Artículos: Vive ETXEBARRI Bizi

EtxebarriBus zerbitzuko flota berriztatu egiten da

14. Konpromisoa. EtxebarriBus. Bi autobus berrik herri barruko garraio zerbitzua hobetuko dute. Modernoagoak, barruan bizikletak eroatekoak eta informazio pantailekin, isilagoak eta ingurumena gehiago errespetuko dutenak.

EtxebarriBus

Irailaren 29an Etxebarriko Udalaren Udalbatzak EtxebarriBus zerbitzuaren kontratua luzatzea erabaki zuen, 2020ko maiatzaren 9ra arte.

Erabaki honek zerbitzuaren emakida duen Leintz Garraioak enpresari aukera eman dio EtxebarriBus Hiritar Garraio Zerbitzuan bi autobus berri jasotzeko.

462 niños y niñas de Etxebarri disfrutarán de las Colonias de Verano

Compromiso 57. Seguiremos trabajando en la mejora de la oferta infantil para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, mejorando los horarios los proyectos en los periodos no escolares: Ludotecas y Colonias de Semana Santa, Navidad y verano.

Una vez finalizado el proceso de inscripción y analizado el número de niños y niñas inscritas en cada uno de los programas de las Colonias de Verano de Etxebarri 2016, el Ayuntamiento de Etxebarri informa que todos los niños y niñas tienen plaza en los programas en los que se han apuntado.

20160510i-Colonias-body

Udalsarearen Berriztatze Plana

22. Konpromisua. Udalsarearen (Ur Partzuergoaren menpeko erakundea) Berriztatze Plana amaituko dugu, momentu horretatik aurrera inbertsio eta konponketa guztiak erakunde horrek egin ditzan.

Ur edangarriaren hornikuntza-sareen berritze lanak martxan hasi dira. Honekin Etxebarriko Udalak sareen eguneraketa bideratzeko Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoarekin sinatutako hitzarmenean jasotzen dena betetzen du.

urak-mini

Plan de reposición de Udalsareak

Compromiso 22. Finalizaremos el Plan de Reposición de Udalsareak (entidad que depende del Consorcio de Aguas) para que, a partir de ese momento, todas las inversiones y reparaciones las realice dicha entidad.

Ya han dado comienzo las obras de reposición de redes de abastecimiento de agua potable y que suponen dar cumplimiento al convenio firmado entre el Ayuntamiento de Etxebarri y el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia para la actualización de las redes.

urak-mini

Arrapala mekanikoen martxan jartzea.

Jarrita daude martxan Andaluzia kaleko arrapala estaliak. Etxebarrirentzako egun garrantzitsua da, goiko aldetik mugitzea askoz errazagoa izango baita hemendik aurrera.

Proiektu hori bat dator Tokiko Agenda 21 proiektuaren edukiarekin. 3. Ildo estrategikoaren barruan hauxe dago jasota: herritarren beharrizanak beteko dituen mugikortasun eraginkorra, lehiakorra, bidezkoa, osasungarria eta segurua garatzea”.   Helburu hori 3.3.4. ekintzan zehazten da: “Andaluzia kalean arrapala mekanikoak jartzeko proiektua idatzi eta eraikuntza lana egitea”. Inguru horretako oinezkoentzako mugigarritasun arazo nabariari irtenbidea emateko proposamena izan da.

San Antonio auzoko ardatz nagusian egin den esku-hartze hori bat dator 3. Linearen igogailua eraikitzearekin ere. Igogailu horrek auzoa lotuko du Metro Bilbao eta Euskotrenen geltokiekin, eta gainera, toki mailako mugigarritasuna hobetuko da, gure udalerriko hiru gune jendetsuenak lotuz.

Azpiegitura horrek bizitegi eta zerbitzu eremuko oinezkoentzako komunikazioa hobetuko du (dendak, ostalaritza, kultur etxea, jubilatuen etxea, haurtzaindegia, liburutegia, ikastetxea, institutua…).   Gainera, eremu horretan daude herriko pertsona nagusienak.

minifoto4