Artículos: Posicionamiento · Jarrera

Gure taldea dagokion publizitate-espaziotik %20a utzi egiten du.

Share

Udalak alderdi politikoek erabiltzeko jartzen dituen publizitate espaziorako panelak, azkeneko udal hauteskundeen araberako banaketa nolakoa izan behar duen markatzen du Hauteskunde Legeak.

Etxebarriren kasuan panel bakoitzaren %70a dagokio LVP-ri, %10a EH Bilduri, beste %10a EAJ-PNV-ri, %6 PSE-EE eta %2a PP-ri

Gure taldeak, dagokion espazioaren zati bat beste alderdiek erabili dezaten uztea erabaki du, horrela hauteskunde espazio hauek modu egokian erabiliak izan daitezen errazteko.

Gainera, oraingoan, Udal, Foru eta Europar hauteskundeetan bozkatu behar da, eta honek parte-hartzen duten alderdi kopurua handitu egingo du, eta beraz publizitatea ere bai.

Honekin lotuta, baimendu gabeko beste espazio publikoak hauteskunde publizitatearentzako erabiliak izan ez daitezen eskatzen dugu, hala nola erabilera publikoko panelak, hiri-altzariak, hormak…

Hau guztia, datorren maiatzaren 26an etxebarritarrak askatasunez eta arduraz bozkatu dezaten errazteko.

 

Nuestro grupo cede un 20% de su espacio publicitario al resto de partidos.

Share

La Ley Electoral indica el modo en el que deben repartirse los espacios electorales de los paneles que pone el ayuntamiento a disposición de los partidos para la publicidad electoral según los resultados electorales de las últimas elecciones municipales.

En el caso de Etxebarri a LVP le corresponde el 70% de cada cartel, a EH Bildu un 10% a EAJ-PNV otro 10%, PSE-EE 6% y PP 2%.

Nuestro grupo ha tomado la decisión de ceder parte del espacio para que otros grupos pueden ubicar sus carteles y favorecer que se utilicen de manera adecuada estos espacios electorales.

Además, en estas elecciones hay que votar a las municipales, forales y también europeas lo que aumenta el número de partidos y, por tanto, publicidad.

En esta línea pedimos que no se utilicen otros espacios públicos no autorizados para la publicidad electoral como los paneles de uso público, mobiliario urbano, fachadas…

Todo para favorecer que los/as etxebarritarras voten en libertad y responsabilidad el próximo 26 de mayo.

 

 

 

¡¡751 firmas! ¡Y 1000 gracias!! – 751 sinadura!! eta 1000 esker!!

Share

¡¡Entre todos/as lo hemos conseguido!!

Gracias a estos avales, el Grupo Independiente La Voz del Pueblo podrá participar en la próximas elecciones que se celebrarán el 26 de mayo.

Esto nos anima a seguir trabajando en el programa electoral que se presentará antes de las elecciones y en el que han participado más de 200 personas, priorizando y aportando soluciones e ideas para mejorar Etxebarri.

¡¡MIL GRACIAS!!
————————–———————–
Guztion artean lortu dugu!!

Abal hauek jaso ondoren, La Voz del Pueblo Talde Independienteak hurrengo Maiatzaren 26an ospatuko
diren Udal-hauteskundeetan parte hartu ahal izango du.

Horrek hauteskunde-programan lan egiten jarraitzera animatzen gaitu. Programa horretan 200 pertsona baino gehiago hartzen ari da parte, Etxebarri hobetzeko neurri eta ideien ekarpenak egin eta lehentasunak adieraziz.

MILA ESKER!!

Etxebarritarras de “los/as que se mojan” – “Bustitzen” diren etxebarritarrak

Share

Somos parte del grupo independiente La Voz del Pueblo, etxebarritarras que antes de participar en este grupo ya trabajábamos por conseguir el mejor Etxebarri posible.

Personas comprometidas, con experiencia, vecinos y vecinas de “los/as que se mojan”, pero sobre todo, personas con mucha ilusión y con ganas de seguir trabajando por el pueblo en el que vivimos y al que queremos.

La Voz del Pueblo talde independienteko kide batzuk gara, etxebarritarrak, eta Etxebarri onena lortzearen alde lan egiten genuenak eta horretan jarraitzen dugunak taldean parte hartu baino lehen.

Pertsona konprometituak, esperientzadunak, “bustitzen” diren bizilagunak, baina gehienbat, bizi garen eta maite dugun herriaren alde lanean jarraitzeko ilusio eta gogo handia duten pertsonak.

PARTE HARTU – PARTICIPA

Share

PARTICIPA PARA CONSEGUIR
EL MEJOR ETXEBARRI POSIBLE

En La Voz del Pueblo se practica a diario la participación ciudadana, a través de un amplio grupo de personas que trabajan en distintas áreas, con el único objetivo de seguir mejorando Etxebarri. Fruto de ese trabajo, son muchas las iniciativas y actuaciones que se proponen y ponen en práctica gracias a nuestros/as representantes en el Ayuntamiento.

En este momento y de cara a la legislatura 2019-2023 queremos que nos ayudes a elaborar nuestra propuesta de trabajo y por eso te proponemos rellenar la siguiente encuesta con IDEAS y OPINIONES.

ENCUESTA

 

 

AHALIK ETA ETXEBARRI HOBERENA LORTZEKO
PARTE HARTU EZAZU

“La Voz del Pueblo”-n egunero lantzen dugu herritarren parte hartzea, Etxebarri hobetzen jarraitzeko helburu bakarrarekin, arlo ezberdinetan lan egiten duen pertsona talde zabal baten bidez. Lan horren ondorioz, Udaletxean ditugun gure ordezkarien bidez asko dira proposatzen eta aurrera ateratzen diren ekimenak.

Une honetan, eta 2019-2023 legealdiari begira, gure lan proposamena garatzen laguntzea nahi dugu eta horregatik kolaboratzeko hurrengo inkesta betetzea proposatzen dizugu.

INKESTA