Daily Archives: 2018-06-15T16:28:46+00:000000004630201806

Pista de skate, gimnasio al aire libre, Pump truck y circuito Cross Country para bicicletas

Share

Compromiso 42. Vincular la parcela de ampliación de Bekosolo a deportes urbanos a través de un proceso participativo: pista de skate, gimnasio al aire libre, pista de bicicletas…

Además de la pista de skate y el gimnasio al aire libre, la parcela dotacional de Bekosolo contará con circuito de Pump Truck más Cross Country para bicicletas y pista de Voley y Balonmano Playa.

Se ha adjudicado la última parte de las obras de remodelación de la parcela dotacional de Bekosolo que supondrá disponer de un nuevo espacio de uso libre dirigido, sobre todo, a adolescentes y jóvenes en el que podrán disfrutar del deporte en su tiempo de ocio.

Recordamos que esta parcela está reservada para futuras necesidades de la escuela pública que pueda plantear el Gobierno Vasco. De momento y dado que en el corto/medio plazo no se han planteado necesidades por parte de esa institución no hay problema en hacer uso de la parcela.

Tras el proceso participativo que se llevó a cabo para definir los usos de esa parcela y con la oportuna disposición presupuestaria para llevar a cabo las actuaciones que se definieron, las intervenciones que se van a llevar a cabo en los próximos meses son:

Circuito de Pump Truck. Se trata de un circuito cerrado con obstáculos, curvas y badenes ideales para bicicletas, skates y patines. Ocupará una superficie aproximada de 900 m2 y está diseñado para dar cabida a todas las edades y niveles. El recorrido ronda los 170 m de longitud y puede albergar a 30 usuarios/as a la vez.
Pista de Cross Country. Este tipo de pistas se realizan específicamente para bicicletas de Mountain Bike, que tienen que sortear obstáculos naturales o bien artificiales. El recorrido ronda los 500 metros de longitud y da cabida a entre 60 y 100 riders de todas las edades.
Pista de vóley y balonmano playa. Ocupará un espacio de casi 600 m2 y se utilizará como pista de vóley playa, aunque también podrá ser utilizada como pista de balonmano playa.
A esto hay que añadir la remodelación y actualización completa de la pista de skate que ya está disponible y del gimnasio al aire libre que ya existe en esa parcela.

Con estas actuaciones se ponen a disposición de la ciudadanía en general y de adolescentes y jóvenes en particular nuevas infraestructuras de uso libre para el aprovechamiento del tiempo de ocio vinculado al deporte.

Ya se puede disfrutar de la pista de Skate

En las últimas semanas se han llevado a cabo una actualización de la pista de skate situada en la parcela dotacional del Parque Bekosolo.

Estas son las tareas llevadas a cabo:

1. Arreglo minihalf pipe.
2. Reubicación de los módulos ya existentes aprovechando material actual.
3. Arreglo de entradas metálicas, sustituidas por entradas de hormigón.
4. Construcción duna central.
5. Construcción quarter 6 metros radio 2, 1´20 (módulos 2).
6. Pintura skatepark.
7. Colocación de Slappys y reubicación del cajón.

Skate pista, aire libreko gimnasioa, Pump truck eta bizikletentzako Cross Country.

Share

42. Konpromisoa. Prozesu parte-hartzaile baten bitartez Bekosoloko zabaltze-eremua kirol urbanoetara eskainiko dugu: Skate pista, aire zabaleko gimnasioa, bizikleta pistak.

Skate pistaz eta aire libreko gimnasioaz gain, Bekosoloko lurzati-okupazioak Pump Truck zirkuitoa eta bizikletentzako Cross Country zelaia izango du , baita Voley pista eta Hondartzako Eskubaloia.

Esleitu da Bekosoloko lurzati-okupazioaren birmoldaketa lanen azken zatia, honek erabilera libreko espazioa eta aldi berean zuzendua duen gune zabala irekiko du , nerabe eta gaztetxoei zuzendua batik bat, bertan euren aisialdian kirolaz gozatzeko aukera izango dute.

Gogorarazten dugu lurzati hau Eusko Jaurlaritzak etorkizunean eskola publikoari lotutako beharretarako aurreikusita daukala. Momentuz eta kontuan izanik erakunde honen aldetik epe labur/erdira honen beharrik ez dela aurreikusten, ez dago lurzati hau erabiltzeko inolako eragozpenik.

Lurzati honen erabileraren inguruko parte-hartze prozesuaren ondorioz eta definitu ziren akzio hauek burutzeko aurrekontu partida egokia ezarrita, datozen hilabeteotan honako lanak burutuko dira:

 

 

Pump Truck zirkuitoa. Zirkuito itxia da, oztopoekin, kurbekin eta badenekin, bizikletak, skateak edo patinak erabiltzeko oso egokiak. Guztira 900 m2ko azalera beteko du eta adin guztiei eta maila guztiei egokitzen den espazioa da. Ibilbideak 170 mko luzera du eta 30erabiltzaile har ditzake aldi berean.

Cross Country pista. Pista hauek Mountain Bike bizikletentzako diseinatzen dira bereziki, oztopo naturalak edo artifizialak gainditu behar izaten dira. Ibilbideak 500 m inguru dauzka eta guztira adin guztietako 60 eta 100 rider hartzeko gaitasuna dauka.
Voley eta Hondatzako Eskubaloiko pista. Pista honek 600 m2 azalera izango du eta hondartzako voley pista gisa erabiliko da, hondartzako eskubaloirako ere erabili daitekeen arren.
Aurreko guztiari skate pistaren birmoldaketa eta eguneraketa ere gehitu behar zaio, izan ere erabilgarri dago honezkero, horretaz gain lehendik dagoen aire libreko gimnasioa ere erabilgarri dago.

Akzio hauen bitartez erabilera libreko azpiegiturak jarriko dira martxan, herritar guztientzako eta bereziki nerabe eta gaztetxoentzako, guztiak aisialdiari eta bereziki kirolari lotuak.

Skate pistaz gozatu daiteke honezkero

Azken aste hauetan skate pistaren konponketa burutu da , Bekosolo Parkeko partzela-okupazionalean kokatua.

Hauek dira burututako lanak:

1. Minihalf pipe-a konpontzea.
2. Egungo materiala aprobetxatuz aldez aurretik egon diren moduloak birkokatzea..
3. Sarrera metalikoen konponketa, hauen ordez, hormigoizko sarrerak jartzea.
4. Erdiko duna eraikitzea.
5. Quarter-a eraikitzea ( 6 metro radio 2, 1´20 (2 modulo).
6. Skatepark-a margotzea.
7. Slappy-ak jartzea eta kajoia birkokatzea.