Monthly Archives: diciembre 2018

BOLETÍN INFORMATIVO n63.

Share

¡¡Feliz Navidad, y que el 2019 solo traiga buenas noticias!!

CONGELACIÓN DE IMPUESTOS DE CARA A 2019

Pudiera parecer que esta legislatura ha durado sólo 2 años. Si en 2016 y 2017 todos los Ayuntamientos de Bizkaia teníamos que devolver parte del dinero que nos tocaba por una mala previsión del Gobierno Vasco, resulta que en 2018 y 2019 aumentan los ingresos de los que disponen los Ayuntamientos y Diputaciones.

¿Quizás que las elecciones estén a la vuelta de la esquina es una razón para ello?

La cuestión es que con esta situación entendemos que no debemos exigir un mayor esfuerzo fiscal y por eso, de cara a 2019, nuestro grupo con la abstención del resto de partidos ha conseguido que, de manera general, se congelen los impuestos para el próximo año. 

REURBANIZACIÓN CALLE SANTAMARINA

Tras el correspondiente proceso de participación y contratación, ya se han iniciado las obras que mejorarán la urbanización de la calle Santa Marina. Una mejora del espacio público, la accesibilidad y la comodidad con nuevos aparcamientos, mejora de las aceras, la iluminación y la conexión entre esa calle y el paseo de la Casa de Cultura. Además, se mejorarán las escaleras de la trasera de viviendas de la calle Andalucía.

EL COLEGIO KUKULLAGA YA TIENE PATIO CUBIERTO

Era obvio que la cubierta del nuevo colegio Kukullaga era escasa y, para colmo, cuando llovía se mojaba prácticamente la mitad del patio. El Gobierno Vasco (Dpto. de Educación) denegó la solicitud de la dirección, la asociación de padres/madres y el Ayuntamiento, diciendo que, más o menos, eso era un “lujo”.

Nosotros/as pensamos que, más bien, era una necesidad que se podría haber hecho correctamente en el momento de la construcción del centro, como ya se solicitó. Dada esa necesidad ha sido el Ayuntamiento el que ha tenido que asumir esa inversión que ha supuesto un coste de 193.000 € (IVA incluido) y que aumenta en 480 m2 el espacio cubierto y la protección de las fachadas laterales por las que entraba la lluvia y el frío. El Ayuntamiento solicitará subvención que como máximo será del 60% del coste. Eso sí, los/as etxebarritarras estamos asumiendo un coste de al menos el 40% que no nos corresponde ya que es una inversión que debiera ser asumida íntegramente por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

EGETIAGA URIBARRI, UNA CALLE DISEÑADA ENTRE TODOS/AS

Nuestro equipo en el Ayuntamiento lideró un proceso participativo para decidir entre todos/as el futuro de la calle Egetiaga Uribarri. Gracias a la colaboración y participación de vecinos/as, comerciantes y hosteleros/as de la zona ya se ha definido el proyecto y en breve se iniciará el proceso de contratación de las obras que cuentan con un presupuesto de 325.000 €.

LA TECNOLOGÍA LED Y EL COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

Hemos recibido críticas por el obligado cumplimiento de la normativa europea, las hemos escuchado, hemos mejorado el alumbrado en muchos puntos y lo seguiremos haciendo donde sea necesario y es que ser respetuosos/as con el Medio Ambiente exige esfuerzos.

La contaminación lumínica en nuestro municipio ha descendido notablemente con el cumplimiento de la nueva normativa sobre iluminación que impone la Unión Europea. Este hecho supondrá un reconocimiento a nuestro municipio por parte del Ente Vasco de la Energía (Gobierno Vasco) por el compromiso en lo que se denomina “Transición Energética”.

Aprovechando este proyecto se están mejorando algunos aspectos de la iluminación de nuestro municipio: puntos negros que se habían detectado (camino de piedras, plazas, parque Bekosolo…), seguridad en los pasos de peatones, mejora de las luces de Navidad, entradas al municipio, iluminación de pistas polideportivas, pista de petanca… pero lo mejor es la reducción del impacto medioambiental: el ahorro de emisiones de CO2, que se estima en 206,32Tn, equivalente a 5.300 árboles plantados.

Boletín completo en PDF aquí.

63. INFORMAZIO BULETINA

Share

Eguberri on, eta 2019ak berri onak ekarri ditzala bakarrik!!

2019RA BEGIRA ZERGEN IZOZKETA

Legealgi honek bakarrik urte bi izan dituela dirudi. Eusko Jaurlaritzak egindako aurreikuspen txar baten ondorioz 2016 eta 2017an Bizkaiko Udaletxe guztiek tokatzen zitzaigun diruaren parte bat itzuli behar izan bagenuen, badirudi 2018 eta 2019an Udal eta Aldundiek izango ditugun diru sarrerek gora egingo dutela.

Agian, hauteskundeak gertu direla izan daiteke horren arrazoietako bat?

Kontua da, egoera horrekin etxebarritarrei esfortzu handiago bat eskatzearen arrazoia ez dugula ikusten, eta horregatik, 2019rako, gure taldeak, gainontzeko alderdien abstentzioarekin, hurrengo urteko  zergak orokorrean izoztu daitezen lortu duela.

SANTAMARINA KALEKO BERRURBANIZAZIOA

Zegokion parte-hartze eta kontratazioaren ondoren, Santa Marina kaleko urbanizazioa hobetuko duten lanak hasiak dira. Ingurune publikoan, irisgarritasunean eta erosotasunean nabarituko den hobekuntza da hau, aparkaleku berriekin, ezpaloien hobekuntzarekin, argiteriarena eta kale honek kultur etxearekin duen konexioan egindako hobekuntzak bitarteko. Gainera, Andaluzia kaleko etxebizitzen atzean dauden eskailerak berriztatu egingo dira.

KUKULLAGA IKASTETXEAK PATIO ESTALIA DU DAGOENEKO

Nabaria zen Kukullaga ikastetxeko estalpea eskasa zela, eta gainera, euria egiten zuenean patioaren erdia bustitzen zela ia. Zuzendaritzak, guraso elkarteak eta Udalak egindako eskakizunari ezezkoa erantzun zion Eusko Jaurlaritzak (Hezkuntza Saila), hori “luxu” bat zela gutxi gora behera esanez.

Aldiz, guk eraikina egin zenean ondo erantzun eta konpondu zitekeen behar bat zela uste genuen, horrela eskatua izan bait zen gainera. Behar hori egonda, inbertsio hau Udaletxeak hartu behar izan du bere gain; 193.000 €-ko kostua suposatu duena (BEZ-a barne) eta 480 m2 -tan haunditzen duena gune estalia, euria eta hotza sartzen ziren alboetako hormetako babesa ere haundituz.

Koste osoaren %60-a gehienez izango den dirulaguntza eskatuko du Udalak. Hori bai, argi geratu behar zaigu Etxebarritarrok ez dagokigun %40ko kostua gure gain hartzen ari garela, inbertsio hau Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak hartu beharko bait luke bere gain eta bere osotasunean.

 

EGETIAGA URIBARRI, GUZTION ARTEAN DISEINATUTAKO KALEA

Guztion artean Egetiaga Uribarri kalearen etorkizuna erabakitzeko prozesu parte-hartzaile baten lidergoa bere gain hartu zuen udaletxeko gure taldeak. Inguru horretako bizilagun, merkatari eta ostalarien elkarlana eta parte-hartzeari esker proiektu bat zehaztu da dagoeneko, eta laster, 325.000€ko aurrekontua duten lanen kontratazioari ekingo zaio.

 

LED TEKNOLOGIA ETA INGURUMENAREKIN KONPROMEZUA

Kritikak jaso ditugu derrigorrez bete beharreko europar araudia betetzeagatik, baina ala ere, kritika horiek entzun eta herriko puntu askotan argiteria hobetu egin dugu, eta beharrezkoa den lekuetan ere hobetzen jarraituko dugu, zeren ingurumenarekin adeitsua izateak esfortzuak eskatzen ditu.

Europear Batasunak inposatzen duen argiteriari buruzko araudi berria betetzeak gure herrian argi kutsadura nabarmenki jeistea ekarri du. Honek, Energiaren Euskal Erakundeak (Eusko Jaurlaritza) egindako errekonozimendu bat ekarriko dio gure Udalerriari, “Trantsizio energetikoa” deritzanarekin erakusten duen konpromezuagatik.

Proiektu hau aprobetxatuz, argiteriarekin lotutako hainbat gai hobetu dira gure udalerrian: detektatuak zeuden gune ilunak (harri bidean, enparantzak, Bekosolo parkea…), oinezkoen pasabideetako segurtasuna, Eguberriko argien hobekuntza, udalerrirako sarbideetan, kirol pisten argiterian, petankako pistetan… baina hoberena, ingurumenaren gaineko inpaktuaren txikiagotzea: CO2 isurpenen beherapena, 206,32 Tonetan estimatzen dena, 5.300 zuhaitzen landaketaren baliokide da.

 

Buletin osoa PDF fitxeroan, hemen.