Tag Archives: etxebarri2020

ZERBITZU BERRI BAT!! Genero Berdintasuneko Plana Dinamizatzeko Zerbitzua.

Share

Genero Berdintasuneko Plana bazegoen ere, plan honen garapenerako baliabide gehiago jarri beharra zegoen. Zentzu honetan, planaren dinamizazioa pertsona espezializatu batez hornitu beharra zegoen, bai udalaren barruan zein gizarte eremuan garatu ahal izateko.

Hau honela, Udalak kontratazio-prozesua baian jarri zuen eta adjudikazioduna AZ Participacion enpresa izan da ,enpresa honek esperientzia zabala du berdintasun politiketan baita gizarte parte-hartzean ere.

Zerbitzu-ematea astelehenetik ostiralera burutuko da, astean 20 orduz. Zerbitzu hau Etxebarriko Udalaren I. Berdintasun Plana garatzeko helburuarekin sortu da ,honenbestez, Udal barneko gaiak zein elkartegintzari lotutakoak landuko dira , baita udalerrikoak orokorrean ere. Hau guztia beharrezkotzat jotzen da genero berdintasunerako politikak garatzeko unean.

Aipatutako zerbitzua herritarrei irekita egongo da eta modu batean edo bestean berdintasun politikekin inplikatuta eta sentsibilizatuta sentitzen diren pertsona zein entitate guztiak batu eta sustatu nahi ditu.

Era honetan, gure taldeak genero berdintasuna sustatzen lagundu nahi du eremu guztietan eta udal mailan fase berria jarri nahi da martxan.

Activado el nuevo Servicio de Orientación de Actividad Física (SOAF)

Share

Compromiso 45. Creación de una herramienta para el asesoramiento deportivo.

La apuesta de nuestro grupo por la promoción de la actividad física y los hábitos de vida saludables es muy importante, como se puede comprobar en el programa de actividades deportivas municipales.

Desde el Ayuntamiento trabajamos para ayudar a las personas que viven en Etxebarri a desarrollar hábitos de vida saludables. Por ese motivo nos sumamos al proyecto Mugiment, para dar inicio a la Red Etxebarri Martxan.

Esta red pretende impulsar la actividad física saludable y reducir el sedentarismo entre las y los Etxebarritarras, siguiendo las líneas estratégicas del proyecto Mugiment.

Esta red, en este momento, está formada por representantes del Centro de Salud de Etxebarri, Polideportivo Municipal, Salud Pública de Gobierno Vasco, el Colegio Kukullaga, el Centro de Promoción de la Autonomía Bizipoz Nerbioi, la empresa Mugikon, el Servicio de Deportes de la Diputación Foral de Bizkaia, el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Etxebarri y la secretaría técnica de Mugiment.

¿PARA QUÉ?

 • Para cuidar la Salud de las personas que viven en Etxebarri. Coordinándose los diferentes agentes que pueden estar vinculados a este objetivo: personal médico, profesorado, monitorado, responsables instalaciones deportivas…
 • Para conseguir que más personas del municipio seamos activas y reducir los niveles de sedentarismo.
 • Para dar continuidad y cobertura a las iniciativas que fomentan la actividad física saludable ya existentes en el municipio.
 • Para aumentar la Oferta y Calidad de iniciativas que favorezcan que las personas inactivas dejen de serlo.

Siguiendo una de las líneas estratégicas del proyecto Mugiment, la Red de promoción de actividad física ETXEBARRI MARTXAN activa el nuevo SERVICIO DE ORIENTACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA (SOAF).

Este servicio de orientación de actividad física es un recurso al que las personas inactivas pueden acudir para recibir el asesoramiento, la orientación y el acompañamiento necesario de una persona experta que les ayudará a mejorar sus hábitos de actividad física, hasta lograr que se realice regularmente.

La función principal de la persona orientadora será la de atender personalmente y orientar hacia la actividad física saludable más recomendada para su caso particular. También dinamizará grupos y actividades concretas, promoverá actividades entre personas sedentarias de Etxebarri y conectará recursos municipales y actividades para hacer de Etxebarri un municipio más saludable.

Codo a codo con este servicio, trabajarán otros agentes implicados en la red como el centro de la salud, el centro escolar local (Kukullaga), centro Bizipoz y los servicios sociales que se encargarán de detectar a las personas inactivas y derivarlas al servicio de orientación.

Etxebarri Martxan ekimenak Jarduera Fisikoaren Orientazio Zerbitzua (JFOZ) aktibatu du.

Share

45. Konpromisoa. Kirol aholkularitzarako lanabes bat sortuko dugu.

Gure taldeak jarduera fisikoa eta bizimodu osasuntsu baterako ohiturak sustatzeko apustu garbia egiten du, hala ikus daiteke udaleko kirol jardueren egitarauan.

Udaletik Etxebarrin bizi diren pertsonei bizimodu osasuntsu baterako ohiturak garatzen laguntzeko  lan egiten dugu. Hori dela eta Mugiment proiektuarekin bat egiten dugu, Etxebarri Martxan Sarea abian jarriz.

Sare honen helburua jarduera fisiko osasuntsua sustatzea da eta Etxebarritarren artean sedentarismoa murriztea, horretarako Mugiment proiektuak ezartzen dituen ildoak jarraituko dira.

Sare hau , une honetan eragile hauek osatzen dute: Etxebarriko Osasun Zentroa, Udal Kiroldegia, Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoa, Kukullaga Ikastetxea, Bizipoz Nerbioi Autonomia Sustatzeko Zentroa, Mugikon enpresa, Bizkaiko Foru Aldundiko Kirol Saila, Eusko Jaurlaritza eta Etxebarriko Udala eta Mugiment proiektuko idazkaritza teknikoa.

ZERTARAKO?

 • Etxebarrin bizi diren pertsonen osasuna zaintzeko. Helburu bera daukaten eagile desberdinak koordinatuz : medikuak, irakaslegoa, begiraleak, kirol instalazioetako arduradunak…
 • Udalerrian gero eta pertsona gehiago izan daitezen aktibo eta sedentarismo mailak murriztu daitezen.
 • Udalerrian dagoeneko barneratuta dauden jarduera fisikoaren osasuna sustatzen duten ekimenei jarraipena eta babesa emateko.
 • Pertsona inaktiboek bere jarrera alda dezaten bultzatzeko ekimenen Eskaintza eta Kalitatea handitzeko.

Mugiment proiektuaren ildo estrategikoetako bati jarraituz, ETXEBARRI MARTXAN jarduera fisikoa sustatzeko Sareak JARDUERA FISIKOAREN ORIENTAZIO ZERBITZU ( JFOZ) berria aktibatzen du.

Jarduera fisikoaren orientazio zerbitzura jo dezakete pertsona inaktiboek aholkularitza, orientazioa eta pertsona aditu baten laguntza jasotzeko , berak lagunduko die jarduera fisikorako ohiturak hobetzen, erregulartasunez egitea lortu arte.

Zerbitzua dinamizatzen duen pertsonaren funtzio nagusia kasu partikular bakoitzean ariketa fisikoari buruzko gomendioak eta arreta pertsonalizatua ematea izango da. Horretaz gain taldeak eta jarduera zehatzak dinamizatuko ditu, Etxebarrin pertsona sedentarioei zuzendutako jarduerak sustatuko ditu eta udal baliabideak eta jarduerak baliatuko ditu Etxebarri udalerri osasuntsuago bihurtu asmoz.

Zerbitzu honekin buruz-buru arituko dira sarean inplikatutako beste eragile batzuk, esaterako, osasun zentroa, herriko eskola (Kukullaga), Bizipoz zentroa eta gizarte zerbitzuak, zerbitzu hau pertsona inaktiboak detektatzeaz arduratuko da eta orientazioa zerbitzuaren berri emango du.

Zerbitzua erabili ahal izateko hitzordua eskatu behar izango da ordutegi eta leku hauetan: Osasun Zentroan astearteetan 11.00 etatik 13.00 etara eta Udal Kiroldegian ostegunetan 17.00 etatik 19.00 etara.

Horretaz gain zerbitzuarekin harremanetan jartzeko aukera egongo da orientatzailea@etxebarri.eus helbidean edota Udal Kiroldegiaren telefonoan 944 493 416.

Edozein  Jarduera fisikoaren praktika funtsezkotzat jotzen dugu zenbait balio garrantzitsu lantzeko, esaterako elkarbizitza, adiskidetasuna , erregulartasuna, antolamendua, elkartasuna etabar…balio hauek gure auzokideen bizimoduak oso modu positiboan markatu ditzakete. Honengatik guztiagatik, Udalaren inplikazioa %100 ekoa izango da beti ,  auzokideen  bizitza-kalitatea hobetzeko  bideratuko diren jarduerak sustatuz.

¡Necesitamos 500 firmas! – 500 sinadura behar ditugu!

Share

La Voz del Pueblo NO ES UN PARTIDO POLÍTICO y solamente para poder presentarse a las elecciones necesita un aval de 500 firmas.

Si quieres apoyar a LVP Etxebarri para que pueda PARTICIPAR en las elecciones municipales del 26 de mayo puedes acercarte a firmar en los siguientes días y lugares:

 • 4 de abril (jueves) en la Casa de Cultura de 18 a 20 horas.
 • 8 de abril (lunes) en el Centro de Innovación (CIME) de 18 a 20 horas.
 • 11 de abril (jueves) en la Casa de Cultura de 19 a 21 horas.

Para la firma estará presente la secretaria municipal que debe avalar esas firmas. Para hacerlo correctamente es preciso presentar el DNI.

La Voz del Pueblo EZ DA ALDERDI POLITIKO BAT eta hauteskundeetara aurkeztu ahal izateko soilik, 500 sinaduratako abala behar du.

Gure taldea maiatzaren 26ko Udal-hauteskundeetara AURKEZTU ahal izateko babesa eman nahi baduzu, hemen sinatu dezakezu:

 • Apirilaren 4a (osteguna) Kultur Etxean 18:00etatik 20:00etara.
 • Apirilaren 8a (astelehena) Berrikuntza Zentroan (CIMEn) 18:00etatik 20:00etara.
 • Apirilaren 11a (osteguna) Kultur Etxean 19:00etatik 21:00etara.

Sinadura horiek egiaztatzeko Udal Idazkaria egongo da gurekin bilketa egiten den bitartean. Derrigorrezkoa izango da NAN-a aurkeztea gauzak behar bezala egiteko.

93% del cumplimiento del programa electoral 2015-2019.

Share

El pasado miércoles se celebró la Asamblea Extraordinaria de La Voz del Pueblo con el objetivo de evaluar la legislatura 2015-2019 y plantear el trabajo de la siguiente.

93% por ciento del cumplimiento del programa electoral 2015-2019.

Nuestro alcalde, Loren Oliva, expuso el balance económico de la legislatura y el trabajo realizado a lo largo de estos 4 años. Una legislatura marcada por la situación económica que obligó a los Ayuntamientos vizcaínos a devolver parte del dinero recibido de la Diputación en 2016 y 2017 con lo que esta legislatura “ha durado sólo 2 años”.

Aun así, se han realizado inversiones por un total de 5,5 millones de Euros cuando en la anterior no se llegó ni a los 3,5 millones. Por destacar las más relevantes serían las rampas mecánicas de la calle Andalucía, la reurbanización de Forua, la puesta en marcha del espacio para jóvenes Talka, la remodelación de los campos de fútbol, la ampliación de la cubierta de Kukullaga, las mejoras de Bekosolo…

No podemos olvidar que en esta legislatura se ha puesto en marcha el Centro de Día y Centro de Promoción de la Autonomía para personas mayores, ha tenido lugar la ampliación del Colegio Infantil de San Antonio, se han renovado la flota de autobuses, el municipio ha sido reconocido por el Gobierno Vasco en su compromiso con el medio ambiente por la transformación a LED del alumbrado público y, como hito histórico, ha llegado la Línea 3 a nuestro municipio con un ascensor que mejora las conexiones entre los barrios.

También destacó los servicios puestos en marcha que a veces “no se ven” pero “se disfrutan”: el nuevo servicio de mediación en conflictos, el programa de ayuda a cuidadores/as de personas dependientes, el servicio de valoración psicosocial, las más de 30 personas contratadas a través de los planes de empleo, las acciones de mejora de la empleabilidad de Behargintza, las ventajas del Bono Etxebarri que dejan más de 40.000 € en el comercio local…

En total y con respecto al programa electoral presentado en 2015, se han ejecutado o están en proceso casi el 93% de las propuestas (103 acciones de 111 planteadas).