Artículos: En marcha · Martxan

Skate pista, aire libreko gimnasioa, Pump truck eta bizikletentzako Cross Country.

Share

42. Konpromisoa. Prozesu parte-hartzaile baten bitartez Bekosoloko zabaltze-eremua kirol urbanoetara eskainiko dugu: Skate pista, aire zabaleko gimnasioa, bizikleta pistak.

Skate pistaz eta aire libreko gimnasioaz gain, Bekosoloko lurzati-okupazioak Pump Truck zirkuitoa eta bizikletentzako Cross Country zelaia izango du , baita Voley pista eta Hondartzako Eskubaloia.

Esleitu da Bekosoloko lurzati-okupazioaren birmoldaketa lanen azken zatia, honek erabilera libreko espazioa eta aldi berean zuzendua duen gune zabala irekiko du , nerabe eta gaztetxoei zuzendua batik bat, bertan euren aisialdian kirolaz gozatzeko aukera izango dute.

Gogorarazten dugu lurzati hau Eusko Jaurlaritzak etorkizunean eskola publikoari lotutako beharretarako aurreikusita daukala. Momentuz eta kontuan izanik erakunde honen aldetik epe labur/erdira honen beharrik ez dela aurreikusten, ez dago lurzati hau erabiltzeko inolako eragozpenik.

Lurzati honen erabileraren inguruko parte-hartze prozesuaren ondorioz eta definitu ziren akzio hauek burutzeko aurrekontu partida egokia ezarrita, datozen hilabeteotan honako lanak burutuko dira:

 

 

Pump Truck zirkuitoa. Zirkuito itxia da, oztopoekin, kurbekin eta badenekin, bizikletak, skateak edo patinak erabiltzeko oso egokiak. Guztira 900 m2ko azalera beteko du eta adin guztiei eta maila guztiei egokitzen den espazioa da. Ibilbideak 170 mko luzera du eta 30erabiltzaile har ditzake aldi berean.

Cross Country pista. Pista hauek Mountain Bike bizikletentzako diseinatzen dira bereziki, oztopo naturalak edo artifizialak gainditu behar izaten dira. Ibilbideak 500 m inguru dauzka eta guztira adin guztietako 60 eta 100 rider hartzeko gaitasuna dauka.
Voley eta Hondatzako Eskubaloiko pista. Pista honek 600 m2 azalera izango du eta hondartzako voley pista gisa erabiliko da, hondartzako eskubaloirako ere erabili daitekeen arren.
Aurreko guztiari skate pistaren birmoldaketa eta eguneraketa ere gehitu behar zaio, izan ere erabilgarri dago honezkero, horretaz gain lehendik dagoen aire libreko gimnasioa ere erabilgarri dago.

Akzio hauen bitartez erabilera libreko azpiegiturak jarriko dira martxan, herritar guztientzako eta bereziki nerabe eta gaztetxoentzako, guztiak aisialdiari eta bereziki kirolari lotuak.

Skate pistaz gozatu daiteke honezkero

Azken aste hauetan skate pistaren konponketa burutu da , Bekosolo Parkeko partzela-okupazionalean kokatua.

Hauek dira burututako lanak:

1. Minihalf pipe-a konpontzea.
2. Egungo materiala aprobetxatuz aldez aurretik egon diren moduloak birkokatzea..
3. Sarrera metalikoen konponketa, hauen ordez, hormigoizko sarrerak jartzea.
4. Erdiko duna eraikitzea.
5. Quarter-a eraikitzea ( 6 metro radio 2, 1´20 (2 modulo).
6. Skatepark-a margotzea.
7. Slappy-ak jartzea eta kajoia birkokatzea.

Ampliación de la cubierta del Colegio Kukullaga ikastetxeko alde estalia zabalkuntza

Share

Compromiso 52. Estudiar con el Dpto. de Educación la posibilidad de mejorar la cubierta del patio del colegio Kukullaga y evitar la entrada de agua por los laterales.

El Ayuntamiento ha iniciado el proceso para la contratación de la obra de ejecución de cubierta en el espacio situado entre el edificio principal y la pista cubierta y la protección de los laterales de la misma por los que entra agua en días de lluvia, en el CEIP Kukullaga.

Se trata de una intervención en el patio del CEIP Kukullaga de Etxebarri en la zona que separa el edificio existente con el patio cubierto y el frente de la entrada principal del mismo en forma de “L”.

Según el diseño del proyecto, esa ampliación de la zona cubierta se lleva a cabo mediante pórticos ejecutados con estructura metálica y tres cubiertas en diferentes niveles acabadas en policarbonato transparente y chapa grecada de color negro.

La instalación “abraza” al edificio y además de ampliar la zona cubierta mejora la comunicación de la pista cubierta actual con los accesos al edificio (tanto el principal como el secundario), los vestuarios, baños y la zona que habitualmente ocupa el público.

Protección de los laterales de la pista.

A su vez, el proyecto también establece el cerramiento de dos de los lados de la pista cubierta que pasaría a ser una pista semi-cerrada. Concretamente serían las fachadas que dan al exterior del colegio, a fin de impedir la entrada de agua al mismo. Esta piel de policarbonato se colocará por la cara interior del fachada existente, rematándose con una bandeleta a modo de vierte aguas y protección de la cabeza del muro de hormigón armado existente.

Esta intervención se pretende llevar a cabo en los meses de verano y el presupuesto de licitación es de 159.510 € + IVA. Para esta inversión que mejora las condiciones del Colegio Kukullaga se solicitará subvención al Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

 

52. Konpromisoa. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin aztertuko ditugu Kukullaga Ikastetxeko patioaren estalkia hobetzeko eta alboetatik ura sartzea ekiditeko aukerak.

Udalak kontratazio prozesua abian jarri du Kukullaga HLHI eraikinean, estalpea egiteko obra kontratazioa gauzatzeko, eraikuntza nagusiaren eta alboetako babesen artean, izan ere bitarteetatik ura sartzen baita.

Etxebarriko Kukullaga HLHI eraikineko jolastokian gauzatuko da lan hau, eraikina eta patio estalia banatzen dituen zonaldean eta eraikin honen sarrera nagusiko aurrealdean dagoena, “L” forma duena.

Proiektuaren diseinuaren arabera, estalpearen handitzeko lana metalezko egitura duen portikoek osatzen dute eta hiru estalpe ditua maila desberdinetan polikarbonato gardenez eta txapa grekatu beltzez bukatuak.

Instalazioak eraikina “besarkatzen” du eta zonalde estalia handitzeaz gain gaur egungo pista estaliaren eta erakinaren sarbideen arteko komunikazioa hobetuko du ( bai nagusiarekikoa, bai bigarrenarekikoa), aldagelak, bainugelak eta erabiltzaileek bete ohi duen espazioa.

Pistaren alboak babestea.

Era berean, proiektu honek pista estaliaren bi alde ixtea ere aurreikusten du, ondorioz, pista erdi-itxia bihurtuko litzateke. Hain zuzen ere , ikastetxearen kanpoaldera begira dauden azalak dira estaliko dira, ura bertatik sartzea saihestu nahi baita. Polikarbonato azal hau, egungo eraikinaren azalaren barrualdean jarriko da , bandeleta baten bidez bukaera emango zaio leiho-isurki gisara eta gaur egungo hormigoi armatuko hormaren burua babesteko helburua du.

Lan hau udako hilabeteetan burutuko da eta lizitazio-aurrekontua 159.510 + BEZ izango da. Kukullaga ikastetxearen baldintzak hobetuko dituen inbertsio hau aurrera ateratzeko Euskao Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari diru-laguntza eskatuko zaio.

Servicio de Mediación en conflictos vecinales | herritarren arteko gatazketan Bitartekaritza zerbitzua

Share

El Ayuntamiento de Etxebarri pone en marcha un Servicio de Mediación en conflictos vecinales.

Liderado por los Servicios Sociales del Ayuntamiento y en colaboración con la Comisión Socioeducativa que trabajo en el marco del Plan de Convivencia de Etxebarri, se pone en marcha un nuevo servicio que pretende ser una herramienta de mediación en la resolución de conflictos vecinales.

La mediación es una forma dialogada de abordar los conflictos que busca que las partes implicadas puedan llegar a acuerdos que puedan resultar satisfactorios para ambas partes. El proceso está acompañado por profesionales de la mediación que ayudarán a resolver los conflictos planteados.

El Servicio pivota sobre 5 principios fundamentales: voluntariedad, flexibilidad, confidencialidad, neutralidad y respeto al marco legal. Está abierto a toda la ciudadanía y se puede acudir a él para solucionar los siguientes tipos de conflictos:

 • Conflictos vecinales: ruidos, elementos comunes, animales, olores, malas relaciones, etc…
 • Conflictos derivados del uso del espacio público: uso del espacio, gestión del espacio…
 • Conflictos familiares en casos de no ruptura.

La Fundación Gizagune es la adjudicataria del servicio y ya se ha puesto en contacto con las diferentes áreas municipales, administradores de comunidades de vecinos/as y entidades sociales para dar a conocer este nuevo servicio.

En el año 2018 se inicia como proyecto piloto y concluirá con la elaboración de un mapa de conflictos que ayude a identificar patrones y pautas que se puedan prevenir.

El horario de atención directa será los miércoles de 10:00 a 14:00 en el primer piso del Ayuntamiento. Es necesario concertar cita bien a través del teléfono 603 409 275 (operativo de lunes a viernes), bien a través del mail bitartekaritza@etxebarri.eus

Etxebarriko Udalak herritarren arteko gatazketan Bitartekaritza zerbitzu bat jarri du martxan.

Udaleko Gizarte Zerbitzuek herritarren arteko gatazketan bitartekaritza egiteko zerbitzu bat eramango dute aurrera, Hezkuntza eta Gizarte batzordearen laguntzarekin, Etxebarriko Elkarbizitza Planaren esparruan.

Bitartekaritzaren sistema gatazkak konpontzeko bide bat da, elkarrizketan oinarritutakoa. Helburua da inplikatutako pertsonek akordioak adostea, alde guztientzako onurak bilatuz.  Prozesu horretan bitartekaritzan adituak diren langileek emango dute laguntza, planteatzen diren gatazkak konpontzeko.

Zerbitzu hau oinarrizko 5 printzipiok eusten dute: boluntariotasuna, malgutasuna, konfidentzialtasuna, neutraltasuna eta lege- markoarekiko errespetua. Herritar guztientzako izango da eta mota honetako gatazkak konpontzera bideratuta egongo da:

 • Auzokideen arteko gatazkak: Zaratak, elementu komunak, animaliak, usainak, harreman txarrak…
 • Eremu publikoaren erabileraren ondoriozko gatazkak: eremuen erabilera, eremuen kudeaketa…
 • Familia arteko gatazkak, haustura kasuak ez direnak.

Gizagune Fundazioari esleitu zaio zerbitzua eta harremanetan jarri da dagoeneko udal sailekin, auzokideen erkidegoen administrariekin eta gizarte erakundeekin, zerbitzuaren berri emateko.

2018an proiektu pilotu berri bat jarri da martxan eta amaitu orduko gatazka-mapa bat burutzea da asmoa, saihestu daitezkeen irizpide eta patroiak identifikatzen laguntzeko.

Zuzeneko arreta emateko ordutegia asteazkenetan izango da, 10:00etatik 14:00etara, Udaletxeko lehenengo solairuan. Hitzordua lotu behar da aldez aurretik, 603 409 275 telefonora deituz (astelehenetik ostiralera), edo e-posta bidez (bitartekaritza@etxebarri.eus).

Garbiketa zerbitzua

Share

BIDEAK, ESTOLDA-ZULOAK ETA ISURGUNEAK GARBITZEKO ZERBITZUA

“GMSM Medioambiente S.A. – Fomento de Construcciones y Contratas S.A. – Valorización y Tratamiento de Residuos S.A” ABBE-a ( aldi baterako enpresa-elkartea) izango da “Bideak, estolda-zuloak eta isurguneak Garbitzeko Zerbitzua”ren adjudikazioduna Etxebarri udalerrian datozen 8 urteetan.

Zerbitzu berritzailea den hau, urtean 683.472 euroren truke adjudikatu da. Era honetan duela hilabeteak hasi zen prozesua itxi da , aktuazio berriak ,zerbitzu modernoagoa eta hobekuntzak aurreikusten zituen baldintza pleguen lanketa hain zuzen,bi enpresa aurkeztu zirelarik.

limpieza

Hobekuntzetako bat zera da, pleguetan ,ezarritako 5 mailatik 3 mailara pasatzen dela pleguetan, honek esan nahi du udalerria oso osorik astelehenetik ostiralera garbituko dela, hau da, astean 5 egunetan, zonalde batzuk astelehenetik larunbatera eta beste batzuk egunero. Hobekuntza hau honako hauetan ezarriko da:  eskuz erratzatzea, mekanikoki erratzatzea eta baldeoak.

Legizamon Industrialdean kokatutako 250m2 ko eraikina alokatzea proposatzen dute, establezimendu zuzen gisa. Era honetan hutsik geratuko dira orain arte Bekosolo Parkean eta Zintururin erabiltzen zituzten espazioak.

Zerbitzu berria martxan jartzearekin beste hobekuntza bat etorriko da maiatza aldera, neguko bidezaintza eta larraildietako aktuazioak:

• ABBEak elurteei aurre egiteko plan zehatza aurkezten du, giza baliabideen eta materialen deskripzioa eginez, eta zerbitzuaren barne sartuko direnak:

 • Kamioi zisterna kutxilladuna.
 • 4×4 ibilgailua elurra kentzeko palarekin , ABBE aren jabetza dena.
 • Elurra kentzeko kutxilla berria erratza pasatzeko makinaren osagarri gisa.
 • Gatza zabaltzeko makina.
 • Elurra kentzeko makina mekanikoak eta bi eskuz erabiltzekoak , ABBEren jabetza direnak.

Beste baliabide batzuk gehituko genituzke gaur egungoetara, xurgagailu eta erratza motor bidezkoa, hotsgabetze Kitarekin, haizagailu elektrikoak,espaloiak garbitzekoak moto bidezkoa eta hotsgabetze Kitarekin, besteak beste.

Iraunkortasuna eta Hobekuntza etengabea…

Aurkeztutako ekipoen zaraten eraginei eta iraunkortasunari buruz, erratza eta espaloiak gabitzekoa hotsgabetze kitarekin datoz prestatuta eta haizagailu elektrikoak eta inspekzioko ibilgailua Euro 6 da, ekologikoagoa.

Komunikazio plana eta herritarrak kontzientziatzea…

Udaeltxetik beren partea egiten dute, baina Etxebarri garbi eta osasuntsu mantenzea, guztion ardura da.

Enpresak zenbait puntu proposaten ditu komunikazio plana eta herritarrak kontzientziatzeari dagokionez, herritarrak birziklaiaz eta bideen garbiketaz kontzientziatzeko asmoz, paperontzien eta edukiontzien erabilera egokiaz hain zuzen ere.
Helburu berarekin, “FCC-GMSM-VTR” ABBEak zerbiztu berria martxan jarri aurretik zenbait kontzientziazio kanpaina burutuko ditu herritarrei zuzenduak , honen bidez merkatariak inplikatu nahi dira. Era berean, eta planaren helburuak bete asmoz, ETXEGARBI marka sustatuko da eta ingurumen-formazio gela bat irekiko da.

 

 

 

Eraginkortasun energetikoa

Share

24. Konpromisoa. Eraginkortasun energetikoa kale-argiztapenean.

LED teknologia, potentziaren kontrola eta presentzia detektagailuekin osatuta, kale-argiztapen sistema publiko energetikoki eraginkorra eta jasangarria ezarriko dugu. Udalak kontsumitutako energiaren %100a jatorri berriztagarria izatea bermatuko da.

Etxebarriko Udalak jakinarazten du energia zerbitzuen kontratua lizitaziora aterako duela. Honen helburu nagusia argiztapen publikoa energetikoki  efizientea eta iraunkorra izateko  sistema ezartzea da. Abantailak ingurumen arloko hobekuntzak dira, CO2aren murrizketa eta hobekuntza ekonomikoa lortzea energia kostuak doituz egungo araudia kontuan izanda. Udalerriak, EVE (Ente Vasco de Energía) proeiktuarekin elkarlanean, konpromisoa hartzen du 2020rako energia kontsumoa %20an jeisteko eta bukaerako kontsumoaren %20a energia berriztatzaileetatik eratorria izan dadila, era honetan negutegi efectua eragiten duten gasak saihestuz  eta udalerriko argiztapenaren kalitatea hobetuz.

image002-1

Gure abiapuntua ez da zerotik hasten, aldez aurretik armairuen hobekuntzak egin genituen, fluxu-korrugatuaren instalazioa, lan berrietan argiztapen efizientea jarri eta ordezkatu, Forua, Galicia, Bekosoloko sarbidea etabarretan egin den bezala.Kontratautako potentziak doitu dira eta kontsumoaren ordu-tarteak aldatu egin ditugu Udaltalde 21 proiektuarekin elkarlanean.
Prozesuaren aurretik energia arloko auditoria egin zen, udalerrian dauden hobetzeko puntu kritiko edo ilun agertzen diren argiztapen-mapa batean jaso ziren eta interbentzioa egingo da.Auditoria horren bitartez pleguak lizitariora ateratzea erabaki zen lau prestazio nagusirekin, hain zuzen ere enpresa adjudikaziodunari eskatuko zaiona:

1. Energia kudeaketa:  instalazioen eskaeraren hornikuntza elektrikoa, kontsumitutako energiaren kostua barne.
2. Mantenua: agiztapenaren instalazio erabatekoa bermatu.
3. Berme Osoa: kontratuaren iraupenean apurtutako elementu guztien ordezkatzea edo konponketa.
4. Hobekuntza lanak eta instalazioen berritzea: auditoriak berak ezarri zituenak izango lirateke, Udalak, Berrikuntza Planaren bitartez dinamizatu ziren parte-hartze prozesu desberdinetan proposatutakoak. Guztiak daude lehiaketako pleguetan.

Pleguak

Hobekuntza edo inbertsio lan horiek, oinarrian, led argi bidez ordezkatuko diren 950 puntu daude, gabonetako argiztapenari buruz, udalaren jabetza direnak eta enpresak berak jarritakoak izango dira ordezkatze batzuk eginez. Oinezko bideetan ere argiztapena gehituko da ( udaltzaingoak identifikatuta), presentzia bidezko sentsoreen bidez indartu nahi da , hauek potentzia handitzen dute pertsonak hurbiltzen diren neurrian. Beste zenbait puntutan ere hobekuntzak aurreikusten dira,Bekosoloko eta Zintuduriko  kirol-instalazioetan baita ingurukoetan ere, Bekosoloko skate pistetan,gimnasiako pistetan,…hauetan zenbait foko jarriko dira  pertsonak hurbiltzean indartu egingo direnak. San Antonio eta San Esteban Etorbideetako  argi puntu iztiak aldatuko dira, errotondan hasi eta elizaraino eta San Antonio sarreran ,herriko sarrerak baitira. Kontuan hartuko dira beste zenbait zonalde industrialdeak, zubiak etabarrekoak eta azkenik udalerriaren kalitatea hobetzen lagunduko duten argiztapen-errefortzuak.

Kontratuaren iraupena 10 urtekoa izatea aurreikusten da eta lizitazio prezioa 270.000 eurokoa izango da, honen baitan kontuan izango da kudeaketaren balorazioa teknikoa, mantenuaren balorazioa, babes osoaren balorazioa eta hobekuntzen eta berriztatzeen hobekuntzen balorazio teknikoa, hauxe baita interbentzio-eremu nagusia.