Tag Archives: etxebarribizi

Skate pista, aire libreko gimnasioa, Pump truck eta bizikletentzako Cross Country.

42. Konpromisoa. Prozesu parte-hartzaile baten bitartez Bekosoloko zabaltze-eremua kirol urbanoetara eskainiko dugu: Skate pista, aire zabaleko gimnasioa, bizikleta pistak.

Skate pistaz eta aire libreko gimnasioaz gain, Bekosoloko lurzati-okupazioak Pump Truck zirkuitoa eta bizikletentzako Cross Country zelaia izango du , baita Voley pista eta Hondartzako Eskubaloia.

Esleitu da Bekosoloko lurzati-okupazioaren birmoldaketa lanen azken zatia, honek erabilera libreko espazioa eta aldi berean zuzendua duen gune zabala irekiko du , nerabe eta gaztetxoei zuzendua batik bat, bertan euren aisialdian kirolaz gozatzeko aukera izango dute.

Gogorarazten dugu lurzati hau Eusko Jaurlaritzak etorkizunean eskola publikoari lotutako beharretarako aurreikusita daukala. Momentuz eta kontuan izanik erakunde honen aldetik epe labur/erdira honen beharrik ez dela aurreikusten, ez dago lurzati hau erabiltzeko inolako eragozpenik.

Lurzati honen erabileraren inguruko parte-hartze prozesuaren ondorioz eta definitu ziren akzio hauek burutzeko aurrekontu partida egokia ezarrita, datozen hilabeteotan honako lanak burutuko dira:

 

 

Pump Truck zirkuitoa. Zirkuito itxia da, oztopoekin, kurbekin eta badenekin, bizikletak, skateak edo patinak erabiltzeko oso egokiak. Guztira 900 m2ko azalera beteko du eta adin guztiei eta maila guztiei egokitzen den espazioa da. Ibilbideak 170 mko luzera du eta 30erabiltzaile har ditzake aldi berean.

Cross Country pista. Pista hauek Mountain Bike bizikletentzako diseinatzen dira bereziki, oztopo naturalak edo artifizialak gainditu behar izaten dira. Ibilbideak 500 m inguru dauzka eta guztira adin guztietako 60 eta 100 rider hartzeko gaitasuna dauka.
Voley eta Hondatzako Eskubaloiko pista. Pista honek 600 m2 azalera izango du eta hondartzako voley pista gisa erabiliko da, hondartzako eskubaloirako ere erabili daitekeen arren.
Aurreko guztiari skate pistaren birmoldaketa eta eguneraketa ere gehitu behar zaio, izan ere erabilgarri dago honezkero, horretaz gain lehendik dagoen aire libreko gimnasioa ere erabilgarri dago.

Akzio hauen bitartez erabilera libreko azpiegiturak jarriko dira martxan, herritar guztientzako eta bereziki nerabe eta gaztetxoentzako, guztiak aisialdiari eta bereziki kirolari lotuak.

Skate pistaz gozatu daiteke honezkero

Azken aste hauetan skate pistaren konponketa burutu da , Bekosolo Parkeko partzela-okupazionalean kokatua.

Hauek dira burututako lanak:

1. Minihalf pipe-a konpontzea.
2. Egungo materiala aprobetxatuz aldez aurretik egon diren moduloak birkokatzea..
3. Sarrera metalikoen konponketa, hauen ordez, hormigoizko sarrerak jartzea.
4. Erdiko duna eraikitzea.
5. Quarter-a eraikitzea ( 6 metro radio 2, 1´20 (2 modulo).
6. Skatepark-a margotzea.
7. Slappy-ak jartzea eta kajoia birkokatzea.

Ampliación de la cubierta del Colegio Kukullaga ikastetxeko alde estalia zabalkuntza

Compromiso 52. Estudiar con el Dpto. de Educación la posibilidad de mejorar la cubierta del patio del colegio Kukullaga y evitar la entrada de agua por los laterales.

El Ayuntamiento ha iniciado el proceso para la contratación de la obra de ejecución de cubierta en el espacio situado entre el edificio principal y la pista cubierta y la protección de los laterales de la misma por los que entra agua en días de lluvia, en el CEIP Kukullaga.

Se trata de una intervención en el patio del CEIP Kukullaga de Etxebarri en la zona que separa el edificio existente con el patio cubierto y el frente de la entrada principal del mismo en forma de “L”.

Según el diseño del proyecto, esa ampliación de la zona cubierta se lleva a cabo mediante pórticos ejecutados con estructura metálica y tres cubiertas en diferentes niveles acabadas en policarbonato transparente y chapa grecada de color negro.

La instalación “abraza” al edificio y además de ampliar la zona cubierta mejora la comunicación de la pista cubierta actual con los accesos al edificio (tanto el principal como el secundario), los vestuarios, baños y la zona que habitualmente ocupa el público.

Protección de los laterales de la pista.

A su vez, el proyecto también establece el cerramiento de dos de los lados de la pista cubierta que pasaría a ser una pista semi-cerrada. Concretamente serían las fachadas que dan al exterior del colegio, a fin de impedir la entrada de agua al mismo. Esta piel de policarbonato se colocará por la cara interior del fachada existente, rematándose con una bandeleta a modo de vierte aguas y protección de la cabeza del muro de hormigón armado existente.

Esta intervención se pretende llevar a cabo en los meses de verano y el presupuesto de licitación es de 159.510 € + IVA. Para esta inversión que mejora las condiciones del Colegio Kukullaga se solicitará subvención al Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

 

52. Konpromisoa. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin aztertuko ditugu Kukullaga Ikastetxeko patioaren estalkia hobetzeko eta alboetatik ura sartzea ekiditeko aukerak.

Udalak kontratazio prozesua abian jarri du Kukullaga HLHI eraikinean, estalpea egiteko obra kontratazioa gauzatzeko, eraikuntza nagusiaren eta alboetako babesen artean, izan ere bitarteetatik ura sartzen baita.

Etxebarriko Kukullaga HLHI eraikineko jolastokian gauzatuko da lan hau, eraikina eta patio estalia banatzen dituen zonaldean eta eraikin honen sarrera nagusiko aurrealdean dagoena, “L” forma duena.

Proiektuaren diseinuaren arabera, estalpearen handitzeko lana metalezko egitura duen portikoek osatzen dute eta hiru estalpe ditua maila desberdinetan polikarbonato gardenez eta txapa grekatu beltzez bukatuak.

Instalazioak eraikina “besarkatzen” du eta zonalde estalia handitzeaz gain gaur egungo pista estaliaren eta erakinaren sarbideen arteko komunikazioa hobetuko du ( bai nagusiarekikoa, bai bigarrenarekikoa), aldagelak, bainugelak eta erabiltzaileek bete ohi duen espazioa.

Pistaren alboak babestea.

Era berean, proiektu honek pista estaliaren bi alde ixtea ere aurreikusten du, ondorioz, pista erdi-itxia bihurtuko litzateke. Hain zuzen ere , ikastetxearen kanpoaldera begira dauden azalak dira estaliko dira, ura bertatik sartzea saihestu nahi baita. Polikarbonato azal hau, egungo eraikinaren azalaren barrualdean jarriko da , bandeleta baten bidez bukaera emango zaio leiho-isurki gisara eta gaur egungo hormigoi armatuko hormaren burua babesteko helburua du.

Lan hau udako hilabeteetan burutuko da eta lizitazio-aurrekontua 159.510 + BEZ izango da. Kukullaga ikastetxearen baldintzak hobetuko dituen inbertsio hau aurrera ateratzeko Euskao Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari diru-laguntza eskatuko zaio.

Servicio de Mediación en conflictos vecinales | herritarren arteko gatazketan Bitartekaritza zerbitzua

El Ayuntamiento de Etxebarri pone en marcha un Servicio de Mediación en conflictos vecinales.

Liderado por los Servicios Sociales del Ayuntamiento y en colaboración con la Comisión Socioeducativa que trabajo en el marco del Plan de Convivencia de Etxebarri, se pone en marcha un nuevo servicio que pretende ser una herramienta de mediación en la resolución de conflictos vecinales.

La mediación es una forma dialogada de abordar los conflictos que busca que las partes implicadas puedan llegar a acuerdos que puedan resultar satisfactorios para ambas partes. El proceso está acompañado por profesionales de la mediación que ayudarán a resolver los conflictos planteados.

El Servicio pivota sobre 5 principios fundamentales: voluntariedad, flexibilidad, confidencialidad, neutralidad y respeto al marco legal. Está abierto a toda la ciudadanía y se puede acudir a él para solucionar los siguientes tipos de conflictos:

  • Conflictos vecinales: ruidos, elementos comunes, animales, olores, malas relaciones, etc…
  • Conflictos derivados del uso del espacio público: uso del espacio, gestión del espacio…
  • Conflictos familiares en casos de no ruptura.

La Fundación Gizagune es la adjudicataria del servicio y ya se ha puesto en contacto con las diferentes áreas municipales, administradores de comunidades de vecinos/as y entidades sociales para dar a conocer este nuevo servicio.

En el año 2018 se inicia como proyecto piloto y concluirá con la elaboración de un mapa de conflictos que ayude a identificar patrones y pautas que se puedan prevenir.

El horario de atención directa será los miércoles de 10:00 a 14:00 en el primer piso del Ayuntamiento. Es necesario concertar cita bien a través del teléfono 603 409 275 (operativo de lunes a viernes), bien a través del mail bitartekaritza@etxebarri.eus

Etxebarriko Udalak herritarren arteko gatazketan Bitartekaritza zerbitzu bat jarri du martxan.

Udaleko Gizarte Zerbitzuek herritarren arteko gatazketan bitartekaritza egiteko zerbitzu bat eramango dute aurrera, Hezkuntza eta Gizarte batzordearen laguntzarekin, Etxebarriko Elkarbizitza Planaren esparruan.

Bitartekaritzaren sistema gatazkak konpontzeko bide bat da, elkarrizketan oinarritutakoa. Helburua da inplikatutako pertsonek akordioak adostea, alde guztientzako onurak bilatuz.  Prozesu horretan bitartekaritzan adituak diren langileek emango dute laguntza, planteatzen diren gatazkak konpontzeko.

Zerbitzu hau oinarrizko 5 printzipiok eusten dute: boluntariotasuna, malgutasuna, konfidentzialtasuna, neutraltasuna eta lege- markoarekiko errespetua. Herritar guztientzako izango da eta mota honetako gatazkak konpontzera bideratuta egongo da:

  • Auzokideen arteko gatazkak: Zaratak, elementu komunak, animaliak, usainak, harreman txarrak…
  • Eremu publikoaren erabileraren ondoriozko gatazkak: eremuen erabilera, eremuen kudeaketa…
  • Familia arteko gatazkak, haustura kasuak ez direnak.

Gizagune Fundazioari esleitu zaio zerbitzua eta harremanetan jarri da dagoeneko udal sailekin, auzokideen erkidegoen administrariekin eta gizarte erakundeekin, zerbitzuaren berri emateko.

2018an proiektu pilotu berri bat jarri da martxan eta amaitu orduko gatazka-mapa bat burutzea da asmoa, saihestu daitezkeen irizpide eta patroiak identifikatzen laguntzeko.

Zuzeneko arreta emateko ordutegia asteazkenetan izango da, 10:00etatik 14:00etara, Udaletxeko lehenengo solairuan. Hitzordua lotu behar da aldez aurretik, 603 409 275 telefonora deituz (astelehenetik ostiralera), edo e-posta bidez (bitartekaritza@etxebarri.eus).

Asturias eta Extremadura kantoi eta kaleen urbanizazio lanak bukatu dira Extremadura kaleko umeentzako jokoak instalatzearekin batera.

6. Konpromisoa. Extremadura kalea erdi-oinezkoentzakotuko dugu, haurrentzako jolas-parke berriak jarri, eta kale hori eta Asturias kalearen arteko kantoiak berrurbanizatuko ditugu.

Asturias eta Extremadura kantoi eta kaleen urbanizazio lanak bukazearekin zonalde horretako irisgarritasuna eta mugikortasuna nabarmen hobetu da.

Eskailera eta arrapala berriak eraiki dira, horretaz gain irisgarritasuna hobetzeko hainbat helduleku instalatu da. Kantoietan zenbait pasabide berri ireki da, Extremadura kalean batipat hezetasunak saihesteko ur-bilketa hobetu da, hainbat espaloi berritu dira eta beste zenbait berriak eraiki dira mugikortasuna eta oinezkoen segurtasuna hobetze aldera. Horretaz gain, oinezkoak babesteko mutiloiak jarri dira kantoi eta atarien irteeretan, sarritan ibilgailuek ixten dutena.

LED argiak instalatu dira eta kantoien barruan argiztapena zoruan jartzeko apostua egin da, era honetan, kanpoko kale-argietatik zeharka proiektatzen zen argia hobetu egin da.

Espazio publikoan egin den hobekuntza nabaria da eta umeentzako jokoan instalazioak  ingurumariaren aprobetxamendua eta hobekuntza helburua bete dute.

 

Las obras de urbanización de los cantones y calles Asturias y Extremadura finalizan con la instalación de juegos infantiles en la propia calle Extremadura.

Compromiso 6. Semipeatonalización de la calle Extremadura, instalación de juegos infantiles y  reurbanización de los cantones entre esa calle y la calle Asturias.

Esta es la culminación a las obras de reurbanización de los cantones y calles Asturias y Extremadura que han supuesto una mejora sustancial en la accesibilidad y movilidad en esa zona.

Se han construido nuevas escaleras y rampas, además de instalar numerosas barandillas para mejorar la accesibilidad. Se han abierto nuevos pasos dentro de los cantones, mejorado la recogida de aguas para evitar humedades sobre todo en la calle Extremadura. Además, se han reformado gran parte de las aceras y construido nuevas para mejorar la movilidad y seguridad peatonal. Además, se han instalado bolardos para proteger a los peatones que salen desde los cantones y/o portales hacia la acera, a veces invadida por vehículos.

Se han instalado luminaria LED y dentro de los cantones se ha apostado por encastrar iluminación en el suelo, de tal manera que se ha iluminado la luz intrusa que se proyectaba desde las farolas que existían en esa zona.

La mejora en el espacio público es notoria y la instalación de estos juegos viene a culminar ese trabajo de aprovechamiento y mejora del entorno.