Artículos: Vive ETXEBARRI Bizi

Etxebarri Martxan ekimenak Jarduera Fisikoaren Orientazio Zerbitzua (JFOZ) aktibatu du.

Share

45. Konpromisoa. Kirol aholkularitzarako lanabes bat sortuko dugu.

Gure taldeak jarduera fisikoa eta bizimodu osasuntsu baterako ohiturak sustatzeko apustu garbia egiten du, hala ikus daiteke udaleko kirol jardueren egitarauan.

Udaletik Etxebarrin bizi diren pertsonei bizimodu osasuntsu baterako ohiturak garatzen laguntzeko  lan egiten dugu. Hori dela eta Mugiment proiektuarekin bat egiten dugu, Etxebarri Martxan Sarea abian jarriz.

Sare honen helburua jarduera fisiko osasuntsua sustatzea da eta Etxebarritarren artean sedentarismoa murriztea, horretarako Mugiment proiektuak ezartzen dituen ildoak jarraituko dira.

Sare hau , une honetan eragile hauek osatzen dute: Etxebarriko Osasun Zentroa, Udal Kiroldegia, Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoa, Kukullaga Ikastetxea, Bizipoz Nerbioi Autonomia Sustatzeko Zentroa, Mugikon enpresa, Bizkaiko Foru Aldundiko Kirol Saila, Eusko Jaurlaritza eta Etxebarriko Udala eta Mugiment proiektuko idazkaritza teknikoa.

ZERTARAKO?

  • Etxebarrin bizi diren pertsonen osasuna zaintzeko. Helburu bera daukaten eagile desberdinak koordinatuz : medikuak, irakaslegoa, begiraleak, kirol instalazioetako arduradunak…
  • Udalerrian gero eta pertsona gehiago izan daitezen aktibo eta sedentarismo mailak murriztu daitezen.
  • Udalerrian dagoeneko barneratuta dauden jarduera fisikoaren osasuna sustatzen duten ekimenei jarraipena eta babesa emateko.
  • Pertsona inaktiboek bere jarrera alda dezaten bultzatzeko ekimenen Eskaintza eta Kalitatea handitzeko.

Mugiment proiektuaren ildo estrategikoetako bati jarraituz, ETXEBARRI MARTXAN jarduera fisikoa sustatzeko Sareak JARDUERA FISIKOAREN ORIENTAZIO ZERBITZU ( JFOZ) berria aktibatzen du.

Jarduera fisikoaren orientazio zerbitzura jo dezakete pertsona inaktiboek aholkularitza, orientazioa eta pertsona aditu baten laguntza jasotzeko , berak lagunduko die jarduera fisikorako ohiturak hobetzen, erregulartasunez egitea lortu arte.

Zerbitzua dinamizatzen duen pertsonaren funtzio nagusia kasu partikular bakoitzean ariketa fisikoari buruzko gomendioak eta arreta pertsonalizatua ematea izango da. Horretaz gain taldeak eta jarduera zehatzak dinamizatuko ditu, Etxebarrin pertsona sedentarioei zuzendutako jarduerak sustatuko ditu eta udal baliabideak eta jarduerak baliatuko ditu Etxebarri udalerri osasuntsuago bihurtu asmoz.

Zerbitzu honekin buruz-buru arituko dira sarean inplikatutako beste eragile batzuk, esaterako, osasun zentroa, herriko eskola (Kukullaga), Bizipoz zentroa eta gizarte zerbitzuak, zerbitzu hau pertsona inaktiboak detektatzeaz arduratuko da eta orientazioa zerbitzuaren berri emango du.

Zerbitzua erabili ahal izateko hitzordua eskatu behar izango da ordutegi eta leku hauetan: Osasun Zentroan astearteetan 11.00 etatik 13.00 etara eta Udal Kiroldegian ostegunetan 17.00 etatik 19.00 etara.

Horretaz gain zerbitzuarekin harremanetan jartzeko aukera egongo da orientatzailea@etxebarri.eus helbidean edota Udal Kiroldegiaren telefonoan 944 493 416.

Edozein  Jarduera fisikoaren praktika funtsezkotzat jotzen dugu zenbait balio garrantzitsu lantzeko, esaterako elkarbizitza, adiskidetasuna , erregulartasuna, antolamendua, elkartasuna etabar…balio hauek gure auzokideen bizimoduak oso modu positiboan markatu ditzakete. Honengatik guztiagatik, Udalaren inplikazioa %100 ekoa izango da beti ,  auzokideen  bizitza-kalitatea hobetzeko  bideratuko diren jarduerak sustatuz.

¡Necesitamos 500 firmas! – 500 sinadura behar ditugu!

Share

La Voz del Pueblo NO ES UN PARTIDO POLÍTICO y solamente para poder presentarse a las elecciones necesita un aval de 500 firmas.

Si quieres apoyar a LVP Etxebarri para que pueda PARTICIPAR en las elecciones municipales del 26 de mayo puedes acercarte a firmar en los siguientes días y lugares:

  • 4 de abril (jueves) en la Casa de Cultura de 18 a 20 horas.
  • 8 de abril (lunes) en el Centro de Innovación (CIME) de 18 a 20 horas.
  • 11 de abril (jueves) en la Casa de Cultura de 19 a 21 horas.

Para la firma estará presente la secretaria municipal que debe avalar esas firmas. Para hacerlo correctamente es preciso presentar el DNI.

La Voz del Pueblo EZ DA ALDERDI POLITIKO BAT eta hauteskundeetara aurkeztu ahal izateko soilik, 500 sinaduratako abala behar du.

Gure taldea maiatzaren 26ko Udal-hauteskundeetara AURKEZTU ahal izateko babesa eman nahi baduzu, hemen sinatu dezakezu:

  • Apirilaren 4a (osteguna) Kultur Etxean 18:00etatik 20:00etara.
  • Apirilaren 8a (astelehena) Berrikuntza Zentroan (CIMEn) 18:00etatik 20:00etara.
  • Apirilaren 11a (osteguna) Kultur Etxean 19:00etatik 21:00etara.

Sinadura horiek egiaztatzeko Udal Idazkaria egongo da gurekin bilketa egiten den bitartean. Derrigorrezkoa izango da NAN-a aurkeztea gauzak behar bezala egiteko.

93% del cumplimiento del programa electoral 2015-2019.

Share

El pasado miércoles se celebró la Asamblea Extraordinaria de La Voz del Pueblo con el objetivo de evaluar la legislatura 2015-2019 y plantear el trabajo de la siguiente.

93% por ciento del cumplimiento del programa electoral 2015-2019.

Nuestro alcalde, Loren Oliva, expuso el balance económico de la legislatura y el trabajo realizado a lo largo de estos 4 años. Una legislatura marcada por la situación económica que obligó a los Ayuntamientos vizcaínos a devolver parte del dinero recibido de la Diputación en 2016 y 2017 con lo que esta legislatura “ha durado sólo 2 años”.

Aun así, se han realizado inversiones por un total de 5,5 millones de Euros cuando en la anterior no se llegó ni a los 3,5 millones. Por destacar las más relevantes serían las rampas mecánicas de la calle Andalucía, la reurbanización de Forua, la puesta en marcha del espacio para jóvenes Talka, la remodelación de los campos de fútbol, la ampliación de la cubierta de Kukullaga, las mejoras de Bekosolo…

No podemos olvidar que en esta legislatura se ha puesto en marcha el Centro de Día y Centro de Promoción de la Autonomía para personas mayores, ha tenido lugar la ampliación del Colegio Infantil de San Antonio, se han renovado la flota de autobuses, el municipio ha sido reconocido por el Gobierno Vasco en su compromiso con el medio ambiente por la transformación a LED del alumbrado público y, como hito histórico, ha llegado la Línea 3 a nuestro municipio con un ascensor que mejora las conexiones entre los barrios.

También destacó los servicios puestos en marcha que a veces “no se ven” pero “se disfrutan”: el nuevo servicio de mediación en conflictos, el programa de ayuda a cuidadores/as de personas dependientes, el servicio de valoración psicosocial, las más de 30 personas contratadas a través de los planes de empleo, las acciones de mejora de la empleabilidad de Behargintza, las ventajas del Bono Etxebarri que dejan más de 40.000 € en el comercio local…

En total y con respecto al programa electoral presentado en 2015, se han ejecutado o están en proceso casi el 93% de las propuestas (103 acciones de 111 planteadas).

2015-19 hauteskunde programa ia %93an beteta.

Share

2015-19 legealdia ebaluatzeko eta ondorengorako lana planteatzeko helburuarekin, LVP-k Ez-ohiko Asanblada ospatu zuen pasa den asteazkenean.

2015-19 hauteskunde programa %88an beteta.

Azken 4 urteotako balantze ekonomikoa eta egindako lana aurkeztu zuen gure Alkatea den Loren Olivak. Egoera ekonomikoak markatutako legealdia bat, non 2016 eta 2017. urteetan Aldunditik jasotako diruaren parte bat itzultzeko beharra izan zuten bizkaitar Udalek, legealdia “2 urteetako iraupenarekin bakarrik” geratu delarik.

Hala ere, 5,5 milioietako inbertsioak egin dira, aurrekoan 3,5 milioietara ere iritsi ez zenean. Andaluzia kaleko arrapala mekanikoak, Foruako berrurbanizazioa, Talka gaztegunea martxan jartzea, futbol zelaien birmoldaketa, Kukullagako estalpea, Bekosoloko hobekuntzak… izango litzateke inbertsio horien artean nabarmenenak.

Ezin dugu ahaztu ezta ere, legealdi honetan “Eguneko zentrua eta pertsona nagusientzako autonomia sustatzeko zentrua” martxan jarri dela, San Antonioko haur hezkuntzako ikastetxearen haunditzea egin dela, autobus-flota berritu dela, argiteria publikoan LED teknologiara egindako eraldaketarekin ingurumenarekin erakutsitako konpromezua dela eta gure Udalerriak Eusko Jaurlaritzaren esker ona jaso duela, eta mugarri historiko bezala, 3. Linea gure udalerrira iritsi dela, auzoen arteko komunikazioa hobetzen duen igogailu bat ekarriz.

“ikusi ez” baina “disfrutatzen” diren eta martxan jarri diren zerbitzuak ere nabarmendu zituen, hala nola: gatazkentzako bitartekaritza zerbitzua, mendekotasuna duten pertsonak zaintzen dituzten pertsonentzako babes zerbitzua, balorazio psikosozialaren zerbitzua, enplegu planen bidez kontratatu diren pertsonak 30 baino gehiago izan direla, Behargintza bitartez enplegagarritasuna hobetzeko egindako ekimenak, udal merkataritzan 40.000 € baino gehiago uzteko Etxebarri Bonoaren abantailak…

2015. urtean aurkeztu zen hauteskunde programari dagokionez, proposamenen %93 bete dira edo betetzeko bidean daude (proposatutako 111etatik 103 ekintza).

Iniciada la contratación del proyecto de instalación de cubierta de los juegos infantiles del Colegio Kukullaga Infantil de Barandiaran que será utilizado como una zona de juegos cubierta más en horario extraescolar.

Share

Compromiso 49. Cubrir las comunicaciones entre el aulario y los módulos en el Centro de Infantil de Barandiaran y estudiar la posibilidad de cubrir parte del patio.

La instalación de una cubierta en la zona de juegos infantiles del Colegio Kukullaga Infantil de Barandiaran es uno de los proyectos recogidos en el Plan de Legislatura y en el Presupuesto 2019 aprobado en diciembre.

La Oficina Técnica Municipal ha iniciado el proceso para la contratación del proyecto de instalación de esa nueva cubierta, paso previo para poder licitar después las obras que se deberán llevar a cabo a lo largo de los meses de verano y así estar disponible con el nuevo curso escolar.

Con esta medida se pretende mejorar los espacios de uso libre con los que cuentan las niñas y niños del colegio de Infantil Barandiaran. Esta sería la 2ª fase de la mejora de las zonas cubiertas del propio centro que ya en septiembre de 2016 estrenó una cubierta que facilitaba la comunicación entre los tres edificios de los que consta este centro (aulario, comedor y gimnasio).

Esta medida completa las infraestructuras de juego y uso deportivo cubierto con las que cuentan los 3 centros escolares en los que se divide el Colegio Kukullaga, compromisos asumidos tanto con la dirección del centro como el AMPA Elkar a lo largo de estos años.

Además, una vez finalizada se integrará dentro del proyecto de ESPACIOS CUBIERTOS que posibilitará su uso fuera del horario extraescolar dotando al municipio de una cuarta zona cubierta de juegos infantiles (se sumaría a las del Infantil de San Antonio, parque Kukullaga y parque Amezola). Dentro de ese proyecto que facilita el uso de instalaciones cubiertas también se encuentra el frontón y los patios del Colegio Kukullaga.

Es importante recordar que se trata de una INVERSIÓN, con lo que debería ser asumida por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, que ha rehusado asumir el coste de esta intervención. El Ayuntamiento sí podrá optar a una ayuda máxima del 60% del coste de la intervención a través de la correspondiente convocatoria de subvenciones.

El total del presupuesto para la elaboración del proyecto y la instalación de la cubierta asciende a 175.000 € (IVA incluido).