Daily Archives: 2019-05-23T17:38:26+00:000000002631201905

CUIDADO DE NUESTROS/AS MAYORES

Share

Proponemos impulsar la construcción de una Residencia para Personas Mayores.

Las personas mayores merecen el mejor de los cuidados y deben contar con servicios que atiendan sus necesidades y mejoren su calidad de vida.

Esta legislatura por fin se puso en marcha en la calle Amamen eta Aititeen Kalea el Centro de Día y el Centro de Promoción de la Autonomía en unos locales municipales cedidos gratuitamente a la Diputación que es la responsable de ofertar este tipo de servicios.

Para la próxima legislatura proponemos:

  • Impulsar la construcción de una residencia para personas mayores en la parcela que se encuentra entre el Parque Bekosolo y “Tu Sofá”. Es uno de los proyectos que nuestro grupo impulsará en el caso de que decaiga la idea de Partaide (Federación de Ikastolas) de construir una Ikastola en esa parcela y que fue una de las primeras ideas que se planteó para ese terreno.

  • Nos marcamos como objetivo ser un municipio CARDIOPROTEGIDO. Además de los desfibriladores con los que ya se cuenta, se pretende instalar nuevos en los Hogares de Jubilados/as. Además de la compra, se formará a las personas gestoras y a las directivas para que puedan utilizarlos.

  • Reformar los baños del Hogar de Jubilados/as Behekoa para que pueda contar con baños accesibles para personas con movilidad reducida y estudiar la idoneidad de insonorizar el salón.
  • Continuar con el Plan de Actividad Física gratuita para personas mayores, un programa aplaudido por Osakidetza y que permite que 180 etxebarritarras realicen actividad física de manera rutinaria.

  • Organizar actividades deportivas para personas mayores: acciones en el polideportivo, charlas y asesoramiento sobre el uso de los juegos biosaludables, olimpiadas…

GURE NAGUSIEN ZAINTZA

Share

Adineko Pertsonentzako Egoitza baten eraikuntza sustatzea proposatzen dugu.

Adineko pertsonek zaintzarik onena merezi dute, eta euren beharrak asetu eta beraien bizi – kalitatea hobetzen dituzten zerbitzuak izan behar dituzte eskura.

Azkenean Amamen eta Aititeen kalean Eguneko zentrua eta autonomia sustatzeko zentrua martxan jarri da legeadi honetan. Lokal horiek, Udalak dohainik utzi dizkio horrelako zerbitzuak eskaintzeko ardura duen Foru Aldundiari.

Hurrengo legealdirako proposatzen duguna:

  • Bekosoloko parkea eta “Tu Sofa” artean dagoen lurzoruan Adineko Pertsonentzako Egoitza bat sustatu. Bere garaian ideia hau ere baloratua izan zen, eta Partaidek (Ikastolen Elkarteak) bertan egin behar zuen ikastolaren proiektua bertan behera geratuko balitz, gure taldeak bultzatuko lukeen proiektuetako bat da.

  •  Udal KARDIOBABESTUA izatearen helburua jartzen diogu gure buruari. Herrian dauden defibrilatzaileetatik aparte, Jubilatuen Etxe bietan berriak instalatzeko nahia dago. Baina instalazioaz haratago, horiek erabili ahal izateko, Jubilatuen Etxeetako kudeatzaileei eta zuzendaritza taldeei formakuntza emango zaie.

  • Mugikortasun gutxiagotua duten pertsonentzako komun irisgarriak izan ditzan, Jubilatuak Behekoa Etxeko komunak berriztatu eta bertako aretoa intsonorizatzeko egokitasuna aztertu.
  • Adineko Pertsonentzako doako Ariketa Fisikoa bultzatzeko Planarekin jarraitu; Programa hau, Osakidetza txalotua izan da eta 180 etxebarritarrek ariketa fisikoa ohikotasunean egin dezaten ahalbidetzen du.

  • Adineko pertsonentzako kirol ekimenak antolatu: kiroldegiko ekimenak, jolas osasuntsuen gaineko hitzaldi eta aholkularitza, olinpiadak…