Tag Archives: politica

En Etxebarri decides TÚ

Share

Te lo hemos hecho saber desde el principio, en Etxebarri decides tú.

Hace unos meses te invitamos a participar en la recogida de propuestas para definir nuestro plan de trabajo para los próximos 4 años. Más de 200 personas aportasteis ideas y priorizasteis los proyectos que proponíamos. Según los datos recogidos, las mayores preocupaciones de los/as etxebarritarras son: contar con una “piscina exterior para personas adultas”, el “soterramiento de la N-634”, un “Centro Sociocultural” y “activar el comercio y la pequeña empresa”. Estas acciones y muchas de las propuestas han sido tenidas en cuenta a la hora de definir el Plan de Trabajo que te presentamos en este documento.

URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS

Proyecto Mirador en la zona norte de la calle Santa Marina.

El fallecimiento del promotor ha supuesto un parón en este proyecto que representa una mejora clara de esta zona del barrio San Antonio. Los herederos están en fase de venta de esta promoción que traerá consigo las siguientes ventajas para nuestro municipio:

– Construcción de 160 viviendas: 20 viviendas de alquiler, 60 VPOs, 40 tasadas, 40 libres (números aproximados). El Ayuntamiento ya cuenta con un borrador de convenio con el Gobierno Vasco para las viviendas de alquiler.

– Plaza con soportales y espacios comerciales que se convertirá en el centro neurálgico de esa zona del municipio.

– Nueva zona de aparcamientos por encima del instituto y aparcamientos en batería en la zona alta de la calle Santa Marina.

– Reurbanizar la calle Egetiaga Uribarri de cara a mejorar la accesibilidad y la zona comercial y hostelera de esta zona de San Esteban. Un proceso que ya se ha iniciado en esta pasada legislatura.

ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Nos marcamos como objetivo el que se pueda llegar a todos los portales del municipio de manera accesible para facilitar que las comunidades de vecinos/as adecúen sus accesos. Para ello se proponen las siguientes intervenciones:

Mejorar la accesibilidad de la calle Santa Ana para conectar adecuadamente la plaza del Ayuntamiento con la Av. San Esteban.

Ejecutar el proyecto de mejora de la accesibilidad de la Calle Navarra que plantea la instalación de un ascensor.

Instalar un ascensor en paralelo a las escaleras de la zona trasera de la calle Lezama Legizamon.

Mejorar la accesibilidad de los portales 1-3-5 de la calle Galicia.

DEPORTE

Cubriremos la pista exterior del Polideportivo Municipal para poder dar respuesta a las necesidades deportivas de clubes, actividades deportivas y personas usuarias. Además, servirá de espacio polivalente para innumerables actividades.

Mejoraremos la oferta acuática en verano con la instalación de una piscina para personas adultas y la mejora de la infantil con juegos acuáticos.

Construir dos nuevos vestuarios en el Campo de Fútbol que permitan dar cabida al gran número de personas usuarias que utilizan estas instalaciones

PERSONAS MAYORES

Impulsar la construcción de una residencia para personas mayores en el terreno anexo al Parque Bekosolo.

Incorporar baños accesibles al Hogar de Jubilados/as Behekoa y estudiar la idoneidad de insonorizar el salón.

EMPLEO

En abril de 2015 el paro en nuestro municipio era del 13,8 %, actualmente es de un del 9,5 % mientras que la media en Bizkaia es del 12%. Buenos datos pero que no deben hacernos bajar la guardia.

Desarrollaremos un plan específico denominado “Jóvenes y Empresa”: ajustar oferta y demanda de puestos de trabajo, información sobre las salidas profesionales, visitas de jóvenes a empresas del municipio y viceversa, fomento de la cultura emprendedora y el autoempleo, desarrollar programas específicos para jóvenes que han abandonado la formación y no tienen empleo…

Realizaremos acciones concretas para mejorar la empleabilidadentre mujeres mayores de 45 años.

Seguiremos incluyendo clausulas sociales en los contratos municipales que obliguen a las empresas a contratar personas en paro.

Puedes descargar la propuesta de trabajo completa haciendo clic en la imagen.

 

Etxebarrin ZUK erabakitzen duzu

Share

Hasieratik jakinarazi dizugu, Etxebarrin zuk erabakitzen duzu.

Hurrengo 4 urteetan gure lan plana definitu ahal izateko proposamenen bilketan parte-hartzera gonbidatu zintugun duela hilabete batzuk. 200 pertsona baino gehiagok eman zituzten ideiak eta proposatzen genituen proiektuen artean lehentasunak markatu ere bai. Jasotako datuen arabera, Etxebarritarren lehentasunak ondorengoak dira: “Pertsona helduentzako igerileku bat” izatea, N-634-aren lurperatzea, “Gune Soziokultural” bat eta “Merkataritza eta enpresa txikia” aktibatzea.

Ekimen hauek, eta jasotako proposamen asko ere, kontutan hartuak izan dira dokumentu honetan aurkezten dizugun Lanerako Plan hau definitzerako garaian.

 

HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA, OBRA ETA ZERBITZUAK

Santa Marina Kaleko iparraldean Begiratoki Proiektua.

San Antonioko auzoan hobekuntza argi bat suposatzen duen proiektu honek geldiune bat jasan du promotorearen heriotza dela eta. Haren oinordekoak gure herrira beherago aipatzen diren abantailak ekarriko dituen promozio hau saltzeko prozesuan daude:

– 160 Etxebizitzen eraikuntza: alokairurako 20, babes ofizialeko 60, 40 tasatuak eta beste 40 libreak (gutxi gorabeherako zenbakiak). Alokairuzko etxebizitzei dagokienez, Udalak Eusko Jaurlaritzarekin sinatu behar duen hitzarmenaren zirriborro bat badu dagoeneko.

– Udalerriko eremu horretan gune nagusia bihurtuko den eta merkataritzarako lokalak dituen arkupedun enparantza.

– Institutuaren gainetik eta Santa Marina kaleko goialdean aparkaleku eremu berria.

– Egetiaga Uribarri kalea berrurbanizatuko dugu, irisgarritasuna eta merkataritza eta ostalaritza gune hau hobetzeko asmoz. Azken legealdi honetan hasi den prozesua.

 

GARRAIOA, IRISGARRITASUNA ETA MUGIKORTASUNA

Bizilagunen komunitateek euren sarrerak egokitzeko erraztasunak izan ditzaten, udalerriko atari guztietara era irisgarri batean iritsi ahal izatearen helburua jartzen diogu gure buruari. Horretarako ondorengo esku-hartzeak proposatzen dira:

Udaletxeko enparantza San Esteban Etorbidearekin era egoki batean konektatzeko Santa Ana kalearen irisgarritasuna hobetu.

Nafarroa kaleko irisgarritasunaren hobekuntza proiektua burutzea. Proiektu horretan igogailu bat instalatzea proposatzen da.

Lezama Legizamon kalearen atzealdean dauden eskaileren alboan igogailu bat instalatzea.

Galizia kaleko 1-3-5 atarien irisgarritasuna hobetu.

 

KIROLAK

Kluben, kirol ekintzen eta erabiltzaileen kirol beharrei erantzuna eman ahal izateko, Udal Kiroldegiko kanpoko zelaia estaliko dugu. Erabilera anitzeko espazio bezala ekimen askotarako balio izango du gainera.

Udako ur eskaintza hobetuko dugu, pertsona helduentzako igerileku bat eginez, eta umeentzat dagoena urjolasekin hobetuz.

Instalazioa erabiltzen duen hainbeste pertsona sartzea ahalbidetzeko Futbol Zelaian bi aldagela berri eraikiko ditugu.

 

ADINEKO PERTSONAK

Bekosolo Parkearen ondoan dagoen lur sailean adineko pertsonentzako egoitza baten eraikitzea sustatu.

Jubilatuak Behekoa Etxean komun irisgarriak egin eta aretoa intsonorizatzeko egokitasuna aztertu.

 

EMPLEGUA

Gure udalerriko langabezia tasa %13,8ko zen 2015ko apirilean, gaur egun %9,5koa da, Bizkaiko batezbestekoa %12koa den bitartean. Datu onak, baina guardia jaisten utzi behar ez digutenak

“Gazteak eta Enpresa” deituriko plan zehatz bat garatu: lanpostuen arteko eskaintza eta eskaria elkartu, irteera profesionalei buruzko informazioa, etxebarriko enpresetara gazteen bisitak eta alderantziz, kultura ekintzailea eta autoenplegua sustatu, formakuntza utzi eta lanik ez duten gazteei zuzendutako programa zehatzak garatu…

45 urte baino gehiago duten emakumeen artean enplegagarritasuna hobetzeko ekintza zehatzak egin.

Enpresak langabetuak kontratatzera behartzen dituzten gizarte klausulak jartzen jarraituko dugu Udal kontratuetan.