Daily Archives: 2019-05-14T11:30:30+00:000000003031201905

ETXEBARRI MÁS ACCESIBLE

Share

Llegar a todos los portales del municipio de manera accesible es una de una de las apuestas de LVP.

Tras mucho trabajo y proyectos para mejorar la accesibilidad y movilidad universal durante estos años, la apuesta de nuestro grupo para esta legislatura es la de llegar a todos los portales del municipio de manera accesible.

Para ello se proponen las siguientes acciones:

 • Mejorar la accesibilidad de la calle Santa Ana para conectar adecuadamente la plaza del Ayuntamiento con la Av. San Esteban.
 • Ejecutar el proyecto de mejora de la accesibilidad de la Calle Navarra que plantea la instalación de un ascensor.
 • Instalar un ascensor en paralelo a las escaleras de la zona trasera de la calle Lezama Legizamon.
 • Mejorar la accesibilidad de los portales 1-3-5 de la calle Galicia.

Además, en el ámbito de la movilidad sostenible se propone avanzar en la red ciclable dentro del municipio y la comunicación con Bilbao y Basauri a través del túnel del antiguo tranvía de Arratia:

 • Iniciar las obras del Eje Troncal Ciclable que supondrá una apuesta por la movilidad sostenible y el uso de la bicicleta. Esta intervención supone una mejora en la reurbanización y mejora de distintos puntos:
  • El camino peatonal que conecta la pasarela de la N-634 con la Av. San Esteban y la mejora de la seguridad peatonal en la zona semafórica de la propia Avenida.
  • Ampliación de los caminos peatonales del parque Kukullaga.
  • Ampliación del camino que conecta la rotonda de la Av. San Antonio y la calle Ganguren Mendi.

 • Colaborar con la Diputación en la posibilidad de conectar de manera peatonal y ciclable con Bilbao y Basauri a través del trazado y el túnel del antiguo Tranvía de Arratia.

En cuanto a la movilidad con el exterior, nuestro grupo apuesta por la conexión ferroviaria con el Hospital de Galdakao y solicitará que se ubiquen nuevos aparcamientos disuasorios a lo largo de la línea que ayuden a rebajar el problema de aparcamiento de vehículos foráneos en nuestro municipio.

ETXEBARRI IRISGARRIAGOA.

Share

Udalerriko atari guztietara era irisgarrian iritsi ahal izatea da LVPren erronketako bat.

Azken urteotan irisgarritasun eta mugikortasun unibertsala lortzearen aldeko lana eta proiektuen ondoren, legealdi honetarako udalerriko atari guztietara era irisgarri batean iritsi ahal izatearen aldeko apustua egiten du gure taldeak.

Horretarako, ondorengo ekintzak proposatzen dira:

 • Udaletxeko enparantza San Esteban Etorbidearekin era egoki batean konektatzeko Santa Ana kalearen irisgarritasuna hobetu
 • Nafarroa kaleko irisgarritasunaren hobekuntza proiektua Proiektu horretan igogailu bat instalatzea proposatzen da.
 • Lezama Legizamon kalearen atzealdean dauden eskaileren alboan igogailu bat instalatzea.
 • Galizia kaleko 1-3-5 atarien irisgarritasuna hobetu.

 

Gainera, mugikortasun jasangarriaren atalean, herri barruko bizikleta bidearekin aurrera egitea proposatzen da, eta aintzinako Arratiako tranbiaren tunelaren bitartez Bilbo eta Basaurirekin bere komunikazioan:

 • Mugikortasun jasangarria eta bizikletaren erabileraren aldeko apustua suposatuko duen bizikleta bidearen ardatz nagusiaren lanak hasi. Honek, hainbat puntuen berrurbanizazioa eta hobekuntza ekarriko du:
  • N-634-ko pasabidea eta San Esteban Etorbidea konektatzen dituen oinezkoen bidea, eta Etorbide berean dagoen semaforo eremuan oinezkoentzako segurtasunean hobekuntza.
  • Kukullaga parkeko oinezkoen bidearen zabaltzea.
  • San Antonio Etorbideko biribilgunea eta Ganguren Mendi kalea lotzen dituen bidearen handiagotzea.

 • Aintzinako Arratiako Tranbiaren tunela eta trenbidearen bitartez Bilbo eta Basaurirekin lotzen gaituen oinezkoen eta bizikleta bidearen aukera landu, horretarako Aldundiarekin elkarlanean arituz.

Kanpo mugikortasunari dagokionez, Galdakaoko Ospitalearekin trenbidezko konexioaren aldeko apustua egiten du gure taldeak, eta gure herrian kanpoko ibilgailuek sortzen duten arazoa murrizteko trenbidearen alboko beste eremuetan disuasio-aparkaleku berriak sortu daitezela eskatuko dugu.