avenida y la calle Mariví Iturbe.
 • Mejorar los patios de la calle Santa Marina, portales del 3 al 11.
 • Estudiar la posibilidad de crear más aparcamientos en la zona de la calle Galicia y Navarra.

Por otro lado, no podemos esperar más y creemos que es el momento de abordar el soterramiento de la N-634, por ello solicitaremos a la Diputación el inicio de las obras con la modificación propuesta que incluye una pasarela cubierta que mejore la comunicación peatonal y ciclista.

Hirigintza – Begiratoki Proiektua

Share

Babes ofizialeko etxebizitza eta hirigintza arloko proiektu haundi bezala, Begiratoki Proiektuaren aldeko apustua egiten jarraitzen dugu.

San Antonioko auzoan hobekuntza argi bat suposatzen duen proiektu honek geldiune bat jasan du promotorearen heriotza dela eta.

Haren oinordekoak gure herrira beherago aipatzen diren abantailak ekarriko dituen promozio hau saltzeko prozesuan daude:

 • 160 Etxebizitzen eraikuntza: alokairurako 20, babes ofizialeko 60, 40 tasatuak eta beste 40 libreak (gutxi gorabeherako zenbakiak). Alokairuzko etxebizitzei dagokienez, Udalak Eusko Jaurlaritzarekin sinatu behar duen hitzarmenaren zirriborro bat badu dagoeneko.
 • Udalerriko eremu horretan gune nagusia bihurtuko den eta merkataritzarako lokalak dituen arkupedun enparantza.
 • Institutuaren gainetik eta Santa Marina kaleko goialdean aparkaleku eremu berria.

Gainera, ondorengo hirigintza hobekuntzak aurrera eramateko konpromezua hartzen dugu:

 • Egetiaga Uribarri kalea berrurbanizatu, irisgarritasuna eta San Estebango merkataritza eta ostalaritza gune hau hobetzeko asmoz.
 • Santa Marina kaleko obrak bukatu, %50ean eginda dagoen proiektu honek kale horren behe aldean hobekuntza nabarmena suposatzen du.
 • San Antonio Etorbideko 1-13 (bakoitiak) atarietarako sarbideen berrurbanizazioa, eta Etorbidea berak Marivi Iturbe kalearekin duen komunikazioa hobetu.
 • Santa Marina kaleko 3tik 11ra bitarteko atarien patioak hobetu.
 • Galizia eta Nafarroa kaleen inguruan aparkaleku gehiago sortzearen aukera aztertu.

Bestaldetik, ezin dugu denbora gehiago pasatzen utzi, eta N-634aren lurperatzea behingoz egiteko garaia badela uste dugu; horregatik, oinezko eta bizikleta bidezko komunikazioa hobetzen duen pasabide estalia duen proposamena kontutan hartzen duen N-634 errepidearen lurperatze obren hasieragatik galdegingo diogu Foru Aldundiari.

DCIM100MEDIADJI_0014.JPG