Tag Archives: buletina

63. INFORMAZIO BULETINA

Share

Eguberri on, eta 2019ak berri onak ekarri ditzala bakarrik!!

2019RA BEGIRA ZERGEN IZOZKETA

Legealgi honek bakarrik urte bi izan dituela dirudi. Eusko Jaurlaritzak egindako aurreikuspen txar baten ondorioz 2016 eta 2017an Bizkaiko Udaletxe guztiek tokatzen zitzaigun diruaren parte bat itzuli behar izan bagenuen, badirudi 2018 eta 2019an Udal eta Aldundiek izango ditugun diru sarrerek gora egingo dutela.

Agian, hauteskundeak gertu direla izan daiteke horren arrazoietako bat?

Kontua da, egoera horrekin etxebarritarrei esfortzu handiago bat eskatzearen arrazoia ez dugula ikusten, eta horregatik, 2019rako, gure taldeak, gainontzeko alderdien abstentzioarekin, hurrengo urteko  zergak orokorrean izoztu daitezen lortu duela.

SANTAMARINA KALEKO BERRURBANIZAZIOA

Zegokion parte-hartze eta kontratazioaren ondoren, Santa Marina kaleko urbanizazioa hobetuko duten lanak hasiak dira. Ingurune publikoan, irisgarritasunean eta erosotasunean nabarituko den hobekuntza da hau, aparkaleku berriekin, ezpaloien hobekuntzarekin, argiteriarena eta kale honek kultur etxearekin duen konexioan egindako hobekuntzak bitarteko. Gainera, Andaluzia kaleko etxebizitzen atzean dauden eskailerak berriztatu egingo dira.

KUKULLAGA IKASTETXEAK PATIO ESTALIA DU DAGOENEKO

Nabaria zen Kukullaga ikastetxeko estalpea eskasa zela, eta gainera, euria egiten zuenean patioaren erdia bustitzen zela ia. Zuzendaritzak, guraso elkarteak eta Udalak egindako eskakizunari ezezkoa erantzun zion Eusko Jaurlaritzak (Hezkuntza Saila), hori “luxu” bat zela gutxi gora behera esanez.

Aldiz, guk eraikina egin zenean ondo erantzun eta konpondu zitekeen behar bat zela uste genuen, horrela eskatua izan bait zen gainera. Behar hori egonda, inbertsio hau Udaletxeak hartu behar izan du bere gain; 193.000 €-ko kostua suposatu duena (BEZ-a barne) eta 480 m2 -tan haunditzen duena gune estalia, euria eta hotza sartzen ziren alboetako hormetako babesa ere haundituz.

Koste osoaren %60-a gehienez izango den dirulaguntza eskatuko du Udalak. Hori bai, argi geratu behar zaigu Etxebarritarrok ez dagokigun %40ko kostua gure gain hartzen ari garela, inbertsio hau Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak hartu beharko bait luke bere gain eta bere osotasunean.

 

EGETIAGA URIBARRI, GUZTION ARTEAN DISEINATUTAKO KALEA

Guztion artean Egetiaga Uribarri kalearen etorkizuna erabakitzeko prozesu parte-hartzaile baten lidergoa bere gain hartu zuen udaletxeko gure taldeak. Inguru horretako bizilagun, merkatari eta ostalarien elkarlana eta parte-hartzeari esker proiektu bat zehaztu da dagoeneko, eta laster, 325.000€ko aurrekontua duten lanen kontratazioari ekingo zaio.

 

LED TEKNOLOGIA ETA INGURUMENAREKIN KONPROMEZUA

Kritikak jaso ditugu derrigorrez bete beharreko europar araudia betetzeagatik, baina ala ere, kritika horiek entzun eta herriko puntu askotan argiteria hobetu egin dugu, eta beharrezkoa den lekuetan ere hobetzen jarraituko dugu, zeren ingurumenarekin adeitsua izateak esfortzuak eskatzen ditu.

Europear Batasunak inposatzen duen argiteriari buruzko araudi berria betetzeak gure herrian argi kutsadura nabarmenki jeistea ekarri du. Honek, Energiaren Euskal Erakundeak (Eusko Jaurlaritza) egindako errekonozimendu bat ekarriko dio gure Udalerriari, “Trantsizio energetikoa” deritzanarekin erakusten duen konpromezuagatik.

Proiektu hau aprobetxatuz, argiteriarekin lotutako hainbat gai hobetu dira gure udalerrian: detektatuak zeuden gune ilunak (harri bidean, enparantzak, Bekosolo parkea…), oinezkoen pasabideetako segurtasuna, Eguberriko argien hobekuntza, udalerrirako sarbideetan, kirol pisten argiterian, petankako pistetan… baina hoberena, ingurumenaren gaineko inpaktuaren txikiagotzea: CO2 isurpenen beherapena, 206,32 Tonetan estimatzen dena, 5.300 zuhaitzen landaketaren baliokide da.

 

Buletin osoa PDF fitxeroan, hemen.

Boletín informativo 62. Informazio Buletina

Share

TRAS UN PAR DE AÑOS DIFÍCILES… AHORA LLEGA “LA FIESTA”.

El inicio de la legislatura ha sido complicado desde el punto de vista económico. Los Ayuntamientos de Bizkaia (por la mala previsión de Gob. Vasco y Diputación) hemos tenido que devolver parte del dinero que nos habían ingresado. En el caso de nuestro pueblo, más de 1 millón de € en dos años. Esto ha supuesto que el presupuesto municipal haya decrecido.

Para el año 2018 y gracias a una previsión de ingresos más prudente (como se pidió desde los grupos independientes) no hay que devolver y, además, las previsión de recaudación son mejores con lo que ¡SORPRESA! hay más dinero para las administraciones públicas.

¿Será casualidad que el 2018 es año preelectoral?

Desde nuestro grupo vamos a aprovechar estos ingresos para llevar a cabo inversiones necesarias en nuestro municipio y esperamos que después de las elecciones no llegue la resaca y tengamos que devolver lo que nos ha costado esta fiesta preelectoral ajena.

Un pequeño repaso a las últimas intervenciones y proyectos puestos en marcha:

CENTRO DE DÍA Y CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA

El Centro de Día y Centro de Promoción de la Autonomía (Bizipoz Nerbioi) son una realidad en nuestro municipio. En la calle Pedro Lobato Alkatea contamos desde junio con estos dos nuevos servicios CON LOS QUE se va complementando la oferta para el cuidado de nuestros/as mayores.

Bizipoz

NUEVA PLAZA FORUA

Hemos cumplido con el compromiso adquirido con los/as vecinos/as de esa, ahora, PLAZA. Desde su reurbanización la mejora del espacio público y su recuperación para los/as peatones/as es una realidad.

Plaza Forua

CALLES Y CANTONES ASTURIAS Y EXTREMADURA

A falta de remates, la renovación de las calles y cantones de Asturias y Extremadura es una realidad. La mejora en la iluminación y accesibilidad de la zona es más que evidente. Además, la calle Extremadura se convierte en una calle semipeatonal que favorece la comunicación de las calles Galicia y Arbolantza con las rampas mecánicas de la calle Andalucía.

CUBIERTA BARANDIARAN

Compromiso cumplido. A pesar de ser una competencia directa del Gobierno Vasco (educación), ya que se trata de una inversión en toda regla, el Ayuntamiento instaló la cubierta y asumió el 40% del coste de una intervención necesaria para mejorar las condiciones de los/as alumnos/as de infantil de Kukullaga-Barandiaran.

Cubierta Barandiaran

 

Para ver el boletín completo, descargar aquí.

COSAS QUE TIENE LA POLÍTICA
EL AYUNTAMIENTO CON LOS/AS JUBILADOS/AS.

Con el objeto de asegurar las pensiones y al hilo de la ridícula “subida” de las mismas se trató en pleno una moción presentada por los Hogares de Jubilados del Municipio.

La moción fue aprobada con los votos a favor de: LVP, PSOE y EH Bildu.

El PNV votó en contra ya que propone que haya un sistema vasco de pensiones. La propuesta puede ser interesante pero no apoyar a los Jubilados/as del municipio ante un asunto de máximo calado e injusticia resulta, cuando menos, sorprendente.

 

URTE PARE ZAIL BATZUEN OSTEAN… ORAIN DATOR “JAIA”.

Ikuspegi ekonomikotik legealdiaren hasiera zaila izan da. Bizkaiko Udalek (Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiaren kudeaketa oker baten erruz) eman ziguten diruaren zati bat

itzuli behar izan dugu. Gure herriaren kasuan, milioi 1€ baino gehiago bi urteetan. Honek, udal aurrekontuaren murrizketa bat suposatu du.

2018rako, eta diru sarreren aurreikuspen zuhur bati esker (talde independienteek eskatu bezala), ez da dirua itzuli beharko, eta gainera, diru-bilketaren aurreikuspenak hobeak direnez… SORPRESA!!! Administrazio publikoentzako diru gehiago dago.

2018a hauteskunde aurreko urtea izatea kasualitatea ote?

Gure taldetik, herriak beharrezkoak dituen inbertsioak aurrera ateratzeko erabiliko ditugu sarrera horiek eta hauteskunde ondorengo erresaka ez etortzea espero dugu, besteek antolatutako hauteskunde aurretiko festa honen kostua itzultzearen beharra izan ez dezagun.

Azken ekintza eta martxan jarritako proiektuen errepaso txiki bat.

EGUNEKO ZENTRUA ETA AUTONOMIA SUSTATZEKO ZENTRUA

Eguneko zentrua eta Autonomia Sustatzeko zentrua (Bizipoz Nerbioi) errealitate bat dira gure herrian. Gure adinekoen zaintzarako eskeintza osatzen doa ekainetik Pedro Lobato Alkatea kalean ditugun bi zerbitzu berri hauekin.

Bizipoz

FORUA PLAZA BERRIA

Orain PLAZA deitu dezakegun horretan bizi diren bizilagunekin genuen konpromezua bete dugu. Ingurune publikoaren hobekuntza eta oinezkoentzako berreskuratze asmoa egia bilakatu da gune hau berrurbanizatu zenetik.

Plaza Forua

ASTURIAS ETA EXTREMADURA KALEAK ETA KANTOIAK

Azken ukituen faltan, Asturias eta Extremadura kaleen eta kantoien berritzea errealitate bat da. Inguruaren argiztapena eta irisgarritasunaren hobekuntza ageri agerian dago. Gainera, Extremadura erdi-oinezkoentzat bilakatzen da, Galizia eta Arbolantza kaleek arrapala mekanikoekin duten komunikazioa erraztuz.

BARANDIARANeko ESTALKIA

Betetako konpromezua. Nahiz eta Eusko Jaurlaritzaren (Hezkuntza saila) eskuduntza izan, inbertsio batetaz ari garela argi bait dago, Kukullaga-Barandiaraneko Haur Hezkuntzako ikasleen baldintzak hobetze aldera, Udalak estalki bat instalatu zuen eta interbentzioaren %40a hartu zuen bere gain ere.

Cubierta Barandiaran

 

Buletin osoa irakurtzeko, egin klik hemen.

 

POLITIKA DITUEN GAUZAK – UDALA JUBILATUEKIN

Pentsioak bermatu nahiean, eta haiek izan duten igoera barregarriaren ondoren, herriko Jubilatuen Etxeek aurkeztutako mozio bat eztabaidatu zen Osoko bilkuran.

Mozioa, LVP, PSOE eta EH Bildu-ren bozkekin onartua izan zen.

EAJ-k aurka bozkatu zuen, Euskal Pentsio sistema propioa eskatzen bait dute beraiek. Proposamena interesantea izan daiteke oso, baina honelako zuzengabekeri eta gai sakon baten aurrean herriko jubilatuak ez babestea, oso harrigarria bada behintzat.