Artículos: Posicionamiento · Jarrera

Bizkaiko udaletxeentzako finantzaketa bidezkoago baten alde.

2015an Ogasunak aurreikusitakoa baina %9,3 gutxiago bildu du, eta 2016an Bizkaiko Udaletxeek kantitate hori itzuli behar dute. Udaletxeen sarreren jaitsieran eragina duen 75 milioi €-tako aurreikuspenean egindako akatsa, orain bizkaitar guztiok ordaindu behar dutena.

Zergatik egiten dira aurreikuspenak zuhurtasun-printzipioa jarraitu gabe? 2016rako 824 milioi €-tako zerga bilketa aurreikusi da baina 2015an benetan bildu dena 736 milioi € izan dira. Azken 8 urteetako 6-retan gertatu den bezala historia berriro ere errepikatuko al da?

Bilboko Udalak biztanle bakoitzeko 880€ jasotzen ditu, eta bitartean Bizkaiko gainontzeko Udalek bizilaguneko 625 € jasotzen dituzte. Berdin dio zein den aurreikuspena, eta are gehiago, populazioa galtzeak ere berdin dio, beti ere bildutakoaren ia %38a dagokio, nahiz eta bere populazioa Bizkaiko osoaren %30a justu gainditu arren.

Ez litzateke bidezkoagoa gainontzeko Udalen partehartze bera izatea eta horrela Hiriburuagatik apustu egiteari ekiditea eta horrela Bizkaia osoa bultzatzea? Lehenengo eta bigarren mailako bizkaitarrak al daude?

Ezegonkortasun ekonomikoa, baliabide eskasia, aurrekontuen gaineko murrizketa eta mugak, udaletxeen gain eskumen gehiago ezartzen dituzten legeak eztabaidatzen ari diren garai hauetan, Udal Finantzaketari buruzko hausnarketa prozesu bat hastea proposatzen dute Bizkaiko Talde Independenteek, eta zehazki, Udal Finantzaketarako Foru Funtsa (Udalkutxa) eta bere banaketari buruzkoa.

20160311-body

Financiación más justa para los ayuntamientos de Bizkaia

En 2015 Hacienda ha recaudado un 9,3 % menos de lo previsto y los Ayuntamientos de Bizkaia tienen que devolverlo en 2016. Un error de previsión de más de 75 millones de € que redunda en menos ingresos para los Ayuntamientos y por tanto, lo pagan todos los vizcaínos y vizcaínas.

¿Por qué se hacen previsiones sin seguir el principio de prudencia? Para 2016 se han previsto 824 millones de € de recaudación y lo que realmente se recaudó en 2015 son 736 millones de €. ¿La historia se repetirá como ha ocurrido en 6 de los últimos 8 años?

El Ayuntamiento de Bilbao recibe 880 € por habitante cuando el resto de Ayuntamientos de Bizkaia recibe 625 € por cada vecino/a. Da igual cuál sea la previsión y si pierde población, siempre le corresponde casi el 38 % del total cuando su población escasamente supera el 30 % del total de Bizkaia.

¿No sería más justo que participara como el resto de Ayuntamientos y se deje de apostar por la capital y favorecer así a toda Bizkaia? ¿Hay vizcaínos y vizcaínas de primera y vizcaínos y vizcaínas de segunda?

En estos tiempos de inestabilidad económica, de escasez de recursos, de límites y restricciones presupuestarias, de debates sobre leyes, en el que cada vez se imponen más competencias a los ayuntamientos, los Grupos Independientes de Bizkaia proponen iniciar un proceso de reflexión sobre la Financiación Municipal y, en concreto, sobre el Fondo Foral de Financiación Municipal (Udalkutxa) y su reparto.

Indep Prensa

Talde independienteen batzarra Zaratamon

Aurreko ostiralean, martxoak 4, Talde Independenteen batzarra burutu zen Zaratamon.

Batzar horretan, honako udalerrietako  ordezkariak izan ziren: Muskiz, Mungia, Laudio, Orozko, Balmaseda, Santurtzi, Bermeo, Karrantza, Arrigorriaga, Abanto-Zierbena, Etxebarri, Zalla eta Zaratamo.

Ezin izan ziren batzarrera etorri baina bat datoz prentsa oharrarekin Abadiño, Gorliz eta Plentziako Independenteen Taldeak

Asamblea de Grupos Independientes en Zaratamo

El pasado viernes 4 de marzo, se celebró en Zaratamo la Asamblea de Grupos Independientes de Euskadi.

En esta Asamblea estuvieron presentes representantes de los municipios: Muskiz, Mungia, Laudio, Orozko, Balmaseda, Santurtzi, Bermeo, Karrantza, Arrigorriaga, Abanto-Zierbena, Etxebarri, Zalla y Zaratamo.

No pudieron asistir a la reunión, pero han manifestado su apoyo al comunicado: los Grupos independientes de Abadiño, Gorliz y Plentzia.

Talde Independienteen Batzarra Etxebarrin.

Pasa den ostiralean, Urtarrilak 22, Talde Independienteen Batzarra ospatu zen Etxebarrin.

Hauek dira gure herri eta bizilagunentzat interesgarri diren gaiak amankomunean jartzeko erabiltzen ditugun topaguneak. Horretaz gain, eztabaidak eta akordio garrantzitsuetara iristen da eta EUDELen Lur Batzordeetan nahiz Batzorde Orokorrean ditugun ordezkariek izango dituzten irizpideak zehaztu egiten dira ere.

IMG-20160122-mini

Batzarrean 35 herrietako ordezkariek hartu zuten parte, Etxebarri, Muskiz, Laudio, Abadiano, Mungia, Gorliz, Arrigorriaga, Orozko, Barakaldo, Karratza, Zalla, Santurtzi, Abadiño eta Zaratomokoak besteak beste. Oraingoan, Udal finantzaketa edo UDALHITZen 2016rako lan hitzarmena bezalako gai garrantzitsuak landu ziren.

Gai zerrenda osoa ondokoa izan zen:

  • Udal finantzaketa. Itundutako zergetan udalen parte hartzea
  • Bizkaiako Foru Aldundiak katastroaren berriskupenari buruz egindako proposamenaren ondorioz, balio katastralen igoerak eta hauek gure herritarrek ordaintzen duten OHZn izango duten eragina.
  • Asiako liztorra. Udalei helarazten zaie berau kontrolatzeko eskumena.
  • Bizkaiko Foru Aldundiak gizarte zerbitzuen zerrendari buruzko dekretuaren garapenaren proposamenaren aurrean talde independienteen jarrera
  • UDALHITZ, 2016 Lan hitzarmena

 

Puntu hauen gainean izandako eztabaida eta bukaerako adostusanaren ostean, eta ia 3 ordutako batzarraren ondoren, 2016ko Martxoaren 4ean Zaratamon izango den hurrengo batzarrerako geratu ginen.