Tag Archives: compromiso

2015-19 hauteskunde programa ia %93an beteta.

Share

2015-19 legealdia ebaluatzeko eta ondorengorako lana planteatzeko helburuarekin, LVP-k Ez-ohiko Asanblada ospatu zuen pasa den asteazkenean.

2015-19 hauteskunde programa %88an beteta.

Azken 4 urteotako balantze ekonomikoa eta egindako lana aurkeztu zuen gure Alkatea den Loren Olivak. Egoera ekonomikoak markatutako legealdia bat, non 2016 eta 2017. urteetan Aldunditik jasotako diruaren parte bat itzultzeko beharra izan zuten bizkaitar Udalek, legealdia “2 urteetako iraupenarekin bakarrik” geratu delarik.

Hala ere, 5,5 milioietako inbertsioak egin dira, aurrekoan 3,5 milioietara ere iritsi ez zenean. Andaluzia kaleko arrapala mekanikoak, Foruako berrurbanizazioa, Talka gaztegunea martxan jartzea, futbol zelaien birmoldaketa, Kukullagako estalpea, Bekosoloko hobekuntzak… izango litzateke inbertsio horien artean nabarmenenak.

Ezin dugu ahaztu ezta ere, legealdi honetan “Eguneko zentrua eta pertsona nagusientzako autonomia sustatzeko zentrua” martxan jarri dela, San Antonioko haur hezkuntzako ikastetxearen haunditzea egin dela, autobus-flota berritu dela, argiteria publikoan LED teknologiara egindako eraldaketarekin ingurumenarekin erakutsitako konpromezua dela eta gure Udalerriak Eusko Jaurlaritzaren esker ona jaso duela, eta mugarri historiko bezala, 3. Linea gure udalerrira iritsi dela, auzoen arteko komunikazioa hobetzen duen igogailu bat ekarriz.

“ikusi ez” baina “disfrutatzen” diren eta martxan jarri diren zerbitzuak ere nabarmendu zituen, hala nola: gatazkentzako bitartekaritza zerbitzua, mendekotasuna duten pertsonak zaintzen dituzten pertsonentzako babes zerbitzua, balorazio psikosozialaren zerbitzua, enplegu planen bidez kontratatu diren pertsonak 30 baino gehiago izan direla, Behargintza bitartez enplegagarritasuna hobetzeko egindako ekimenak, udal merkataritzan 40.000 € baino gehiago uzteko Etxebarri Bonoaren abantailak…

2015. urtean aurkeztu zen hauteskunde programari dagokionez, proposamenen %93 bete dira edo betetzeko bidean daude (proposatutako 111etatik 103 ekintza).

Etxebarritarras de “los/as que se mojan” – “Bustitzen” diren etxebarritarrak

Share

Somos parte del grupo independiente La Voz del Pueblo, etxebarritarras que antes de participar en este grupo ya trabajábamos por conseguir el mejor Etxebarri posible.

Personas comprometidas, con experiencia, vecinos y vecinas de “los/as que se mojan”, pero sobre todo, personas con mucha ilusión y con ganas de seguir trabajando por el pueblo en el que vivimos y al que queremos.

La Voz del Pueblo talde independienteko kide batzuk gara, etxebarritarrak, eta Etxebarri onena lortzearen alde lan egiten genuenak eta horretan jarraitzen dugunak taldean parte hartu baino lehen.

Pertsona konprometituak, esperientzadunak, “bustitzen” diren bizilagunak, baina gehienbat, bizi garen eta maite dugun herriaren alde lanean jarraitzeko ilusio eta gogo handia duten pertsonak.

Iniciada la contratación del proyecto de instalación de cubierta de los juegos infantiles del Colegio Kukullaga Infantil de Barandiaran que será utilizado como una zona de juegos cubierta más en horario extraescolar.

Share

Compromiso 49. Cubrir las comunicaciones entre el aulario y los módulos en el Centro de Infantil de Barandiaran y estudiar la posibilidad de cubrir parte del patio.

La instalación de una cubierta en la zona de juegos infantiles del Colegio Kukullaga Infantil de Barandiaran es uno de los proyectos recogidos en el Plan de Legislatura y en el Presupuesto 2019 aprobado en diciembre.

La Oficina Técnica Municipal ha iniciado el proceso para la contratación del proyecto de instalación de esa nueva cubierta, paso previo para poder licitar después las obras que se deberán llevar a cabo a lo largo de los meses de verano y así estar disponible con el nuevo curso escolar.

Con esta medida se pretende mejorar los espacios de uso libre con los que cuentan las niñas y niños del colegio de Infantil Barandiaran. Esta sería la 2ª fase de la mejora de las zonas cubiertas del propio centro que ya en septiembre de 2016 estrenó una cubierta que facilitaba la comunicación entre los tres edificios de los que consta este centro (aulario, comedor y gimnasio).

Esta medida completa las infraestructuras de juego y uso deportivo cubierto con las que cuentan los 3 centros escolares en los que se divide el Colegio Kukullaga, compromisos asumidos tanto con la dirección del centro como el AMPA Elkar a lo largo de estos años.

Además, una vez finalizada se integrará dentro del proyecto de ESPACIOS CUBIERTOS que posibilitará su uso fuera del horario extraescolar dotando al municipio de una cuarta zona cubierta de juegos infantiles (se sumaría a las del Infantil de San Antonio, parque Kukullaga y parque Amezola). Dentro de ese proyecto que facilita el uso de instalaciones cubiertas también se encuentra el frontón y los patios del Colegio Kukullaga.

Es importante recordar que se trata de una INVERSIÓN, con lo que debería ser asumida por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, que ha rehusado asumir el coste de esta intervención. El Ayuntamiento sí podrá optar a una ayuda máxima del 60% del coste de la intervención a través de la correspondiente convocatoria de subvenciones.

El total del presupuesto para la elaboración del proyecto y la instalación de la cubierta asciende a 175.000 € (IVA incluido).

Abian da Barandiaraneko Kukullaga Haur Hezkuntzako Ikastetxeko estalpea instalatzeko proiektuaren kontratazioa, espazio hau eskolaz kanpoko ordutegian jolasgune estali gisa erabiliko da.

Share

49. konpromisoa. Kukullaga-Barandiaranen eraikin nagusia eta moduluen arteko ibilbidea estaliko dugu, baita patioaren zati bat estaltzea aztertu ere.

Barandiaraneko Kukullaga Haur Hezkuntzako Ikastetxean  estalpea instalatzea legegintzaldi planean jasotako proiektua da eta   abenduan onartuta dagoen 2019ko Aurrekontuan jasoa.

Udal Bulego Teknikoak abian jarri du estalpe berria instalatzeko proiektuaren kontratazioa, ondoren esleituko diren lanen aurreko urratsa da hau, izan ere lanak udako hilebeteetan burutuko dira  ikasturte berriaren hasieran dena prest egon dadin.

Neurri honen bitartez  asmoa da Barandiaran Haur Hezkuntzako ikastetxeko ikaslegoari zuzendutako erabilera libreko espazioak hobetzea. Zentro honetako gune estalien hobekuntzarako 2.fasea litzateke hau, izan ere 2016ko irailean ikastetxe hau osatzen duten hiru eraikinen komunikazioa errazten zuen estalpea estreinatu zen (gelak, jantokia eta gimnasioa).

Ekimen honek Kukullaga Ikastetxea osatzen duten 3 eraikinen  jolas zein kirol azpiegiturak borobiltzen ditu, urteotan ikastetxeko zuzendaritzarekin eta ELKAR IGErekin hartutako konpromisoei erantzuna emanez.

Horretaz gain, lan hauek behin bukatuta espazio hau ESPAZIO ESTALIEN proiektuan txertatuko da, izan ere eskolaz kanpoko ordutegian erabiltzeko aukera emango du,  udalerrian laugarren jolasgunea ahalbidetuz ( lehendik dauden San Antonio Haur Hezkuntzakoak, Kukullaga parkekoak eta Ametzola parkekoak kontuan harturik). Instalazio estaliak erabiltzea errazten duen proiektu honen baitan frontoia eta Kukullaga Ikastetxeko jolastokiak  ere badaude.

Garrantzitusa da gogoan izatea hau INBERTSIOA dela eta honenbestez  Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari dagokiola honen ardura, interbentzio honen kostua bere gain hartzeari uko egin badio ere. Udalak  interbentzio osoaren %60 ko laguntza jaso ahal izango du gehienez ere gai honi dagokion diru-laguntza deialdiaren bitartez.

Aurrekontu osoaren kostua, proiektuaren garapena eta estalpearen instalazioa barne, 175.000 € koa da ( BEZ barne).

Sustitución de los contenedores de basura – Zarama edukiontziak ordezkatzea

Share

La semana pasada comenzaron a llegar los nuevos contenedores de basura que servirán para sustituir la totalidad de los contenedores tipo resto (verdes).

En total son 121 contenedores de 3.200 litros de capacidad, de carga lateral, con el sistema de pedal para poder abrirlos sin tocar la tapa, son 100% reciclables y los pigmentos utilizados en la coloración no contienen metales pesados.

La tapa es de color verde y el contenedor viene serigrafiado con el logotipo del Ayuntamiento de Etxebarri y “Udaleko”, nombre que se ha adoptado para la recogida de residuos mancomunada con 9 municipios de la comarca.

Del total de contenedores, 11 son accesibles ya que cuentan con una abertura lateral que permite el acceso al contenedor para personas que se desplazan en sillas de ruedas o que, simplemente, no alcalzan a la altura del contenedor.

Se han depositado en los nuevos locales de la brigada de obras y poco a poco se irán colocando en la vía pública para ir sustituyendo a los anteriores.

Parte de los contenedores retirados, los que se encuentren en mejor estado, se quedarán para sustituciones puntuales, y el resto serán convenientemente tratados y reciclados.

La empresa adjudicataria de este contrato ha sido CONTENUR con un coste de 103.866,40 € (IVA incluido).

————–

Aurreko astean hasi ziren zarama edukiontzi berriak heltzen, aurretik zeuden edukiontziak ordezkatuko dituena (berdeak).

Guztira 121 edukiontzi dira, alboko karga duten  3.200 litroko kapazitatekoak, irekitzea pedal sistema bidez eta tapa ukitu gabe ahalbidetzen dutenak, %100 birziklagarriak dira eta kolorazioan erabilitako pigmentoek ez daukate metal astunik.

Tapa berde kolorekoa da eta edukiontzia Etxebarriko Udala logotipoarekin serigrafiatuta dago eta “Udaleko” izena eman zaio eskualdeko 9 udalerrik antolatutako hondakin-bilketari.

Edukiontzi guztiak kontuan harturik, 11 irisgarriak dira, izan ere, albotik irekita daude eta gurpil aulkian dagoenarentzat edo altuera gutxiko batentzat egokiak dira.

Obra brigadaren lokal berrian utzi dira eta apurka-apurka bide publikoan jarriko dira besteak ordezkatzen diren heinean.

Kenduko diren edukiontzietako batzuk, egoerarik onenean daudenak, unean-unean ordekatzeko gordeko dira eta gainontzekoak modu egokian tratatuko eta birziklatuko dira.

Kontratu honen enpresa adjudikatzailea CONTENUR da eta 103.866,40 € ko (BEZ barne) kostua du.